عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 466

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق عناصر تشکیل دهنده ساختار سازمانی یعنی پیچیدگی، رسیمت و تمرکز مورد بررسی قرار خواهند گرفت .میزان پیچیدگی اعم از افقی، عمودی و جغرافیایی در سازمان، میزان رسمیت و نیز میزان تمرکز سازمانی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت .آنگاه اثر بخشی سازمان نیز بررسی خواهد شد و سپس ارتباط بین ساختار سازمان و اثر بخشی سازمان مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت . ...
نمایه ها:

این مقاله به بررسی تغییر نگرش 145 کارمند سطوح مدیریت می پردازد که در متناسب سازی شرکت چند بخشی فورچون مشارکت داشتند. تلاش در جهت ساختار دهی مجدد اینگونه شرکتها به کوچک سازی برخی از واحدها و در عین حال حجیم کردن برخی دیگر منجر می شود. همچنین برخی از واحدها نیز بدون تغییر باقی می مانند. در این مقاله تفاوت در رضایت شغلی کارکنان در هر سه موقعیت، قبل و بعد از کوچک سازی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسیها نشان می دهد رضایت شغلی کارکنان واحدهایی که در جریان متناسب سازی سازمان بدون تغ ...

با ورود به هزاره سوم میلادی ، بسیاری از مفاهیم در سازمان های پیشتاز ، مفهومی دیگر پیدا کرده اند و به تبع آن ، نقش جدیدی را در جوامع عهده دار شده اند. واژه مشتری نیز از این دگرگونی در امان نمانده،زیرا مفهوم آن دیگر یک معامله تجاری را به ذهن متبادر نمی کند ، بلکه امروزه روابط انسانها در یک تعامل طرفینی مفهوم پیدا می کند. بطوریکه هر فردی از یک طرف مشتری افراد دیگر است و از طرف دیگر خود مشتریانی دارد. این جامعیت ، فراشمولی و وسعت کاربردی جدید واژه مشتری از یک طرف و شدت استقبال و ...

همگام با چرخش از سوی اقتصاد مبتنی برصنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش،سازمان ها نیز خود را بر آن داشته اند تا با تکیه بر دانش و اطلاعات و استفاده از آن در فرایند کسب و کار توان رقابتی خود را افزایش دهند.سرمایه دانشی،دارایی نهفته و پنهانی سازمان ها است که با مدیریت و اداره آن می توان به مزیت های رقابتی دست یافت. مدیریت دانش به عنوان یک رویکرد که بر اساس آن سازمان به شناسایی، خلق، دست یابی و بکارگیری دانش به منظور بهبود و ارتقاء بهره وری در سازمان میپردازد، معرفی میگردد. امروزه نقش ...

در سازمان های نوین استقرار تفکر نوآوری و خلاقیت و استفاده از آن امری اجتناب ناپذیر است. پرورش و تقویت روحیه خلاقت و نوآوری در سازمان مستلزم فراهم آوردن بستری مناسب است و یکی از بستر های لازم ساختار و تشکیلات سازمانی مناسب می باشد. در این مقاله مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری شرایط ایجاد این مولفه ها و هم چنین ویژگیهای افراد و سازمانهای خلاق و نوآور تبیین شده است. با بهره جویی از فنون خلاقیت و نوآوری خواهیم توانست به طریقی کارآمد و اثربخش به اهداف خود برسیم و سازمان و جامعه ای ...

بررسی ارتباط ساختار سازمانی و سبک رهبری تحول آفرین با تحلیل رفتگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ...
نمایه ها:

این پروژه با توجه به نیاز در پژوهش در زمینه الگوهای سازمانی موفق و ناموفق در شرکت‌ها و نیاز نیروی دریائی در استفاده بهینه‌تر از پرسنل تخصصی خود و دیگر متخصصان مجرب در این رشته به انجام رسیده است ، فرض بر این است که شرکت فوق‌الذکر در دستور کار خود کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی (مهندسی اساسی و تفضیلی) تدارکات ، بازرسی فنی، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، اجراء و نصب تجهیزات را همراه با نظارت مقیم و عالیه در برنامه اجراء داشته باشد. در فصل اول به تعریف کلیات پروژه و واژگان کلیدی مو ...
 
در سالهای اخیر خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از راه‌حل‌های منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه، کاهش بودجه، افزایش کارآیی، تجهیز منابع مالی دولت و استفاده کارآمد از امکانات و تجهیزات موجود، افزایش نیروهای تخصصی و پرداختن به مسائل بنیادی نظامها، مورد استفاده قرار گرفته است . اهداف خصوصی‌سازی مانند بسیاری از موارد دیگر نشان‌دهنده روندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد که مبتنی بر واگذاری نهادهای اقتصادی به بخش خصوصی و تمرکززادئی و مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی و ...