عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 532

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

در بازنگری و طراحی مجدد نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی، باید برنامه های آموزشی را جزو مهمترین برنامه های مراکز به شمار آورده و برای تحقق آن برنامه ریزیهای کوتاه مدت و بلند مدت به عمل آورد. همچنین با توجه به استقبال مردم از برنامه های آموزشی رادیو و تلویزیون لزوم تقویت و گسترش این برنامه ها ضروری به نظر می رسد. ...

این بررسی با هدف تعیین سهم زمانی برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی برحسب موضوعهای مختلف انجام شده است . به این منظور کلیه برنامه‌هایی که در طی یک هفته از تریخ 18 تا 24 شهریور ماه سال 1374 از رادیو پخش شده مورد تحلیل محتوای توصیفی قرار گرفته است . در این بررسی هر یک از برنامه‌های رادیو به عنوان واحد متن و هر یک از پیامهای ارائه شده به عنوان واحد ضبط و مدت زمان پخش آن (دقیقه) به عنوان واحد شمارش درنظر گرفته شده است . نتایج بدست آمده نشان می‌دهد: برنامه‌های اطلاعاتی - آمو ...

روش تحقیق از نوع پیمایشی است . تعداد افراد جامعه مورد مطالعه 300 نفر از فارغ‌التحصیلان سال تحصیلی 1369-70 رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که برنامه آموزشی مصوب ستاد انقلاب فرهنگی در سال 1361 و اصلاحیه بعدی آن در سال 1364 توسط شورای عالی برنامه‌ریزی را با موفقیت گذرانده و حداقل به مدت یک سال مشغول عرضه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور بوده‌اند. تکنیک برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بوده است که تعداد 75 سئوال مربوط به اهداف تحقیق را دربرداشته است . داده‌های تحقیق ...

بررسی اهداف و برنامه‌های دانشجویان به منظور دستیابی به اصولی که موجب ارتقاء کیفیت آموزشی شود. ...

- تهیه و تدوین، ترجمه، چاپ و تکثیر مقالات و جزوات آموزشی - چاپ و تکثیر پوستر و پمفلت - گردهمائی، همایش بهداشت و درمان در بلایا - برگزاری، نمایشگاه در سالروز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی - استفاده از وسایل کمک آموزشی - برگزاری کارگاههای آموزشی برای دست‌اندرکاران ...

چکیده ندارد.

این طرح با هدف بررسی میزان موفقیت برنامه آموزش مکالمه فارسی در دوره مقدماتی سواد آموزان غیر فارسی زبان استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، غربی و زنجان انجام شد تا به نیازهای فردی، اجتماعی، زبان شناختی و آموزش سواد آموزان غیر فارسی زبان پاسخ داده شود. طرح مذکور در دو مرحله اجرا شد و نتایجی مانند: افزایش تعداد قبولی گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه به میزان 11% ،کاهش هزینه های سرانه سوادآموزی و ضرورت تدوین برنامه آموزش مکالمه فارسی و اعمال اصلاحات لازم به دست آمد. در حال حاضر این ط ...

هدف از پرونده نویسی، تواناسازی پزشکان، پرستاران و دانشجویان پزشکی در تشخیص حقایق و مراقبت بهتر از بیمار و اتخاذ در تصمیم گیری است. نظر به اینکه در بیمارستانهای آموزشی پرستاران و دانشجویان پزشکی بیش از سایر کارکنان بیمارستان در پرونده نویسی دخالت دارند، لازم است تا میزان آگاهی نگرش و عملکرد آنان نسبت به اصول پرونده نویسی مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق با مشخص شدن کاستی ها و با تدوین برنامه آموزشی مناسب جهت رفع کاستی ها اقدام نمود. ...