عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 330

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
به منظور تشخیص عفونتهای قارچی ریوی مطالعه ای به مدت 8 ماه در روی 323 نمونه (بال یا خلط) بیماران مشکوک به سل که به مرکز تحقیقات سل و آزمایشگاه بیمارستان فقیهی شیراز مراجعه کرده بودند، صورت گرفت. از بیماران مورد مطالعه 185 نفر (3/57 درد) مرد و 128 نفر (7/42 درصد) زن بودند. از تمامی نمونه ها آزمایش مستقیم،‌ کشت و نیز آزمایشات تکمیلی به عمل آمد. قارچهای رشته ای جدا شده از بیماران یک مورد آسپرژیلوس فومیگاتوس یک مورد آسپرژیلوس فلاووس یک مورد آسپرژیلوس نیجر و یک مورد پنی سیلیوم بود. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ایران | 
حیوان | 
  
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.