عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

غالبا توافق دو اراده انشایی می تواند مالی را از دارایی فردی وارده ملکیت دیگری نماید. در این موضوع تردیدی نیست که دو اراده می تواند سببی برای انتقال مالکیت باشد.اما این امر که یک اراده توان ایجاد مالکیت یا حقی به سود دیگری را داشته باشد،میان فقها و حقوقدانان منشا اختلاف می باشد. با بررسی متون فقهی و سیری در آرای فقهامشخص می شود که فقها به دلایلی چون قاعده منع تملیک قهری و اصل عدم ولایت این گونه تملیکات را رد می نمایند . در حالی که عده ای دیگر اصل قاعده بودن منع تملیک قهری را ز ...

پژوهش حاضر به بررسي تحليلي استفاده دختران از شروط ضمن عقد مي پردازد . قانون مدني ايران در بخش خانواده و ازدواج داراي محدوديت ها و نابرابري هايي در خصوص اختيارات ، نقش ها و وظايف زن و مرد در چارچوب خانواده مي باشد و در بسيار ي از موارد نمي توانند پاسخگوي نياز ها و باور هاي بسياري از زنان و دختران و همچنين ساختار و کارکرد تغيير يافته خانواده باشد. به نظر مي رسد که تا هنگامي که قوانين مربوط به تنظيم روابط خانوادگي اصلاح نشده و کاستي ها و نواقص آن از ميان نرفته، براي رسيدن ب ...

تبعیت یکی از مفاهیم محوری حقوق خصوصی است و درک مفهوم آن برای شناخت بسیاری از عقود و روابط حقوقی ضروری می‌نماید. آشکار است که مفهوم تبعیت، نقشی محوری در فقه و حقوق داشته و هرگونه تحقیقی در این زمینه بدون شناخت مفهوم، معیار و آثار تبعیت، تحقیقی ناتمام خواهد بود. مسئله اثرپذیری شرط از عقد نیز ازجمله مسائلی است که از دیرباز تاکنون بسیار موردتوجه بوده است چراکه همواره این سوال مطرح است که آیا رابطه عقد و شرط، رابطه بین اصل‌وفرع است و یا صرفاً شرط از جهت ایجاد پیرو عقد است و ازلحاظ ...

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش‌های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی‌شود هیچ اختلاف عقیده‌ای میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر تقریبا باعث نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می‌شود. یکی از راه‌های کم کردن این نگرانی‌ها این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام آور تبدیل کنند که در این صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام آور را ندارند که در صورت تخلف ت ...

یکی از شرایطی که فقهاء برای صحت ولازم الوفاء بودن شروط ضمن عقد ذکرکرده اند،مجهول نبودن شرط می باشد.براساس این شرط،چنانچه طرفین عقد،شرط مجهولی را درضمن معامله قرار دهند،مثل اینکه زمان مجهول ونامعلومی را درتسلیم ثمن یاتحویل مبیع شرط کنند،چنین شرطی باعث مجهول شدن ثمن یا مثمن می گرددودرنهایت منجربه بطلان معامله خواهدشد.فقهای امامیه دررابطه با معلوم بودن موضوع شرط وباطل ومبطل بودن شرط مجهول درصورت سرایت وعدم سرایت جهل آن به عوضین معامله، نظرهای عدیده ای مطرح کرده اند که پذیرش هریک ...

قراردادهای موضوع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان رکن اصلی توافق بانک و مشتری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی نیز از جمله این قراردادهاست که در هنگام ارائه وثیقه ملکی توسط مشتری برای ترهین نزد بانک جهت استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل اینکه شروط ضمن این قرارداد همواره به عنوان ریشه چالش‌ها و اختلافات بین بانک و مشتری مورد توجه صاحب‌نظران در این زمینه قرار داشته است؛ نگارنده تلاش نموده ...

شروطی در عقد بیع رایج و متداول است که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد توجه مستقل نبوده است درحالیکه این دسته از شروط چنان با عقد آمیخته شده اند که تفسیر قرارداد بدون توجه به آنها امکان پذیر نیست. این شروط شروط ضمنی نامیده می شوند که به شرط بنایی و عرفی تقسیم می شوند. با گسترش معاملات و روابط افراد با شروطی مواجه هستیم که افراد در حین مذاکرات قبل از عقد به آنها اشاره داشته اند. این شروط که شروط ضمنی نامیده می شوند در عقد بیع از اهمیت ویژه ای برخوردارند که در فقه و قانون مدنی کم ...

قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است و قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ان شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به منافع عین مستأجره دارای وجه قانو ...

در بیان احکام و قواعد و مقررات حاکم بر دین موضوع عقد ضمان، درابتدا باید بدانیم که ضمان از عقود و معاملات وثیقه‌ای است که علاوه بر نقل ذمه مطابق قانون مدنی گاه سبب استیثاق دین نیز می شود. اما آنچه مورد نظر و بررسی در تحقیق کنونی است ماده 684 ق.م. است که مطابق آن ضمان عقدی است که شخصی مالی را که به عهده دیگری است به عهده می گیرد. موضوع عقد ضمان دین می باشد. هر چند دین، برای هر دو جنبه تعهد، یعنی هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی آن به کار می رود اما از حیث انتساب به مدیون، دین جنبه ...