عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت بسیار زیادی که مسئله‌ی ارزش حفظ جان انسان در مقابل خطرات وجود دارد، اگرفردی از عمد حیات انسان مظلومیرا از نعمت حیات بی بهره کند، فرد مجرم وقاتل محسوب شده ومی‌بایست به مجازات قصاص برسد تا خون مقتول به هدر نرود وبرای رسیدن به این هدف در یک جامعه عدالت گستر می‌بایست؛ برای اجرای عدالت وپیدا کردن مجرم واقعی درراه‌های اثبات قتل،نهایت دقت را مصروف داشت.مادر پی آنیم تابه منظور شناخت هر چه بیشتر زوایای ادله اثبات قتل با نو‌آوری مقایسه تطبیقی فقه اهل سنت و امامیه با ت ...

هنگامی که از حقوق متهم صحبت می شود مراد ما این است که مادر دادرسی های کیفری با انسانی روبرو هستیم که خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم به حفظ حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا حقوق او نیز باید رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی ما در شرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانین احساس می شود که به خوب ...

در زمینه مبارزه با جرایم مواد مخدر و اعتیاد و مصرف آن در کشور ایران با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، استراتژیکی، اجتماعی، مذهبی و موقعیت جغرافیایی و مردم‌شناختی استفاده از رویکرد سرکوب‌گرایانه غلبه داشته است. در نتیجه قانونگذار ایران با اتکاء به سایر اصول مهم در جرم‌انگاری، مبارزه با مواد مخدر که همه اعمال و افعال آن در نهایت منجر به مصرف و اعتیاد افراد جامعه می‌گردد را دنبال نموده است. اما در کنار استفاده از نظام سرکوب‌گرایانه و واکنش کیفری در مقابله با جرایم تولید، توزیع، ...

رویکرد‌های گوناگونی درباره‌ی رابطه‌ی اخلاق و حقوق کیفری وجود دارد که از آن جمله می-توان به حقوق طبیعی و اثبات‌گرایی حقوقی و رویکرد تفسیری(هرمنیوتیکی) اشاره کرد. دیدگاه تامس نیگل با اثبات گرایی حقوقی بیش‌ترین فاصله را دارد زیرا اثبات‌گرایان معتقد به ناشناخت-گرایی و عدم تاثیر حقایق اخلاقی در تعیین حقایق حقوقی هستند. ما می‌توانیم تمام سنت‌ها، مکتب‌ها، جنبش‌ها وگرایش‌های اخلاقی را دریک تقسیم‌بندی بزرگ به سه قسم تقسیم کنیم: نظریه‌های پیامد‌نگری(بطور ویژه فایده جویی)، وظیفه گرایی و ...
نمایه ها:
اخلاق | 
کیفر | 
مکتب | 
فضیلت |