عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5012

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

"رشد" به معنای تغیرات کمی و کیفی موجود زنده، در طول زمان است . که دو نوع نظریه -1 رشد پیوسته -2 غیرپیوسته وجود دارد. طبق نظر اول، رشد فعالیتی پیوسته و تدریجی و با ماهیتی نامشخص و طبق نظریه دوم، رشد مراحلی مشخص دارد و در زمان معین پایان می‌پذیرد. بلوم (1964) در کتابی بر اهمیت سالهای کودکی، تاکید می‌کند که به عنوان نمونه، در سه سالگی خودمدار می‌شود، در چهارسالگی شناخت او بر اساس تجربیات ملموس است ، در پنجسالگی در دنیای اطراف خود فرو می‌رود و این تحولات کاملتر می‌شود و ...

به منظور آگاهی از میزان استقبال مخاطبان کودک و نوجوان از برنامه‌های تلویزیون، بویژه برنامه‌های کودک و نوجوان و همچنین دستیابی به نظر آنان، امور سنجش برنامه‌ای مرکز تحقیقات ، به بررسی نظر مخاطبان کودک و نوجوان پرداخت . نتایج حاصله از بررسی این گزارش نشان می‌دهد که: - 88 درصد از جامعه مورد بررسی تماشاگر برنامه‌های تلویزیونهی در نوروز 1375 بوده‌اند. - براساس نتایج به دست آمده سریال کارتونی "فوتبالیستها" با 84 درصد بیننده، پربیننده‌ترین برنامه کودک و نوجوان شبکه اول تلویز ...

به منظور آگاهی از نظر کودکان و نوجوانان شهر تهران درباره سریالهای کارتونی و غیرکارتونی اعم از خارجی یا داخلی برنامه کودک و نوجوان در تاریخ 1376/4/11 از آنان نظرخواهی شده گروه نمونه کودک و نوجوان 657 نفر از افراد 7 تا 15 سال بودند. چکیده یافته‌های این نظرخواهی به شرح زیر است : - از مجموع کل پاسخگویان، 91 درصد از کودکان و نوجوانان بیننده برنامه‌های کودک و نوجوان هستند. - 42 درصد بینندگان برنامه‌های کودک و نوجوان "شبکه اول" و 11 درصد برنامه‌های کودک و نوجوان "شبکه دوم" را ت ...

اکسیورز یکی از مشکلات عمده بهداشتی دنیا بخصوص در کودکان زیر 12 سال است . بیش از 40 میلیون آمریکایی خصوصا کودکان به اکسیورز آلوده‌اند. یکی از عوارض انگل نقش آن در ایجاد ولویت میباشد. از آنجائی که انگل در دخترها شایعتر از پسرهاست این تحقیق با هدف اطلاع از میزان شیوع اکسیورز و ولویت در کودکان 2-5 ساله مهدکودکهای شهرستان ساری انجام پذیرفت . از کلیه کودکان در دسترس 2-5 مهدکودکهای شهرستان ساری با استفاده از روش چسب اسکاچ نمونه گرفته شد. ولوو کودکان فوق توسط ماما و زیر نظر متخصص زنا ...
نمایه ها:
کودک | 
ساری | 
1378 | 

امروزه رفتار ناسازگار و ناموزون کودکان، اغلب ما را عصبانی می‌کند. علت این رفتارها این است که اولا کودکان دارای آمادگی تطبیق دادن خود با روشهای زندگی نوین هستند (آنچه که ما هرگز آنرا تجربه نکرده‌ایم) و دیگر اینکه کودکان امروز در معرض انبوهی از اطلاعات قرار گرفته‌اند و در نتیجه در همان مراحل ابتدایی زندگی، انواع دانش‌ها را کسب می‌کنند. اگر معیارهای گذشته را کنار بگذاریم و کودکان را بعنوان افرادی متعلق به فرهنگی دیگر به حساب آوریم، خلوص ، سادگی و روحیه متهور آنان برای ما ...
نمایه ها:
رادیو | 
کودک | 

فهرستی که در پی می‌آید نشریات کودک و نوجوان ایران است که به 4 قسمت تقسیم شده است : الف ) نشریات کودک و نوجوان ایران طی سالهای 1370-75، اعم از: نشریاتی که طی این سالها شروع به انتشار کرده‌اند، نشریاتی که در طی این سالها انتشار آنها متوقف شده است ، نشریاتی که در سالهای قبل منتشر شده‌اند و در حال حاضر هم منتشر می‌شوند. ب ) ویژه‌نامه‌ها و صفحات مربوط به کودکان و نوجوانان مندرج در نشریات ایران. ج) نشریات درباره کودک و نوجوان. د) نشریات کودک و نوجوان ایران طی سالهای 13 ...
نمایه ها:
کودک | 
نشریه | 

در مجموع 85 درصد از جامعه، بیننده برنامه کودک و نوجوان شبکه 2 می‌باشند. عامل سن در میزان تماشای برنامه موثر بوده، به این ترتیب که با افزایش سن از درصد افرادی که بیننده برنامه بوده‌اند کاسته شده است . در زمان اجرای طرح، بطور کلی 71 درصد جامعه مورد بررسی، بیننده نوبت بعدازظهر برنامه کودک و نوجوان شبکه 2 بوده‌اند، 13 درصد، تماشاگر برنامه‌های نوبت صبح و 16 درصد و دو نوبت این برنامه را تماشا کرده‌اند. عامل سن، در میزان تماشای برنامه در نوبتهای صبح و بعدازضهر تاثیری نداشته ا ...

این پژوهش به توصیف ویژگیهای زبانی دو کودک دو زبانه عقب‌مانده ذهنی و منزوی (به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی) پرداخته است و یافته‌های آن توصیف را بر اساس آراء نظری درباره ارتباط بین قوه نطق و دانش‌زبانی و دیگر قوای ذهن و مغز سنجیده و تحلیل کرده است . این پژوهش متشکل از شش بخش شامل مقدمه است . در بخش دوم زندگینامه دو کودک مورد مطالعه معرفی شده است . در بخش سوم سوالهای تحقیق مطرح شده‌اند. در بخش چهارم اهمیت موضوع شرح داده شده است . بخش پنجم به توصیف ویژگیهای زبانی دو کودک پرداخت ...

این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامتی کودکان مهد کودک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تاثیر پیگیری موارد غیر طبیعی بر سلامت آنها، انجام شد. در یک مطالعه مقطعی با روش نمونه گیری سرشماری تعداد 215 کودک، در مهد کودک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بررسی شدند. در این مطالعه وزن کودک، قد، دور سر، دور بازو اندازه گیری شد و صدک وزن و قد و دور سر جهت بررسی ‏‎F.T.T‎‏ بر آورده شد. تمام کودکان مورد معاینه دقیق قرار گرفته موارد غیر طبیعی بودن ارگانهای مختلف مشخص و نیز جهت کودکان آزمایشهای مدفوع، ا ...