عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 315

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
        
تحولات اخیر در حوزه IT شکل و قالب سنتی نشر را دگرگون کرده است.ابزارهای IT شیوه های جدید کار در این حوزه را ایجاد کرده اند که تا چند سال قبل غیر ممکن به نظر می آمد.هدف نشر الکترونیکی تولید،نگهداری و توزیع داده های الکترونیکی از طریق کامپیوترها و شبکه های اطلاعاتی می باشد. هدف از ارزیابیهای آمادگی الکترونیکی تلاش برای مقایسه و تشویق در جهت پیشرفت می باشد. ابزارهای آمادگی مختلفی ایجاد وتوسط گروه ها و کشورهای مختلفی بکار گرفته شده اند..با این وجود ،مدل ارزیابی آمادگی الکترو ...