عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 276

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

به علت ضریب انبساط حرارتی بالا برای قطعات آلومینیومی در جوشکاری این نوع قطعات، اعوجاج و تغییر شکلهای حرارتی بسیار بزرگی ایجاد می شود تغییر شکل جوشکاری می تواند روی دقت ابعادی و مونتاژ سازه های جوشکاری شده تاثیر منفی بگذارد بنابراین مطالعه و کنترل تنش های پسماند و اعوجاج قطعات جوشکاری شده از جنس آلیاژهای آلومینیوم یک موضوع مهم در مهندسی جوشکاری می باشد دراین مقاله با استفاده از روش آنالیز المان محدود ترموالاستوپلاستیک و در محیط نرم افزار المان محدود ABAQUS اعوجاج حاصل از جوشکا ...

افزایش جمعیت شهرنشین و پیشرفتهای صنعتی و افزایش مصرف اب از یک طرف و کمبود شدید اب بخصوص در کشورهای گرم و خشک همچون ایران از طرف دیگر اهمیت استفاده مجدد از پساب را برای مقاصدی که نیاز به کیفیت بالایی از آب ندارند را دوچندان کرده است سالهاست که در جوامع پیشرفته دنیا به پساب که درواقع همان آب با کیفیت پایین تر است به عنوان بک منبع ارزشمند آب از لحاظ کمی نگاه می شود و سعی شده است کیفیت پساب تولید شده پس از طی مراحل مختلف تصفیه به حدی رسانده شود که همچوندیگر منابع آب برای مصارف ک ...

در این پروژه یک نوسانساز با تثبیت فرکانس بالا توسط ضرب کننده SRD ساخته می‌شود. ...

درمیان الگوریتمهای وفقی الگوریتم MS پرکاربردترین الگوریتم وفقی است . در جهت رفع عیب این الگوریتم، که کند بودن آن تحت شرایطی می‌باشد، الگوریتمهای خود متعامد کننده مطرح می‌شوند . این الگوریتمها برخلاف الگوریتم LMS معمولی دارای پیچیدگی بالا هستند.به عنوان راه حلی با پیچیدگی کمتر اجرای الگوریتمهای وفقی در میدانهای تبدیل یافته، چون میدان فرکانس همراه با نرمالیزاسیون پیشنهاد شده‌اند . موضوع رسالهء حاضر بررسی رفتار الگوریتمهای اخیر می‌باشد. جهت این بررسی در کنار توجه به توابع شاخصی ...