عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6940

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از برنامه های مهم و پر ارزش سازمان جهانی بهداشت برنامه گسترش ایمن سازی است. هدف از اجرای این برنامه محافظت تمام کودکان جهان در مقابل شش بیماری عمده دوران کودکی یعنی دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، سل، فلج اطفال است. نظر به اینکه علاقه و توجه هشیارانه پدران و مادران از ضروریات در برنامه ایمن سازی کودکان میباشد. دراین پژوهش که یک مطالعه توصیفی تحلیلی میباشد که بمنظور بررسی میزان آگاهی و عقاید مادران دارای کودک صفر تا شش سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران از ای ...

هدف از این تحقیق نیازهای انگیزشی بهداشتی کارمندان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه های منتخب تهران و مقایسه آنها با یکدیگر بود. تعداد 103 نفر از کارمندان زن و مرد شاغل در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های تهران و دانشکده های علوم انسانی در این تحقیق به عنوان نمونه شرکت کردند. هدف کلی پژوهش نیازهای انگیزشی بهداشتی دو جامعه کارمند تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه های متخب تهران و مقایسه آنها با یکدیگر بوده است. در این تحقیق از روش علی مقایسه ای و آمار توصیفی و استنباطی و ...
نمایه ها:
تهران | 

پژوهش حاضر در مورد بررسی تفاوت فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب کارکنان راه‌آهن تهران میباشد، که در قالب یک فرضیه اهم و 10 فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفت .فرضیه اصلی عبارت است از:بین فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب کارکنان راه‌آهن تهران تفاوت معنی‌داری وجود دارد.در فرضیه‌های فرعی نیز هر یک از عوامل ده‌گانه تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز شامل: خلاقیت ، ریسک پذیری، رهبری، هماهنگی، حمایت مدیریت ، کنترل، هویت ، سیستم پاداش ، سازش با پدیده تعارض و الگوهای ارتب ...

آلودگی شدید هوای تهران و عدم دسترسی به مدلی که بتواند به بررسی کمی و کیفی عوامل موثر در ایجاد این آلودگی بپردازد، موجب شد تا این پروژه آغاز گردد. در این بررسی، ابتدا نگاهی به کلیات پدیده آلودگی هوا از قبیل انواع آلاینده‌ها و اثرات سوء هر یک و همچنین پارامترهای موثر بر شدت بخشیدن آلودگی هوا انداخته می‌شود. سپس منابع آلاینده هوای تهران بطور مشروح بررسی می‌شود. این امر کمک می‌نماید تا از میان منابع گوناگون، مهمترین آنان مورد بررسی قرار گیرد تا عمده نظرات و راه‌حل‌های پیشنهادی مم ...

پژوهش حاضر دررابطه با جمع آوری نظرات ودریافت نگرش مدیران ودبیران دبیرستانهای شهر تهران درباره کتابخانه آموزشگاهی (دبیرستان)می باشدکه ازطریق ارائه دونوع پرسشنامه متفاوت وبا طرح سئوالات مختلف پیرامون وضعیت فیزیکی،مکان، مجموعه ومنابع تجهیزات ، بودجه،ارائه خدمات سازماندی موادوکارکنان کتابخانه دبیرستانهای شهر تهران صورت گرفته است نتایج حاصله پس از استخراج درجداول ونمودارهای مختلف ارائه وسپس تجزیه وتحلیل شده است . از تعداد 474 عدد فرم پرسشنامه توزیع شده مابین مدیران ودبیران دبیرستا ...

در مطالعه اقلیم تهران اصولا" مشکلات فراوانی وجود دارد زیرا که اولا" - مطالعات آب و هوائی بصورت ابژکنیو و عینی بسیار مشکل و شاید غیر علمی و ناصحیح است و برای استنتاج نتایج دقیق شرط لازم و کافی استفاده از وسایل دقیق هواشناسی و عاملهای باایمان و صدیق است که فاکتورهای آب و هوائی برای مدت طولانی تهیه شود روی این آمارها مالیات آب و هوائی صورت گیرد. در تهران از یک طرف وجود ایستگاه‌های هواشناسی متعدد مایه کمال خوشوقتی است و از طرف دیگر عدم آمارهای دائمی و متوالی و همچنین عدم تطبیق و ...

این پژوهش یک مطالعهء توصیفی است که به منظور بررسی تسهیلات آموزشی و ارائه انواع برنامه‌های بهسازی نیروی انسانی دفاتر پرستاری بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهر تهران در سال 1376 انجام گرفته است . اهداف پژوهش تعیین فضای آموزشی در دسترس دفاتر پرستاری (کلاس درس ، کتابخانه، سالن سخنرانی و اتاق کنفرانس)، تجهیزات آموزشی در دسترس دفاتر پرستاری، الگوی نیروی انسانی آموزشی دفاتر پرستاری، تعیین انواع برنامه‌های بهسازی نیروی انسانی ارائه شده به کارکنان پرستاری و ...
نمایه ها:
آموزش | 
تهران | 

اثربخشی مدارس - به طور عام - و به خصوص دبیرستانها به عنوان آخرین مراحله آموزش عمومی به قدری برای جامعه اهمیت دارد که به مساله و موضوعی اساسی تبدیل شده است. والدین دانش آموزان به سبب تاثیر که کیفیت آموزش و پرورش بر سرنوشت آینده فرزندانشان دارد شدیدا تمایل دارند که فرزندانشان را در مدارسی نام نویسی کنند که عملکرد اثر بخش تری دارند. هر چند تعریف واحدی از اثربخشی در دست نیست، تقریبا اکثر صاحب نظران مدل سیستم اجتماعی پارسونز، را جامع ترین صورت بندی برای تحقیق و مطالعه در اثر بخشی ...
نمایه ها:
مهارت | 
مدیر | 
تهران | 
1381-1380 | 
پسر | 

چکیده ساختار فضائی شهرها به روابط مختلف و متقابل تمامی نیروها و عوامل موجود در شهر بستگی دارد. این عوامل می‌تواند دربرگیرنده نیروی بازار، فعالیت‌ها، زیرساخت‌های شهری و خدمات گوناگون باشد که همواره دارای ارتباطی پیچیده و متقابل بوده و گاهی اوقات این پیچیدگی حتی مانع رسیدن به الگوی مناسب توسعه و ساخت شهر در مقیاس کلان و برنامه‌ریزی و تنظیم سیاست‌های شهری در مقیاس خرد می‌شود. ساختار فضایی یک شهر اثرات قابل‌توجهی بر کار آیی و کیفیت زیست‌محیطی شهری دارد، شکل یک شهر و الگوی توزیع ...