عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 329

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بین مقوله های مختلف اقتصادی، دو مساله ((رشد اقتصادی و توزیع درآمد)) از اهمیت خاصی برخوردار بوده و با پیدایش ((اقتصاد توسعه)) توجه به این موضوع پر رنگ تر شده است. لازمه رشد اقتصادی انباشت سرمایه است که از طریق تجمع پس انداز خانوارها حاصل می گردد. مطالعات دهه های شصت و هفتاد میلادی، عمدتا مبتنی بر این فرض بود که نسبت پس انداز به درآمد گروهها متناسبا افزایش پیدا می کند، لذا جامعه در مراحل ا ولیه توسعه که نیاز به حجم بالای سرمایه گذاری دارد، به ناچار باید درجه ای از نابرابری ت ...
نمایه ها:
ایران | 
درآمد | 
1375-1347 | 

نابرابری یکی از مشکلات عمده جوامع بشری در طول تاریخ بوده است و این مسئله از ابتدای خلقت بشر وجود داشته و همواره بحث هایی پیرامون اثرات، علل و نتایج آن مطرح بوده است. از نظر بعضی از جامعه شناسان نابرابری مهمترین متغیری است که برروی شرایط و ساختار اجتماعی تاثیر می گذارد و باعث مسائل اجتماعی متعددی می گردد. هدف این پژوهش تبیین جامعه شناختی نابرابریهای اجتماعی در شهر کازرون در سال 1391 می باشد . روش این تحقیق از نوع پیمایش و جامعه آماری آن افراد سرپرست خانوار در شهر کازرون که ...

یکی ازعوامل مهم رشد و توسعه هر کسب و کار میزان دانایی ومهارت های موثرمدیریت یا صاحب آن کسب وکار می باشد.اصناف (صاحبان کسب وکار خرد وکوچک) ،فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی ،عدالت ورفع بیکاری در کشور هستند.بویژه صنوفی که ازتوانایی های منحصر به فرد و پتانسیل بالایی برای تجارت بین المللی برخوردارند ،مثل زعفران خراسان که هم از نظر کیفی وهم کمی درجهان اول است .امروزه از جمله آموزش های شناخته شده موثرتمام کسب و کارها در سطح جهان آموزش کارآفرینی می باشد. حال کدام مهارت های آموزش ...

یکی از وجوه ممیزه دنیای امروز از دنیای پیشین "فزون اهمیتی" قدرت نرم کشورها و توانایی آنان در ایجاد تغییرات ژرف، تدریجی و نامحسوس در نظام باورها، سبک زندگی، مواضع سیاسی و نگرش‌ها و ترجیحات اجتماعی مخاطبان آماج، با اعمال " قدرت نرم " است. منظور از قدرت نرم ، طیف وسیعی از کنش‌ها و اقدامات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که کشورهای برخوردار از فناوری ارتباطی برتر، از آنها برای تحمیل غیرمستقیم اراده خویش بر دیگران استفاده می‌نمایند.. دیپلماسی عمومی به عنوان ابزار افزایش قدرت نرم پیشین ...
نمایه ها:

بررسی نقش استیلاء با حسن نیت در حوزه خاص مسئولیت مدنی، اگر با توفیق نسبی قرین باشد، می تواند موجب توسعه مرزهای دانش بشری وگسترش ادبیات مسئولیت مدنی در این باب باشد. در واقع مسأله این است که آیا قواعد فقهی وحقوقی در تحمیل جبران یا تحمل خسارت هیچ تفاوتی بین متصرف غیر مأذون با حسن نیت ومتصرف غیر مأذون با سوء نیت از جهت میزان مسئولیت وجود ندارد ؟ آیا بین خطا کار عمدی و با سوءنیت وخطا کار با حسن نیت از نظر میزان مسئولیت مدنی تفاوتی وجود ندارد؟ اگر پاسخ به کلی منفی باشد، پرسش ب ...
نمایه ها:
تصرف |