عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 112

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این رساله شامل یک مقدمه و دو بخش می باشد. مقدمه: بحثهای اهمیت و فایده موضوع، بحث واژه ها، پیشینه بحث، روش بحث را دربرمی گیرد. بخش اول، کلیات مباحث نظری، شامل سه فصل می شود.فصل اول: پاداش و کیفر از نظر عقلی و فلسفی که بحث تجسم اعمال در دنیا و برزخ و آخرت را دربرمی گیرد. فصل دوم: پاداش و کیفر از نظر کلامی: که شامل بحثهای وجوب یا عدم پاداش و کیفر، دوام یا انقطاع پاداش و کیفر و تطابق یا عدم تطابق پاداش و کیفر با اعمال را دربرمی گیرد. فصل سوم: پاداش و کیفر از نظر تربیتی، شامل بحثه ...
نمایه ها:
پاداش | 
قرآن | 

از آن‌جایی که انسان ذاتاَ همواره در فكر جلب لذّت و نعمت است و در انديشه‌ی دفع الم و نقمت؛ وقتي به پاداش و کیفر الهي ايمان می‌‏آورد و به این باور می‌رسد که پاداش و کیفر الهی در تمام مراحل زندگی و پس از دنیا و به طور اتمّ و اکمل در آخرت وجود دارد، دیگر ممکن نیست بی‌تفاوت از كنار این مسائل بگذرد. زیرا که همان غرايز و نيروهايي كه آدمي را در مورد جلب منافع و دفع مضار دنيوي به فعاليت وا‌مي‏دارد، در زمينه‌ی نعمت و نقمت آخرت نيز همان نيروها منشأ فعاليت‏اند. در این تحقیق سعی شده به س ...
نمایه ها:
کیفر | 
اسلام | 
معاد | 
دنیا | 
مرگ | 

هدف از این تحقیق بررسی سیستم پاداش و سپس برقراری روابط و مناسبات عادلانه در پرداخت پاداش و همچنین ایجاد زمینه‌های اصولی جهت تشویق کارکنان و نهایتا بهبود عملکرد کارکنان است . در راستای تحقق اهداف پیش‌گفته شناسایی نقاط قوت و ضعف کار افراد و تعیین کارهایی که موجب تشویق می‌گردند و ترغیب به انجام آن کارها از طریق بررسی و سنجش مستمر عملکرد کارکنان یکی از عوامل اساسی در تامین مبنا و زیربنای منطقی و صحیح جهت تصمیم‌گیریهای مهم در ارائه پاداش می‌باشد. بنابراین در این تحقیق سعی می‌شود ت ...

هدف از این پژوهش بررسی نارسایی‌های موجود در سیستم پرداخت تشویقی در ذوب آهن اصفهان می‌باشد سیستم پاداش برای اولین بار در سال 69 به هدف افزایش تولید در این کارخانه به کار گرفته شد مبلغ پاداش براساس عملکرد تولید بیش از سطح معینی (تولید مبنا) محاسبه می‌شود. نتایج حاصل از بررسی‌ها و مشاهدات اولیه نشان می‌دهد که نوع طرح به خاطر وسعت سازمان، ساختار هزینه‌ها، بافت سازمانی، نوسانات تولید و بهره‌وری مطلوب است و ملموس‌ترین معیار عملکرد، تولید کارخانه می‌باشد پس نارسائی‌های موجود بیشتر د ...

به منظور آزمودن این فرض که تشویق منجر به افزایش کارآیی معلمان می‌شود. تعداد 60 نفر از معلمان کلاسهای سوم ابتدایی مدارس ناحیه 3 آموزش و پرورش شیراز به طور تصادفی انتخاب شده و از دانش‌آموزان این افراد یک آزمون 250 تستی از محتوای کتب درسی سوم ابتدایی گرفته شد سپس 60 معلم به طور تصادفی در دو گروه 30 نفری گواه و آزمایش قرار داده شدند. همراه اعلام میانگین نمرات کلاس به هر معلم فقط به گروه آزمایشی وعده پاداش و تشویق در صورت افزایش میانگین نمرات داده شد. پس از شش ماه با تکرار آزمون ق ...
نمایه ها:
تشویق | 
پاداش | 

از بنيادي ترين مسايلي كه همواره ذهن انسان را به خود مشغول داشته است آگاهي از آينده خويش است و اينكه انسان نتايج اعمال دنيوي خود را چگونه ،كي، كجا دريافت خواهد كرد. اينكه خداوند انسان را مكلّف كرده است به خاطر اين است كه بندگانش را در معرض بزرگترين منفعت كه همان ثواب ابدي و دائمي است قرار دهد. قاضی عبدالجبار و خواجه نصیرالدین طوسی درتعریف ثواب و عقاب می گویند:در اصطلاح ثواب عبارت است از آن منفعت و سودي كه عائد انسان مي‌شود همراه با تعظيم و تكريم و گراميداشت مي‌باشد. وعقاب ض ...

دیدگاه های متفاوت پیرامون حبط اعمال و ارتباط ایمان با پاداش و عقاب ، انسان را با این سوال روبرو می کند که آیاصرف ایمان به خدا کافی است وعمل موخر از آن است به نحوی که انجام گناه تاثیری در درجات ایمان ندارد؟با تحقیق دربه عواملی پی می بریم که سبب حبط شدن اعمال وتباه شدن پاداش » احباط « پیرامون » ع« قرآن کریم و احادیث معصومینآن می گردد .قرآن عواملی چون کفر، شرک، نفاق، ارتداد را باعث حبط اعمال متذکرمی شود. و این که شرط قبولی اعمالوتعلق گرفتن پاداش به آن، داشتن اعتقاد وایمان است و ...
نمایه ها:
حبط | 
شرک | 
کفر | 
عمل | 
پاداش | 
عقاب | 

بررسی مفاهیم پاداش، تقویت و انگیزه از دیدگاه نوروبیولوژی کار بسیار مشکلی است چون حتی اگر از نظر علمی تعریف شده باشند، اندازه گیری کمی آنها بسیار مشکل است. تعریف یک reinforcer از نظر علمی، یعنی هر حادثه ای که احتمال انجام یک پاسخ یا پاسخ های بعدی را افزایش دهد. اغلب لفظ پاداش به طور مشابه ای با تقویت تعریف می شود، تفاوت این دو: پاداش، درحقیقت بر می گردد به اثر بعضی از محرکین محیطی که خواص بروز و ایجاد پاسخ دارند و در آن بروز رسپانس همراه با خوشایندی است. تقویت، مربوط به تمایل ...

هدف از انجام این تحقیق اولویت‌بندی روشهای پاداش‌دهی در ارتباط با افزایش انگیزه مدیران به منظور افزایش ثروت سهام‌داران است تا بدینوسیله صاحبان صنایع بتوانند بهترین روش پاداش‌دهی را انتخاب نمایند و از این طریق مهمترین هدف سازمان که ایجاد ارزش افزوده برای مالکان است را محقق نمایند.همچنین هدف دیگر تحقیق حاضر ارائه روش پاداش‌دهی مناسب در جهت کاهش تعارض میان مدیران و مالکان میباشد.بطوریکه پاداش پرداختی بیشترین همبستگی را با عملکرد مدیران نیز داشته باشد. ...
نمایه ها:
سهام | 
پاداش | 
مدیر |