عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1010

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح حاضر به منظور تعیین میزان مطلوبیت و درصد شنونده و بیننده برنامه‌های صدا و سیما ویژه دهه فجر در شهرهای مشهد، زاهدان، باختران، شیراز و تبریز انجام گرفته است . متوسط شنونده رادیو در ایام دهه فجر در تمام شهرهای مورد بررسی حدود 50 درصد بوده است . پرشنونده‌ترین برنامه‌های ویژه دهه فجر رادیو در تمام شهرهای مورد بررسی عبارتند از: جشن پیروزی، سخنرانیهای قبل از انقلاب ، گلبانگ پیروزی، استان‌ها و انقلاب . پاسخگویان از برنامه‌ها راضی بوده‌اند و معتقد بوده‌اند که برنامه‌های ویژه دهه ...

تعداد 116 نفر از دبیرستانهای ورزشی و 97 نفر از دبیرستانهای عادی سنین 15-19 سال از شهرهای تهران و تبریز تستهای هوازی-بیهوازی-انعطاف‌پذیری-قدرت دست مورد آزمایش قرار گرفته است . نتایج تحقیق: در دبیرستانهای ورزش آن عده از آزمودنی‌ها که علاوه بر دبیرستان در باشگاههای ورزشی نیز فعالیت فوق‌برنامه دارند از میانگین بالاتری در فاکتورهای اندازه‌گیری شده نسبت به سایر دانش‌آموزان آن دبیرستانها که فعالیت فوق‌برنامه ندارند برخوردارند. اما این اختلاف در حد a%5 معنی‌دار نمی‌باشد. این عدم اختل ...

به منظور مطالعه نقش روتا وانتریک آدنوویروس در ایجاد گاستروانتزیت حاد در اطفال زیر دو سال تعداد 525 نمونه مدفوعی از اطفال مبتلا به گاستروانتریت ، از مراکز مختلف درمانی تبریز جمع‌آوری و بعد از بررسی‌های میکروبیولوژیکی (باکتریائی، انگلی، قارچی) با روش آگلوتیناسیون لاتکس مورد بررسی قرار گرفتند. گروه کنترل را 294 کودک زیر دو سال تشکیل می‌داد که با عوارض مختلف غیر از گاستروانتریت به همان مراکز درمانی مراجعه کرده بودند، انتخاب گروه مورد مطالعه و کنترل بصورت انتخابی و بدون هیچگونه مح ...

در یک مطالعه آینده‌نگر تعداد 139 بیمار که با تشخیص هایفمای ناشی از ضربه غیرنافذ از 73/6/1 لغایت 75/5/31 در بیمارستانهای نیکوکاری و علوی تبریز بستری شده بودند بطور تصادفی در دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند. بیمارانیکه اختلالات انعقادی، سابقه مصرف آسپرین در فاصله دو هفته از پذیریش ، هایفمای توتال عوامل مساعدکننده برای خونریزی از جمله Rubeosis iridis داشتند، زنان حامله بیمارانیکه با تاخیر بیش از 24 ساعت از ضربه اولیه پذیرش شده بودند و آنهائیکه قبل از پذیرش دچار خونریزی ثانوی شده ...

بمنظور کسب آگاهی از وضعیت موجود معیارهای رشد در جامعه. و نظر به لزوم استفاده از معیارهای فوق در امر بهداشتی-تغذیه‌ای- درمانی کودکان که بطور روزمره مورد نیاز متخصصین رشته‌های کودکان می‌باشد اقدام به بررسی و مطالعه وضع موجود معیارهای رشد با بهره‌گیری از 28000 نمونه از کودکان از سن 0-18 ساله در تبریز گردید. ...
نمایه ها:
قد | 
وزن | 
طول | 
تبریز | 
رشد | 

با هدف بررسی الگوی رشد و مصرف غذایی دانش‌آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر تبریز و مقایسه ان با استاندارهای بین‌المللی تعداد 446 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی 11014 سال، طبق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای دو مرحله‌ای (Stratified-Sampling) انتخاب شدند. اندازه‌گیری آنتروپومتری انجام گرفت پرسشنامه وضعیت اقتصادی - اجتماعی و پرسشنامه سه روز مصرف غذایی نیز تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از برنامه‌های Foxpro2, Foxplus تجزیه و تحلیل گردید. ...

شیوع علایم وابسته به آسم ، رینیت آلرژیک و حساسیت پوستی در دو گروه سنی 7-6 ساله ( اول ) و 14 -13 ساله ( دوم ) مدارس تبریز بر اساس پروتکل نوشتاری ‏‎SAAC(Inteynational study of Asthnna and Allergic disease Children)‎‏ مطالعه شد. بعد از انتخاب مدارس و کلاسها و تعداد محصلین بر اساس اتفاقی سیستماتیک ، 1147 پرسشنامه تکمیل و بررسی گردید. میزان شیوع خس خس در تمام عمر ، خس خس در یکسال گذشته و آسم تشخیص داده شده به ترتیب در گروه سنی اول 4/6، 7/3، 5/0% و در گروه سنی دوم 8، 2/4 و ...

ازن سطحی یکی از اجزاء اصلی تشکیل اسماگ طی یک‌سری واکنش‌های فتوشیمیایی در حضور اکسیدهای نیتروژن (NOX) و ترکیبات آلی فرار (VOCs) تحت تابش نور خورشید به شمار می‌رود. مطالعات متعددی در مناطق شهری در نقاط مختلف دنیا در خصوص تغییرات غلظت ازن در هوا انجام شده لذا، با توجه به فقدان اطلاعات منتشر شده در شهر تبریز، این مطالعه با هدف تحلیل تغییرات غلظت ازن سطحی در شهر تبریز و ارتباط آن با تغییرات غلظت NOX انجام شده است. مواد و روشها: داده‌های مربوط به غلظت ازن و NOX در سه نقطه راه‌آهن، ...

خانه های به جا مانده از دوره ی قاجار به عنوان معماری خلق فضا و خلاقیت فضایی شناخته می شود و از این نظر در جایگاه برتر و تکامل یافته تری نسبت به دوره ی پیشین خود قرار می گیرد. شهر تبریز با دارابودن آثار فراوان و متنوع معماری به جای مانده از دوره ی قاجار، اهمیت ویژه ای در مطالعات معماری ایرانی دارد. در این میان، خانه های قاجاری تبریز به جهت دارابودن مولفه های معماری منحصر به فرد و تنوع الگوهای فضایی آن ها از یک سو و غنای تزیینات وابسته بدان از سوی دیگر، اهمیتی افزون تر را دارا ...