عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 987

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجا که افزایش بی رویه جمعیت، ساخت و سازهای شهری و گسترش آن تا حاشیه شهرها بدون برنامه ریزی مناسب، ضرورت درنظر گرفتن تمهیدات لازم جهت پیشگیری و مقابله با بحران و حوادث مترقبه و غیرمترقبه را دو چندان کرده است. لذا به نظر می رسد ایجاد تشکیلات مناسب و واحد برای ایجاد هماهنگی و انسجام در مدیریت مراحل مختلف بحران (قبل از وقوع، زمان وقوع و بعد از وقوع) از اولویت برخوردار باشد. از اقداماتی که در جهت کاهش آثار ناشی از سوانح طبیعی، نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری اجرایی دارد، بکا ...

افزایش جمعیت شهری به ویژه در کشور های در حال توسعه، این شهرها را با چالشهای مهمی از نظر زیست محیطی مواجه کرده است، عوارض مزمن آلودگی هوا، نبود سرزندگی و آلودگی آب، خاک و محیط زیست عمومی و... از جمله چالشهای شهرهای در حال توسعه در خصوص نظام اکولوژیکی آنهاست. روش تحقیق این پژوهش توصیفی – تحلیلی است. در این تحقی ابتدا اطلاعات توصیفی شهر رشت چون موقعیتت جغرافیایی، تاریخچه، جمعیت و مولفه های دموگرافیکی (زاد و ولد، مرگ و میر و مهاجرت) فراهم گردید و از طریق بررسی سرشماری های نفوس و ...

سابقه و هدف: خانواده به عنوان اولین تجربه اجتماعی هر فردی در ایجاد و تغییر نگرش او نقش دارد. آگاهی ازنگرش افراد به دست اندر کاران کمک میکند تا با برنامه ریزی مناسب نگرش آنان را در جهت دلخواه تغییر دهند. این تحقیق با هدف تعیین و مقایسه نگرش والدین و دانشجویان پرستاری در مورد رشته انتخابی انجام گردیده است. موادوروشها: طی یک پژوهش توصیفی- تحلیلی و مقطعی نگرش کلیه والدین و دانشجویان پرستاری ساکن شهر سمنان مورد بررسی قرار گرفت. روش نمونه گیری سرشماری و ابزار گردآوری داده ها ...

بهره مندی از نشانه های شهری در راستای حفظ الگوهای حاکم برفرهنگ شهر از طریق آموزش های شهروندی منجربه تقویت روح جمعی می شود.وجود اینگونه نشانه های شهری باعث شده که عناصر اصلی شهروندی چون نظام(فرهنگی،اجتماعی،حقوقی،سیاسی)حس هویت شهروندی وحس تعلق به شهر درتعامل(اجتماعی،فرهنگی،سیاسی واخلاقی)شهروندان اثرگذار باشد،چنین آموزه هایی بارفتارهای اجتماعی،نوع دوستانه،جوانمردانه،اخلاقی،وظیفه شناسی،هویت محور و... ارتباط تنگاتنگی دارد.بسترسازی نمادهای شهری به افزایش کیفیت زندگی جمعی محلات وتقو ...

اصول طراحی پایدار شهری در بافت های متنوع کالبدی و اقلیمی ایران، متفاوت است. بویژه در کشور ما که تنوع شرایط اقلیمی در آن کاملاً مشهود است. به نظر می رسد متناسب با نوع بستر یک شهر، راهکارهای رسیدن به شرایط مطلوب طراحی اقلیمی و منظر مناسب نیز متفاوت است.این مقاله از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و شیوه های تحقیق مرور متون، منابع و اسناد تصویری در بستر مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته است. در این مقاله ابعادی چون انواع بافت موجود در شهر، فرم بنا، نوع مصالح، باز شوها و سایر موارد بخصوص ...
نمایه ها:
شهر | 
اقلیم | 

منابع مختلفی برای آلوده شدن محیط های شهری وجود دارد که تمامی آنها به تخریب محیط زیست و زندگی بشری منجر می شود. بنابراین، یکی از بارزترین عوامل آلوده کننده محیط زیست شهری مشاغل آلاینده مستقر در سطح شهر و آلودگی ناشی از موجودیت آنها می باشد. این مشاغل علاوه بر آلودگی دیداری و شنیداری به مبلمان شهری آسیب می رساند. و گاهی اوقات باعث اختلال در رفت و آمد، بد منظره کردن چهره شهر، ایجاد آلودگی صوتی و گاهی اشغال و سد معبر در معابر شهری می شود. با توجه به اصول و استانداردهای برنامه ریز ...
نمایه ها:
مشاغل | 
شهر | 
زابل | 

یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی شهری، توجه به مبحث تغییر کاربری اراضی شهری می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات مهاجرت بر تغییر کاربری اراضی شهر اسفراین انجام یافته است. این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش اسنادی و میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را تمامی اعضای مدیریت شهری شهر اسفراین تشکیل داده اند که به علت ک وچک بودن حجم جامعه از روش تمام شماری استفاده شده و تمامی مدیران که شامل 50 نفر بوده اند مورد مطالع ...
نمایه ها:
شهر | 

نقش غیرقابل انکار کلانشهرها در توسعه ملی از یکسو و بروز مسائل ومشکلات ناشی از شکل گیری آنها مانند مخاطرات محیطی و انسانی و اجتماعی از سوی دیگر موجب گشته که صاحب نظران در سراسر جهان در پی راه حلی برای توسعه پایدار و استفاده بهینه از پتانسیلهای موجود باشند و کلانشهر تهران نیز از این امر مستثنی نیست تداوم بقای انسان ید رگرو زندگی و تعاملات اجتماعی است چنانچه در منابع تاریخی موجودیت شهر با وجود انسان ها در آن معنا می یابد لذا شهر به عنوان بستر زیست آدمی می بایست سرشار از عرصه های ...

هر ساختمانی در شکل دهی به مجموعه ی شهری که در آن حضور دارد، موثر است و باید با در نظر گرفتن تمامی عناصر و ویژگی های دخیل در حجم بنا برای قرار گیری در سایت شهری طراحی شود. تصال کالبد با طبیعت، حس تعلق به فضا را در انسان بر می انگیزد و با سیستمی بصری به فضا و کالبد روح می دهد تا قابل درک شود. انسان نیازمند مراوده با پیرامونش است، نیازمند برقراری تعامل با دیگران. اما شهرهای امروز فضای بروز هیچ تعاملی را برای او فراهم نکرده است. برای اینکه بتوان به آینده شهر نظاره کرد، باید به ...
نمایه ها:
شهر | 
طبیعت |