عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش نشان داد که 69درصد کارمندان دانشگاه دارای شخصیت موفقیت طلب ، 5/14 درصد دارای شخصیت قدرت طلب و 5/16 درصد دارای شخصیت نیاز به تعلق می باشند. کارمندانی که دارای شخصیت موفقیت طلب هستند از رضایت شغلی بالاتری برخوردارند. ضمنا افرادی که دارای شخصیت موفقیت طلب هستند به دو دسته تقسیم شدند: افراد دارای شخصیت قوی موفقیت طلبی و افراد دارای شخصیت ضعیف موفقیت طلبی. این پژوهش نشان داد افرادی که دارای شخصیت قوی موفقیت طلبی هستند نسبت به افرادی که دارای شخصیت ضعیف موفقیت طلبی هستند ...

این پژوهش سعی دارد اهداف و انواع اطلاعات مورد استفاده، روشها و کانالهای دستیابی به اطلاعات ، نحوه آشنایی و موانع مشکلات این پژوهشگران را در رابطه با وب جهانگستر مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه دهد، در این تحقیق از روش پیمایشی و از نوع تحلیلی استفاده گردیده و در نهایت 89 درصد از پرسشنامه‌های توزیع شده عوت داده شدند. مهمترین یافته‌های پژوهش حاکی از این بودند که بیشتر این پژوهشگران دانشجویان کارشناسی ارشد مرد بودند و در گروه سنی بین 20 تا 25 سال قرار داشتند که ا ...