عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 271

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بنا به نظر دانش‌آموزان، هر چند مربیان پرورشی در رفع مشکلات تربیتی، به درجات مختلف ، موثر بوده‌اند اما نکته مهم و اساسی که از این تحقیق استنتاج می‌شود این است که در هیچ کدام از موارد و سوالات پرسشنامه، ارزش میزانی یا متوسط نمره پاسخ دانش‌آموزان سال سوم به حد 4 یعنی "زیاد" و بالاتر از آن (5 یعنی "خیلی زیاد") نمی‌رسد و همانطور که دیده شد بیشترین ارزش میزانی 3/7 یا "نسبتا"زیاد" بود که مربوط به سوال دهم یعنی "میزان دلسوزی و صمیمیت مربی در رفع مشکلات تربیتی" می‌باشد. نکته قابل توجه ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.