عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 330

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری پوسیدگی طوقه برنج یکی از مهمترین بیماریهای برنج در مناطق مختلف برنجکاری ایران میباشد. تاکنون از قارچکش بنومیل بصورت ضدعفونی بذر و سم‌ریزی در مزارع آلوده برای کنترل این بیماری استفاده می‌شود. در این بررسی تاثیر قارچ‌کشهای Triflumizol با نام تجاری ترفمین 15 درصد وFludioxonil با نام تجاری سلست 2/5 درصد و Benomyl با نام تجاری بنلیت 50 درصد (بعنوان استاندارد) با غلظتهای 0/0، 0/01،0/1 ، 10، 100 و 1000 پی‌پی‌ام در محیط کشت PDA و همچنین ضدعفونی بذر با دورهای فوق و دوزهای توصیه ...

از 85 نمونه خاک تعداد 112 جدایه قارچ و باکتری جداسازی شد و اثر آنها در جلوگیری از شومیسییولمی قارچ عامل بیماری ‏‎(Fusarium fujilcnrol Syn.F.Moniliforme)‎‏ در محیط کشت ‏‎PDA‎‏ مورد اندازه گیری قرار گرفت پس اثر 21 میکرو ارگانیزم بصورت ضد عفونی بذور آلوده در محیط مرطوب مورد ارزیابی قرار گرفت که 7 میکروارگانیزم انتخاب و در گلخانه در مقایسه با قارچکش تیوفانات متیل تیرام مورد ارزیابی قرار گرفتند این میکروارگانیزمها شامل ‏‎Giocladium virens,Trichoderma harziunum,Bacilla Subtilis, B. ...

نتیجه ناشی از آزمایشات تعیین کارایی تریکودرمین بی علیه بیماری ورتیسیلیوز پنبه نشان داد که اولا این ماده بیولوژیک در کنترل بوته میری در اوایل مرحله رشدی گیاه ناتوان بوده و همینطور تاثیر چندانی در کاهش بیماری ورتیسیلیومی پنبه ندارد. همینطور مشاهده شد که این ترکیب در افزایش و بهبود رشد گیاه و در نتیجه افزایش محصول پنبه ناتوان است و قابل توصیه نمی باشد. ...

در اجرای این طرح نمونه های متعددی از درختان به، گلابی، سیب و ازگیل از مناطق مختلف کشور شامل استانهای تهران، قزوین، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان، سمنان و ... جمع آوری و مورد بررسیهای آزمایشگاهی قرار گرفت. استرینهای جدا شده از مناطق دماوند، ارومیه، شاهرود، سمنان، خوی، سلماس، پارس آباد، خلخال، ساوه، تبریز، محلات، کردستان، تربت حیدریه (جلگه رخ) بجنورد، قزوین، زنجان، شهمیرزاد و باواریز سنندج به روشهای بیوشیمیایی و مقایسه پروقل پروتئینی مورد مطالعه قرار گرفتند که در اکثر ...

غده‌های نمونه برداری شده از تیمارهای مختلف در دمای 10 درجه سانتیگراد نگهداری شدند تا میزان پیشرفت بیماری در دمای مذکور در تیمارهای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از تجزیه و تحلیل آماری بهترین تیمار در کنترل عوامل بیماریزای سیب زمینی معرفی گردد. ...

استراتژی جهانی کنترل مالاریا دارای 4 اصل عمده به شرح زیر است : -1 فراهم آوردن امکانات لازم برای تشخیص زود هنگام و درمان عاجل بیماری -2 طرح ریزی و بکارگیری موازین پیشگیری انتخاب و بر جای ماندنی - از جمله مبارزه با پشهء فاول -3 کشف به هنگام همه گیری بیماری، و کنترل و جلوگیری از توسعه آن -4 تقویت استعدادها و ظرفیتهای محلی در انجام دادن پژوهشهای پایه‌ای و کار بردی به منظور ارتقاء توان ارزیابی مرتب از وضعیت مالاریای کشور مخصوصا" آن دسته از عوامل اقتصادی - اجتماعی و اکولوژیکی که تع ...

از بیماریهای مهم قارچی مراکز کشت و صنعت قارچ خوراکی دکمه‌ای در ایران بیماری تار عنکبوتی است . میسلیوم قارچ بیماری‌زا ابتدا، به رنگ سفید و به تدریج زرد کمرنگ و سرانجام، بر اثر اسپورزایی شدید به رنگ صورتی مایل به قرمز، تغییر رنگ می‌دهد. علائم مشخصه بیماری، در سطح بستر، با گسترش رشته‌های ابریشمی میسلیوم آغاز می‌شود و با اسپورزایی سنگین، با توجه به شرایط محیطی مساعد داخل سالنهای کشت به سرعت توسعه و انتار می‌یابد. عامل بیماری تار عنکبوتی، قارچ Cladobotryum dendroides (Bull.ex Mera ...

ویژگی های بالینی بیماری استیل با شروع در بزرگسالی ‏‎(AOSD)‎‏ به ندرت در بیماران تایلندی توصیف شده است . ما تظاهرات بالینی، یافته های آزمایشگاهی و پیامد بیماری را در 16 بیمار تایلندی مبتلا به ‏‎AOSD‎‏ گزارش و این یافته ها را با یافته های مشابه در کشورهای غربی و سایر کشورهای شرقی مقایسه می کنیم. شروع بیماری در 14 بیمار (5/87 در صد ) بین سنین 16 تا 35 سالگی بود . شایع ترین ویژگی ها هنگام مراجعه شامل تب (100 درصد)، درد مفاصل و عضلات (100 درصد)، کاهش وزن قابل توجه (6/84 درصد)، آرت ...

بار جهانی رو به رشد بیماری های غیرمسری در کشورها و جوامع فقیر از سوی سیاستگذاران، حمایت کنندگان عمده دو و چند جانبه، و دانشگاهیان نادیده گرفته شده است. علی رغم شواهد قوی دال بر وسعت این فشار، قابل پیشگیری بودن علل آن، و خطری که برای نظام های مراقبت سلامت که هم اکنون نیز تحت فشارند دارد، اقدامات ملی و جهانی ناکافی بوده است. از آنجا که جهانی شدن بر خطرات بیماری های غیر مسری در جوامع اثر مستقیم، و بر اقتصاد ملی و نظام های سلامت اثر غیر مستقیم دارد، یک عامل تعیین کننده همه گیری ا ...