عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 180

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق بدنبال تدوین الگویی مناسب جهت اولویت بندی چاه های نفت تعمیراتی هستیم که در حوزه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در مناطق خشکی قرار دارند. جهت تحقق این هدف، ابتدا معیارهای با اهمی ت در یک تحقیق می دانی و با استفاده از مستندات و منابع کتابخانه ای و همچنین نظرات کارشناسان و خبرگان شرکت مذکور، از طریق تکمیل پرسشنامه، شناسایی شدند. در ادامه معیارهای انتخاب شده به معیارهای جبرانی با استفاده مفهوم تحلیل سلسله مراتبی و انجام یک از آن ها به دست آمد. با شناسایی وزن معیارها و ز ...

امروزه استفاده از روشها و ابزارهای مدیریت پروژه درتحقق اهداف بسیاری از سازمان ها و شرکت ها امری ضروری است با توجه به اینکه زمان بندی پروژه یک یاز ارکان اصلی مدیریت پروژه است لذا توجه به این رکن جهت نیل به اهداف امری اجتناب ناپذیر است درمساله زمان بندی پروژه با منابع محدود RCPSP هدف یافتن توالی مناسبی برای انجام فعالیت های یک پروژه می باشد به این منظور بایستی محدودیت های تقدم و تاخر شبکه پروژه و انواع مختلف محدودیت های منبعی به طور همزمان با هدف کاهش زمان ارضا شود دراین مقاله ...

حل مسئله فرود هواپیما (ALP) درواقع مسئله تخصیص هر هواپیما به زمان فرود بهینه و باند فرود مناسب است به گونه ای که هزینه های مربوط به تخصیص مینیمم شود تخصیص باند توالی فرود و زمان بندی باید طوری انجام شود که زمان فرود برای هر هواپیما درون پنجره زمانی از پیش تعیین شده باشد و یک زمان به عنوان زمان جداسازی نیز بین دو فرود متوالی در نظر گرفته شود. ...

تراشه‌ها مي‌توانند شامل صدها هسته‌ی پردازشی از پيش طراحي شده باشند که درون يک تراشه کنار هم قرار گرفته‌اند و يک تراشه با پيچيدگي بسيار بالا را ايجاد نموده‌اند. در مورد چنين تراشه-هايي، به عنوان يکي از مهم‌ترين مسائل مي‌توان به نگاشت و زمان بندی منابع درون تراشه‌اي اشاره کرد. این موضوع به خوبی شناخته شده است که نگاشت و زمان‌بندی وظیفه از مسایل NP هستند و نیاز است تا دو موضوع مذکور را با هم تحت کنترل در آورد تا زمان‌بندی و نگاشت موثر بدست آید. خروجی در نگاشت و زمان‌بندی، تقسیم‌ ...

زمان‌بندی نیروکار مسئله رایج در بسیاری از سازمان‌ها اعم از صنعتی و خدماتی است. زمان‌بندی نیرو کار اساسا به دنبال تخصیص کارکنان به کارها، شیفت کاری یا زمان استراحت با در نظر گرفتن قواعد سازمانی و قانونی، مهارت کار و ترجیحات کارکنان است. بنابراین مسئله زمان‌بندی مسئله ای پیچیده است و مورد توجه زیاد منابع انسانی می باشد. حتی امروزه همچنان زمان‌بندی در بسیاری از سازمان‌ها به صورت دستی انجام می شود که منجر به اتلاف زمان و هزینه می گردد در حالیکه می تواند به صورت کارا و به طور خودک ...

کارخانه‌ای را در نظر بگیرید که محصولات متنوعی را در خطوط تولیدی مشخصی تولید می‌کند. هر خط تولیدی برای هر محصول دارای ظرفیت تولیدی خاصی است که هب آن نرخ تولید می‌گویند. و کارخانه برای تعداد مشخصی دوره زمانی متوالی می‌خواهد کار کند. هدف یک برنامه زمان‌بندی تولیدی بهینه برای چنین کارخانه‌ای این است که: اولا - هزینه کل تولید هر محصول کمینه شود. این هزینه شامل سه بخش است : -1 هزینه تولید هر محصول در هر خط، که با توجه به هزینه استهلاک ماشین‌آلات ، هزینه‌های سربار و ... هزینه تمام ش ...

تامین غذای کافی برای جمعیت امروزه جهان بستگی به استفاده صحیح از منابع طبیعی دارد و توسعه پایدار مستلزم استفاده بهینه از منابع آب ، خاک و ... می‌باشد. آب به عنوان یک عامل مهم در توسعه کشاورزی نقش داشته است . برای جبران مصرف بی‌رویه و استفاده غیراصولی از آب در بخش کشاورزی باید مطالعاتی جهت بهبود مدیریت آب در مزرعه انجام شود. زمان‌بندی آبیاری و مقدار آب تحویلی به مزرعه از عوامل مهم در مدیریت مزرعه می‌باشند. زمان‌بندی آبیاری می‌تواند به طرق مختلف انجام شود. از بین روشهای ارایه شد ...
نمایه ها:
دما | 
آب | 

مقولات برنامه‌ریزی و "کنترل"، از مباحث اساسی نوین مدیریت ، محسوب می‌شوند. "برنامه‌ریزی" یک کار ذهنی و عقلی است که قبل از تلاش مادی بوقوع می‌پیوندد و ماهیت "کنترل" به مفهوم کلی و وسیع آن در این زمینه است که آیا همه آنچه که واقع می‌شود مطابق برنامه مصوب ، دستورات صادره و اصول پذیرفته شده می‌باشد یا خیر؟ با توجه دقیق به این دو مفهوم اساسی، ظرافت و حساسیت زمانبندی و کنترل پروژه‌ها آشکار می‌گردد. سیستم زمانبندی و کنترل پروژه‌ها می‌توانند بهترین معرف وضعیت پیشرفتهای سازمان به مدیرا ...

خطوط لوله، هسته ای غیرقابل تعویض در سیستم حمل و نقل مواد نفتی و کلیدی برای برآورد تقاضاهای مصرف کننده ها می باشد.این سیستم های عملیاتی، ارتباطی بین بنادر، پالایشگاه و مصرف کننده های پایین دست ایجاد می کنند. سیستم های خط لوله چد محصوله یکی از پیچیده ترین تجهیزات در زنجیره ی مدیریت عرضه نفت می باشد، در این زنجیره ادغام عملیات حمل و نقل با مدیریت موجودی محصولات در مراکز توزیع ضروری می باشد. زمان بندی و برنامه ریزی عملیات در این نوع تجهیزات پیچیده، مشکل می باشد. نظر به اینکه خط ل ...