عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

در سال های اخیر مطالعات زیادی در زمینه بازشناسی احساس انجام شده است. با اینکه احساس مقوله ای روانشناسی است اما می توان به آن عینیت بخشید و از طرق مختلف می توان آن را کمی کرد. تاکنون روش های گوناگونی برای شناسایی احساس ارائه شده است، از جمله: حالات چهره، ژست، گفتار، استفاده از هدایت پوست، تعرق، دمای بدن و استفاده از سیگنال های بیولوژیکی مانند EEG و ECG و EMG. شناخت احساسات نقش مهمی در فرایندهای تصمیم گیری، تفکر، یادگیری (خصوصا E-learning) و درمان های نوروفیدبک و … دارد. یک ...

اين پژوهش با هدف سنجش رضايت كاربران از سيستم هاي آموزش الكترونيكي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكي با استفاده از مدل پذيرش فناوري ديويس انجام گرفت.مدل ديويس بر اساس سودمندي و سهولت كاربرد درك شده، اين دو عامل روي گرايشات كاربران براي پذيرش فناوري تمركز دارد. اين مدل سودمندي درك شده را به عنوان درجه بهبود كارها بعد از اتخاذ يك سيستم معني مي كند. سهولت درك شده نيز به عنوان درك كاربران از سهولت اتخاذ و بكارگيري يك سيستم تعريف ميشود. هر دو فاكتور روي نگرشها و حتي عقايد و ر ...

پژوهش حاضر با عنوان شناسایی و اولویت بندی مسایل آموزشی فراگیران دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است. در این پژوهش پس از مرور مطالعات پیشین، 4 بعد مسایل مشارکت و تعامل، مسایل انعطاف پذیری، مسایل محتوا و مسایل مالی، و همچنین تعداد 9 شاخص چالش های تعامل فراگیران با اساتید و سایر فراگیران، چالش های مشارکت فعال فراگیران در تولید دانش، چالش های رشد شخصیتی و مهارت های اجتماعی فراگیران، چالش های انطباق دوره با تفاوت های فردی ...

اهمیت فناوری اطلاعات و توسعه آن بر کسی پوشیده نیست. از مهمترین اهداف در توسعه فناوری اطلاعات، توسعه نیروی انسانی متخصص و کارآمد و نیز بالا بردن سواد علمی و کامپیوتری در جوامع می باشد. اما این مهم جزء با گسترش فضاهای آموزشی جهت آموزش به طیف بیشتری از مردم فراهم نمی گردد. از آنجا که فضاهای آموزش سنتی به تنهایی جوابگوی این نیاز نمی باشند، اکثر کشورهای پیشرفته به سمت فضاهای مجازی برای آموزش روی آورده اند و تحقیقات گسترده ای را بر روی آموزش و فراگیری الکترونیکی انجام داده اند. در ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت به کارگیری آموزش الکترونیکی در دوره های آموزش ضمن خدمت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی استفاده شده است.ابزار سنجش عبارت بود از پرسشنامه ی محقق ساخته ای در مورد آموزش الکترونیکی (شامل 33 سوال برای کارکنان) و بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 91/9/.،پایایی آن تأیید گردید. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری در دسترس بود که در نهایت از جامعه 200 نفری کارکنان، 100 نفر به عنوان نمونه انتخ ...

آموزش الکترونیکی e-learning) )به عنوان نگرشی نوین در امر آموزش با ارائه محیط یادگیری مجهز، تعاملی و یادگیرنده محور برای هرکس درهرجا و هرزمان با به‌کارگیری منابع و فناوری‌های دیجیتالی و همگام با سایر روش‌های آموزشی، سیستمی منعطف و توسعه ای در آموزش ارائه می‌کند. استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم‌های مبتنی بر آن در سازمان‌های آموزشی بزرگ و متوسط نیازمند شناخت وضعیت آمادگی الکترونیکی آن سازمان و انجام اقدامات اصلاحی قبل پیاده سازی این گونه سیستم‌ها_ همانند آموزش الکترونیکی_ جهت ...

با رشد و گسترش فناوری اطلاعات و کوتاه شدن چرخه های اقتصادی، دارایی ناملموس، به ویژه دانایی، نقش خود را پرنگ کرده، باعث ایجاد ارزش افزوده می گردد. در نتیجه اطلاعات یک کالای راهبردی محسوب شده، از شاخص های اصلی توسعه یافتگی در میان ملت و جوامع است.. که در این میان فرایند جهانی شدن به عنوان بارزترین وجه متمایز کننده ی جهان دیروز و امروز بیشترین نقش را ایفا کرده است. گرچه جهانی شدن از مفاهیم رایج در حوزه های علمی، شبه علمی و سیاسی و جزو مهم ترین میراث باقی مانده برای هزاره ی جدید ...

آموزش الکترونیکی اصطلاح جدیدی است که در دنیای مجازی به چشم می رسد و بسیاری از موسسات و شرکت های بزرگ دنیا بر روی آن کار می کنند. موسسات آموزشی در سراسر دنیا اصول و معیارهایی را برای تضمین کیفیت درسها و برنامه های آموزش الکترونیکی انتخاب می کنند. قابلیت استفاده مجدد اجزاء محتواهای تولیدی و نیز قابلیت انتقال آنها بین محیطهای نرم افزاری مختلف از مهمترین معیار های آموزش الکترونیکی همیشه مد نظر قرار گرفته است. کامل ترین استاندارد برای آموزش الکترونیکی مدل SCORM است. SCORM یک استا ...