عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2349

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تغییرات ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای نژاد هلشتاین کشت و صنعت و دامپروری مغان، از رکوردهای جمع‌آوری شده تولید شیر طی سالهای 1366-77 و تولید چربی طی سالهای 1371-77 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها و برآورد مولفه‌های واریانس و کوواریانس ، پارامترهای ژنتیکی و ارزش ژنتیکی گاوها با روش DF-REML در سه مدل حیوانی تک صفتی، دو صفتی (با رکوردهای شیردهی اول) و تکرار رکورد (با رکودهای سه دوره اول شیردهی) انجام گردید. وراثت‌پذیری صفات تولیدی شیر و چربی با سه مدل فوق به ترتیب ...
نمایه ها:
شیر | 
چربی | 
  
به منظور بررسی اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله پنبه دانه در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی لهمن، آزمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل با دو متغیر سطوح کنجاله پنبه دانه (0، 8، 16، 24 درصد) و سن اعمال تیمار (مرحله رشد و پایانی، مرحله پایانی) و هر تیمار با پنج تکرار در ایستگاه دامپروری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. در این طرح کلا از 640 قطعه جوجه گوشتی یکروزه استفاده شد که تا سن 14 روزگی به صورت گروهی بر روی بستر پرورش یافتند. در پایان چهاردهمین روز، جوجه ...

مرغوز بز بومی منطقه کردستان بوده و سابقه تاریخی دارد در میان تولیدات مختلف از نظر تولید کرک که چند برابر پشم بازار فروش دارد شهرت یافته است ولی به علل مختلف تعداد این بزها در سالیان اخیر در منطقه خیلی کم شده و رو به انقراض می‌باشد. در این طرح تشکیل گله‌هائی از تیپ‌های مختلف بز مرغوز جهت مطالعه کمیت و کیفیت تولیدات اقتصادی و مقایسه انها و در نهایت مشخص‌کردن بهترین تیپ برای بهره‌برداری در منطقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت . تا با اصلاح و توسعه آنها هم جلوی انقراض هسته‌های نژادی ...

این طرح در واحد دامداری گروه دامپروری دانشکده کشاورزی ارومیه انجام می‌شود. دراین طرح از 10 راءس گوساله که نر از هلشتاین که سنین آنها بین 6 تا 12 ماه است و از گله واحد دامپروری دانشکده کشاورزی تاءمین خواهد شد استفاده می‌شود. گوساله‌ها در دوگروه توزیع خواهد شد و در هریک از 2 گروه تشکیل شده سعی براین خواهد شد که به تعداد مساوی از سنین مختلف گوساله‌های نر وجود داشته باشند.در جیره‌های غذایی از یونجه خشک و کاه گندم بعمل آمده از مزارع دانشکده کشاورزی بعنوان غذای خنثی جهت تامین نیاز ...
نمایه ها:
جو | 
تغذیه | 
حیوان | 
اوره | 

این طرح در واحد دامداری گروه دامپروری دانشکده کشاورزی ارومیه انجام خواهدشد. دراین طرح از 4 راءس گاو شیری نژاد هلشتاین از گله واحد دامپروری دانشکده کشاورزی استفاده می‌شود. سن،وزن بدن و دوره شیردهی آنها درحد امکان بهم نزدیک خواهندبود. دراین طرح از یونجه خشک بعمل آمده از یونجه‌زارهای دانشکده بعنوان غذای خشکی استفاده خواهد شد.همچنین ازچهار جیره مختلف کنسانتره طبق فرمول زیر استفاده می‌شود . یکی از این جیره‌ها بعنوان کنترل فاقد اوره در سه جیره کنسانتره باقی مانده از اوره به مقدار 1 ...

مایکوتوکسین‌ها دسته‌ای از متابولیتهای ثانویه قارچهائی هستند که می‌توانند غلات و بطور کلی مواد غذائی دام، طیور را آلوده سازند، دسته‌ای از مایکوتوکسینها آفلاتوکسین‌ها هستند که در حد مقادیر کم و اندک می‌توانند باعث ایجاد بیماری و ضعف در طیور یا دام شده و ضمن کاهش تولید محصولات دامی و کاهش کیفیت این محصولات باعث مرگ و میر وسیع در میان طیور و دام شده و از طرفی از طریقف محصولات دامی نظیر شیر و گوشت نیز قابل انتقال به انسان بوده و می‌تواند عامل ایجاد سرطان کبد در انسان باشد، بنابرای ...

یکی از مهمترین عوامل تضمین‌کننده فعالیتهای تولید تلفیق اطلاعات علمی و امکانات عملی موجود می‌باشد. استفاده از این دو عامل خصوصا در زمینه دامپروری امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده و به عنوان پشتوانه در پیشبرد اهداف مورد نظر می‌باشد. هر گاه یکی از عوامل موثر در بهبود وضعیت دامپروری را درجه آگاهیها و چگونگی دسترس به مجموعه‌های مدون در این زمینه بدانیم این حقیقت آشکار می‌گردد که تلاش در این زمینه تا چه حد در دگرگونی و گسترش منطقی این حرفه موثر است . و چگونه عملیات مذبور در مجرای اص ...
نمایه ها: