عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مولفه های کیفیت زندگی کاری بر عملکرد نیروی انسانی سازمان می پردازد . در واقع کیفیت زندگی کاری مجموعه ای از اقدامات و اصلاحات مستمری است که از طریق بهبود شرایط کار، غنی سازی شغل ، تواناسازی کارکنان و افزایش دانش، بینش و مهارتهای حرفه ای آنان، منافع بلند مدت فرد، سازمان و جامعه را محقق می سازد.. استفاده از روشهای مختلف بهبود کیفیت زندگی کاری می‌تواند در تحقق اهداف مورد نظر سازمان مثمر ثمر واقع گردد. در این پژوهش ارتباط هفت مولفه از هشت مولفه کیفی ...

یکی از مهم ترین عواملی که نظام اداری را تهدید می کند، فساد اداری است. هنگامی که وجود فساد اداری را در اداره یا سازمانی تأیید می کنیم، معمولاً به این معناست که قانون به خوبی اجرا نمی شود و یا به صورت گزینشی اجرا می شود. به عبارتی، اجرای قانون مورد سوء استفاده واقع می شود، تا افراد، به اهداف سوء خودشان برسند. این پژوهش با هدف بررسی و شناخت رابطه بين به کار گیری فناوري اطلاعات و کاهش فساد اداري، و اولويت ‌بندي راه كارهاي مؤثر براي ارتقاء فناوري اطلاعات جهت کاهش فساد اداری انجام ...

سازمان وکالت امامان شیعه(ع) تشکیلاتی بوده است مخفی و در عین حال اجتماعی که در زمان امام صادق(ع) تأسیس شد و در دوران امامان بعدی گسترش یافت و روز به روز بر دامنه فعالیت آن افزوده گردید و در شرایط سیاسی و اجتماعی گوناگون، تغییر و تحولاتی را تجربه کرد و تا پایان غیبت صغری ادامه یافت. این تشکیلات دارای کارکردهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود. از جمله اهداف این سازمان برقراری ارتباط بین شیعیان با امامان (ع)، با پدید آوردن مجموعه ای از وکلا با برنامه‌ای مشخص بود تا در ...
نمایه ها:

در سال های اخیر یکی از مباحث مهم در مدیریت، بحث هویت سازمانی است، به این دلیل که عدم شناخت هویت یک سازمان از سوی اعضای آن موجب بی انگیزگی و تمایل به ترک خدمت و عدم مسئولیت پذیری و به طبع آن موجب افت عملکرد سازمانی می گردد و نیاز به آگاهی مدیران و ذینفعان سازمان ها بر عوامل شکل گیری هویت سازمانی بیش از گذشته آشکار گردیده است زیرا شرکت هایی با هویت سازمانی منسجم و بالا، دارای عملکرد بالاتر و بهتر می باشند. عملکرد سازمانی نشان دهنده میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده یک سازمان ا ...

موفقیت هر سازمان با رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده معنی پیدا می کند. در این راستا روابط عمومی با فعالیت های خود می تواند نقش موثری در عملکرد سازمان و در نهایت موفقیت آن ایفا نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فعالیت های روابط عمومی در اثر بخشی عملکرد سازمان به انجام رسیده است.نتایج آزمون غیر پارامتریک نشان داد، نقش تمامی ابعاد فعالیت های روابط عمومی بر عملکرد سازمان، مورد موافقت نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. فعالیت های روابط عمومی از قبیل ارتباطات، افکار سنجی، اطلاع ر ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی از دیدگاه کارکنان در سازمان طراحی مهندسی نورهان صنایع تدوین و تنظیم گردیده است. برای این منظور فرضیه های این پژوهش در یک چارچوب نظری منتج از بررسی ادبیات مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی است. ...

در دودهه اخیر مبحث سازمان‌های روایتگر و روایتگری سازمانی از مفاهیمی‌بوده که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته و از مزایای به‌کارگیری آن درسازمان فراوان گفته شده است؛ باتوجه به خلاء تئوریک موضوع در ایران و نیز مزایای فراوان روایتگری در سازمان‌ها محقق برآن شد تا مبحث سازمان‌های روایتگر را با دیدی فراتر مورد بررسی قرار دهد. سازمان‌ها اکنون درپی آنند که از قدرت عظیم داستان‌ها در امور خویش بهره گیرند، به همین خاطر سازمان‌هایی که بتوانند با استفاده از داستان‌های گذشته و نیز تول ...

بررسی فرهنگ سازمان مديران را قادر می سازد تا اولاً بخشها و يا گروه‌های كاری را با يكديگر مقايسه نمايند. ثانياً مسايل را اولويت بندی كنند . ثالثاً ادراكات و انتظارات كاركنان را شناسايی نمايند تا بدين وسيله بتوانند شكاف بين وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند. پژوهش حاضر به منظور بررسی ابعاد و شاخصهای مؤثر بر فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون در صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 1392 انجام شده است. مدل دنیسون که مدلی نسبتاً جدید و کامل است و در پی مطالعات فراوان آقای دانيل دنيسون طرا ...

مدیریت منابع دانشی سازمان در هر سازمان امری خطیر به شمار می رود. دانشها و تخصص هایی که در یک پروژه و ماموریت حاصل می آید می بایست در شبکه ای منسجم ثبت و ضبط شده تا در سایر قسمت ها مورد استفاده قرار گیرد. سازمان باید یاد بگیرد چه دانشی را، چگونه مدیریت کند و از آن ارزش افزوده خلق کند.چا لش اساسی این است که دانش در سازمان باید به گونه ای رشد و توسعه یابد که سازمان به شکوفایی برسد. نتیجه ی منطقی این حرف این است کهدانش سازمانی اگر مورد استفاده قرار نگیرد ارزشی ندارد. ...
نمایه ها: