عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:


 
این مطالعه در آب های رودخانه های اروندرود و بهمنشیر و در محل حوزه آبگیر شرکت پالایش نفت آبادان در این دو رود انجام گرفته و سعی شده تا با استفاده از روش های استاندارد، شناسایی، فراوانی و تنوع آن ها در دو فصل گرم و سرد، انجام گیرد. چهار ایستگاه در اروندرود و بهمنشیر انتخاب شد و سازه های ساخته شده برای نشست موجودات که شامل پانل هایی از جنس کربن استیل به اندازه 10×10 سانتیمتر مربع بود در آب آویزان شد و پس از چهل روز از آب خارج و موجودات نشسته بر روی آن ها بررسی شد. موجودات درشت، ...

در این تحقیق، جهت بررسی رفتار راکتور ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR)، در تصفیه فاضلاب با بار آلی بالا، از چهار راکتور استوانه ای از جنس پلکسی گلاس، با حجم مفید 5/5 لیتر استفاده شد. فاضلاب صنایع شیر در این تحقیقات بصورت مصنوعی با استفاده از شیر خشک شیرینی پزی ساخته شد. مطالعات در دو فاز جداگانه صورت پذیرفت که طی آن در فاز اول، رفتار سیستم در تصفیه فاضلاب با بار آلی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت و در فاز دوم، اثر سن لجن بر بازدهی سیستم SBR ارزیابی شد. ارزیابی های صورت گرفته در ای ...

فضا در هر دوران پدیده ای دگرگون شدنی است و این دگرگونی را میزان جمعیت انسانی و کیفیت فن آوری تحت اختیار آنان تعیین می کند. در کشور ما ایران در سال های پس از جنگ جهانی دوم، بالاترین آمارهای رشد جمعیتی و رشد شهرنشینی ثبت شده است. طبیعی است که این روند در نهایت به تغییر چهره فضا منجر می شود. در این بین استان مازندران به دلیل ویژگی های اکولوژیکی خاص خود از حساسیت بالایی نسبت به تغییرات فضایی برخوردار است. در تحقیق پیش رو تحلیل سازمان فضایی استان مازندران، به عنوان هدف اصلی تحقیق ...

شوری یکی از شاخصه های مهم کیفی آب و تاثیر گذاری بر روی اکوسیستم آبزیان خورهای رودخانه ای می باشد. افزایش شوری تاثیرات ناخوشایندی بر روی محیط زیست و اکوسیستم آبزیان دارد. این تاثیرات تنها به کیفیت آب های سطحی مورد استفاده در مصارف شرب، کشاورزی و صنعت خلاصه نمی شود بلکه در پاره ای از موارد کاهش کیفیت آب های زیر زمینی را بدنبال خواهد داشت. با توجه به محدودیت منابع آب های سطحی مورد استفاده، کنترل پدیده انتقال شوری یکی از مسائل مهم در مهندسی محیط زیست و حفاظت مناطق ساحلی می باشد. ...