عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

یکی از عوامل موثر در پیشرفت یک کشور ، توانایی در آموزش مستمر و تربیت نیروی انسانی کارآزموده است. در این رابطه، استفاده از تکنولوژی اطلاعات در فراگیری دانش و مهارت، به یکی از عناصر ضروری آموزش و پرورش تبدیل شده است. به طوری که شکوفایی نیروی فکری و عقلانی یک ملت، به حمایت تکنولوژی اطلاعات بستگی دارد. در واقع استفاده از این تکنولوژی، نوعی محرک قوی است که درجه تاثیر و میزان بهره وری و دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی در عصر جدید را افزایش می دهد. این گونه جوامع به جوامع اطلاعاتی مشهو ...

چکیده ندارد.