عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1958

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روشهای جدید آموزش زبان خارجی اهمیت زیادی به زبان آموزان و ویژگیهای فردی آنها می دهند. از میان این ویژگیهای فردی ، راهکارهای یادگیری زبان به طور گسترده مورد توجه محققین قرار گرفته است . همچنین تاثیر برخی عوامل مهم در یادگیری زبان روی استفاده از این راهکارها مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است . از میان این عوامل ، عقایدی که زبان آموزان در مورد روند یادگیری یک زبان خارجی دارند چندان مورد توجه محققین قرار نگرفته است . با در نظر گرفتن این نکته ، تحقیق حاضر با اهداف زیر انجام داده ش ...
نمایه ها:
دختر | 

پژوهش حاضر تأثیر استفاده از پیکره‌های زبان‌آموز بر روی نگارش زبان آموزان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی در فضای آموزشی ایران را موردبررسی قرار داد. این تحقیق دو هدف را دنبال نمود. در ابتدا فراوانی انواع خطاهای زبان آموزان در مقالات آیلتس موجود در پیکره زبان آموز تجزیه‌وتحلیل و محاسبه شد. سپس دو گروه از فراگیران موردبررسی قرار گرفتند. گروه آزمایش (۲۲ نفر) در یک کلاس با رویکرد پیکره-محور و گروه کنترل (۲۲ نفر) در یک فضای سنتی نتیجه-محور به فراگیری زبان پرداختند. دو گروه در پایان دو ...

هدف تحقیق حاضر مطالعه و بررسی تاثیر دو عامل شناختی تکانشی و تاملی بر توانایی شنیداری زبان‌آموزانی بود که زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی فرا می‌گیرند. بدین منظور تعداد یکصد و بیست تن از دانشجویان زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس یک آزمون تافل از این (TOEFL) دانشجویان گرفته شد و تعداد چهل تن از آنها از نظر توانایی زبانی هم‌سطح بودند، گزیده شدند. بعد از آن دو گروه بیست نفری (یک گروه افراد تکانشی و گروه دیگر افر ...

تعریف اصل انگیزه در یادگیری زبانهای خارجی محور مباحثات و تحقیقات فراوانی در بین فراگیرانی که زبان را به عنوان زبان دوم و یا یک زبان خارجی فرا می گیرند، می باشد. این تحقیق ، یک طرح روانشناسی-اجتماعی را در پیش گرفته و سعی در بررسی اهدافی دارد که دانشجویان زبان انگلیسی ایرانی نسبت به یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی دارند.مجموعا 154 دانشجوی سال سوم از سه دانشگاه الزهرا-علامه طباطبایی و دانشگاه تهران، واقع در تهران به پرسشنامه ای پیرامون عواطف خود در مورد فایده یادگیری ...
نمایه ها:

یکی از مهمترین اجزاء کلام "فعل" است . معمولا" بخش فعل مشکلترین بخش یادگیری یک زبان است . "افعال معین" گروهی هستند که در زبان انگلیسی دارای خصوصیات و قواعد ویژه‌ای می‌باشند. هدف اصلی این تحقیق بررسی مشکلات دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی در یادگیری افعال معین زبان انگلیسی می‌باشد. این رساله برمبنای "تجزیه و تحلیل مقابله‌ای" زبان مادری و زبان خارجی و با توجه به مشکلات ناشی از قواعد زبان خارجی در یادگیری افعال نوشته شده و شامل چهار فصل است . در فصل اول فعل در انگلیسی به اجمال تعر ...

در محیط‌های دانشگاهی، نگارش مقاله‌های پژوهشی نقش مهمی در میزان موفقیت اساتید و دانشجویان ایفا می‌نماید. نگارش مقاله‌های پژوهشی نیازمند رعایت برخی قواعد و فنون می‌باشد. از آنجاییکه تمام کلمهها و جملههای موجود در هر مقالۀ علمی نشاندهنده دیدگاه منحصر به فرد نویسندگان آن میباشد، کلمات باید با دقت فراوان انتخاب و بهکارگرفته شوند و همچنین نویسندگان باید بتوانند به‌خوبی از نشانههای تردید استفاده کنند که اظهارات آنها را تعدیل نمایند و ادعاهای نامشخص خود را ملایم کنند و در‌ضمن بر این ...
نمایه ها:
جنسیت | 

آیا شعر، این گفتمان ادبی که همواره از سوی اساتید زبان به ندرت مورد توجه قرار گرفته شده است می تواند وسیله ای برای یادگیری زبان باشد؟ شعر فراتر از یک شکل ادبی است، شعر تصویر متعالی از احساسات ، رویاها و رنجهای ماست. بار اصلی شعر به دوش کلمه است، این کلمه در فرهنگ دهخدا، معین و یا هر فرهنگ لغت دیگری یافت می شود ولی این شاعر است که به این کالبد بیجان، جان می بخشد. زبان آموز با خواندن و یادگیری شعر زبان را بهتر جذب می کند، آن را می چشید و سپس از آن لذت می برد. زبان آموز در هر سطح ...

در این تحقیق، تاثیر آموزش متفکرانه بر مهارت خلاصه نویسی زبان آموزان ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است. امروزه آموزش متفکرانه به عنوان عاملی اساسی که در پیشرفت حرفه ی معلمی نقش بسزایی دارد، مرکز توجه برنامه های تربیت معلم زبان انگلیسی چه به عنوان زبان دوم و چه به عنوان زبان خارجی قرار گرفته است. معلم متفکر کسی است که به منظور ارتقای مهارتهای تدریس، باورها و روش تدریس خود را مورد تفکر نقادین قرار می دهدبدین منظور 60 آزمودنی از میان زبان آموزان موسسه زبان دانش در شهر دزفول با س ...

ترجمه نهج البلاغه به زبان فارسی موضوعی است که از قرن ششم هجری مورد توجه قرار گرفته و اهمیت این کتاب باعث شده است که همواره مترجمان به سازگاری متن ترجمه با قواعد دستوری و ساختاری زبان مقصد توجه نمایند؛ اما بدیهی است که هیچ ترجمه ای هر اندازه هم دقیق باشد، نمی‌تواند بدون تغییر و تصرف، معنایی را از زبانی به زبان دیگر منتقل نماید. از آن جا که میان زبان مبدأ و زبان مقصد، تفاوت‌هایی از نظر ساختار نحوی وجود دارد، ترجمه لفظ به لفظ آن امکان‌پذیر نیست. از جمله مباحثی که در ساختار نحوی ...