عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11829

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گیاه پنج انگشت Vitex agnus-castus L. یکی از انواع گیاهان دارویی است که در بستر رودخانه‌های مناطق جنوبی ایران همراه با درختچه‌های گز و خرزهره به صورت اجتماع گیاهی دیده میشود. رایحه ادویه ای و خوشایندی از این گیاه به خصوص در مرحله گلدهی به مشام می‌رسد. خواص دارویی متفاوت این گیاه نظیر فعالیت ضد باکتری برخی ترکیبات موجود در اسانس ، اثرات هورمون آندروژن ترکیبات مانند Casticin, Aucubin بهبود برخی از ناراحتی‌های گوارشی و همچنین فعالیت شبه هورمونی ترکیب‌های Ecdysteroids, lridoids سب ...

در این پژوهش اثر بخی از هورمون‌های رشدگیاهی مانند اکسین و اسید جیبرلیک و همچنین یکی از بازدارنده‌هیا سنتزی رشد گیاه بنام فسفون - دی بر جذب و انتقال یون‌های سدیم و پتاسیم در گیاهان جو و به منظور مقایسه و گیاها لوبیا (PHASEOLUS VULGARIS) به عنوان یک گیاه حساس به شوری مورد مطالعه قرار گرفت گیاه جو یکی از گیاهان زراعی مقاوم به شوری است . نتایج نشان داد که اکسین و جیبرلیک نقش قابل توجهی در افزایش مقاومت این گیاهان به شوری ندارند. مصرف فسفون - دی به محیط ریشه گیاهان جو و لوبیا در گ ...

جهت مطالعه باززائی در جو ، 4 ژنو تیپ دو ردیفه و 4 ژنو تیپ شش ردیفه با مبداء ایرانی و ژاپنی از کلکسیون غلات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب گردید. دو هفته بعد از گرده افشانی ، جنین نارس آنها در محیط موراشیگ و اسکوگ با 2 میلی گرم در لیتر‏ ‏‎4-D‎‏ و2 کشت گردید کالوس های حاصل بعد از قطع اندام تمایز یافته تقریبا بعد از یک ماه در همان محیط واکشت شدند . در این مطالعه تنوع بین ژنو تیپ ها ، درون ژنوتیپ ها (گیاه) ، درون گیاه (خوشه ) ، تاریخ کشت گیاه دهنده ...
نمایه ها:
جو | 
گیاه | 
واکشت | 

پروزونیس (جغجغه ) گیاهی است ازخانواده نخودیان که درسراسر ایران پراکنده است و به مقدار زیاد بصورت خودرو یافت می شود.این گیاه و بخصوص میوه آن بصورت تازه و خشک توسط روستائیان به مصرف تغدیه دام می رسد و در مواردی مرگ ومیر ناشی ازتغذیه آن دیده شده است که هنوز علت کاملا مشخصی برای آن ذکر نشده است .دراین طرح،جداکردن و تعیین ساختمان و شناسایی آمینواسیدهای معمولی و غیرمعمولی آزاد - پروتئین و ازت تام و آلکالوئیدهای میوه این گیاه پیشنهاد شده است که درمراحل زیراجرا خواهدشد. -1 جمع‌آوری و ...

امروزه باغهای گیاه شناسی در سراسر جهان مورد علاقه و استفاده دوستداران درخت و گل و گیاه است ، و بسیاری از افراد علاقمند ، دانش‌پژوهان و محققات و دانشجویان گاهگاه از باغهای گیاهشناسی بازدید کرده و خاطر خوشی با خویش بهمراه دارند بنابراین به نظر رسید که تا احداث یک باغ گیاهشناسی در دانشگاه الزهرا بتوان با پلاک گذاری درختان و در نیمه های فضای سبز تا حدی این مشکل را برطرف نمود. جمع‌آوری نمونه های کامل (گلدار و میوه دار) درختی و درختچه های موجود در شناسائی گونه های آنها و سپس پلاک گ ...

در این بررسی با کشت یونجه در لایسیمتر و محیط اطراف حفظ ارتفاع آن در سطح استاندارد و شرایط توصیه شده از طرف منابع علمی بین‌المللی میزان تبخیر و تعرق پتانسیل محاسبه و می‌توان تبخیر و تعرق گیاه مرجع جهت محاسبه تبخیر و تعرق گیاهان منطقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت . در این بررسی چمن نیز بعنوان سطح مرجع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در نهایت مقایسه‌ای بین این دو گیاه بعنوان گیاه مرجع در محاسبات تبخیر و تعرق گیاهان بعمل خواهد آمد . ...
نمایه ها:
یونجه | 
تبخیر | 
گیاه | 
تعرق | 
چمن | 

ترکیبات متنوع موجود در گونه‌های physalis (خانواده solanaceae) امروزه مورد توجه فراوان محققین قرار گرفته است و از آنجا برای گونه‌های گیاه Physalis اثرات ضدالتهابی و ضدتوموری و مدرن شناخته شده است (مراجعه به رفرانسها) هدف اصلی از انجام این طرح تحقیقاتی مشخص نمودن اثرات سقط زایی و ناهنجاری زایی فراکشنهای حاصل از عصاره گیاه عروسک پشت پرده برروی جنین موش میباشد و در آینده با نظر مراجع علمی صلاحیتدار و با توجه به برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت کنترل جمعیت میتوان به مطال ...

بمنظور اصلاح خاکهای شور و قلیا با استفاده از گیاه کالارکراس آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار، شامل کاشت گیاه با دورهای آبیاری یک ماهه، دوماهه، سه ماهه، و بدون آبیاری و همچنین یک تیمار آبی یک ماهه و بدون گیاه در سه تکرار به مرحله اجرا درآمد پس از اعمال دقیق تیمارها مطابق طرح، گیاهان فوق علائم کمبود آب را نشان دادند بخصوص در فصل تابستان بطوریکه اکثر گیاهان به علت کمبود آب از بین رفتند این در حالی بود که گیاهان موجود در خزانه که آب بیشتری دریافت می‌کردند از رش ...

بمنظور تعیین سازگاری و ارزیابی عملکرد گیاه سولا در تاریخهای مختلف کاشت طرح فوق در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و 6 رفتار از نظر تاریخ کاشت با فاصله 15 روز تنظیم تا دقیقا مشخص شود که این گیاه علوفه‌ای که در تابستان بخواب می‌رود و در پائیز و بهار علوفه مناسبی تولید می‌کند، کاشت مناسب آن در منطقه زابل در چه زمانی است . در پائیز 1374 این طرح به اجرا درآمد و کلیه عملیات داشت و مراقبتهای لازم در حال انجام و رکوردگیری انجام و نتایج متعاقبا در سال آینده اعلام می‌گردد. ...