عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10196

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه به تحلیل تنشی یک پره توربین گاز براساس مکانیک شکست پرداخته‌ایم. در این راستا روشهای مختلف تحلیل تنش در مکانیک شکست بررسی و مقایسه شده‌اند و روش اجزای محدود که یکی از کاربردی‌ترین تکنیکهای عددی می‌باشد، برای تحلیل پره در نظر گرفته شده است . برای بکاربردن روش اجزای محدود، از نرم‌افزار LUSAS استفاده شده است . با استفاده از این نرم‌افزار به مدل نمودن پره پرداخته و ترک سطحی مورد نظر را شبیه‌سازی نموده‌ایم. المان‌بندی پره در ناحیهء نوک ترک در دو حالت و با استفاده ...

در این پژوهش عمر جعبه‌دنده‌ی اصلی دستگاه همترازساز خط اصلاح یک مجتمع فولاد مبارکه تعیین شده است. در این تحقیق دو نوع شکست متداول در چرخ‌دنده‌ها، یکی شکست در ریشه‌ی دندانه و دیگری شکست ناشی از حفره‌ای شدن سطح دندانه، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این تحقیق، ابتدا دستگاه همترازساز و مجموعه‌ی انتقال قدرت آن که شامل هفت جعبه‌دنده می‌باشد، مورد تحلیل سینماتیکی و نیرویی قرار گرفته و چرخ‌دنده‌ی بحرانی و گشتاور وارد بر آن تعیین شده است. پس از تعیین گشتاور وارد بر چرخ‌دنده‌ی بحرانی با ...

در این پایاننامه شکست در اتصالات چسبی تحت بارگذاری در مود I (بازشدگی) و مود II (برشی) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته شده است. بدین منظور برای بررسی شکست در مود I از نمونه DCB استفاده شده است، طوری که این نمونه از اتصال دو بازوی کامپوزیتی و آلومینیمی ساخته شده است. جنس بازوی کامپوزیتی از فیبر کربن با رزین اپوکسی می باشد. برای تحلیل رفتار رشد ترک در مود II نیز از نمونه ENF استفاده شده است که در این حالت جنس نمونه ها همانند نمونه DCB می باشد. برای انجام آزمایش روی نمونه های ENF، ...

حرارتی که در یک جسم از طریق هدایت انتقال می یابد، غالباً بایستی از طریق فرایند جابجایی خارج (و یا تخلیه) شود. درسال‌های متوالی علم حرارت‌وسیالات در پی یافتن ویژگی‌های انتقال در پیکربندی-های متنوع بوده‌است. این اطلاعات برای تحلیل و طراحی سیستم حیاتی هستند. اما واقعیت تلخ این است که قیدها وجود دارند و یک قید بسیارمهم، فضااست (اندازه، حجم، وزن). هدف، همواره ایجاد انتقال-گرمای بیشتر دریک فضای مشخص بوده‌است. اما دمای کاری ممکن است از سطح دمای مطلوب بیشتر شود. از آنجایی که عملکرد ا ...

یکی از مسائل بسیار مهم و مورد بررسی در الاستیسیته و به خصوص مکانیک شکست بررسی پیچش مقاطعی است که دارای ترک میباشند. دراین پایان نامه یک روش تقریبی تحلیلی برای پیچش میلههای با مقاطع دارای ترک مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور دو نوع سطح مقطع باز و بسته در نظر گرفته شده است. مقطع باز ترکیبی از قطعات انتهایی، مستقیم، انحنادار و دارای ترک و مقطع بسته ترکیبی از قطعات مستقیم، انحنادار و دارای ترک می‌باشد که قطعه دارای ترک می‌تواند بصورت قطعه مستقیم یا انحنادار باشد. معادله پ ...

تماس یکی از اصلی ترین روش های انتقال نیرو بین اجسام است. مسائل تنش های تماسی در محدوده وسیعی از کاربردهای مهندسی مانند دندانه های درگیر چرخدنده ها، تماس بین چرخ یک واگن و ریل، بادامک‌ها و یاتاقان های غلتشی قابل طرح و تحلیل است و اهمیت آنها در مهندسی نوین و طراحی های صنعتی امروزی رو به افزایش است. بدیهی است که کیفیت سطوح تماسی اجسام در حال تماس، نقش بسزایی در انتقال نیروهای تماسی دارند و وجود زبری در سطوح آنها عاملی بسیار مهم در ایجاد تنش های تماسی می باشد. در این تحقیق تماس ...

خستگی تماس غلتشی (RCF) یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌های آسیب‌ در ریل‌های فولادی می‌باشد. امروزه افزایش بار محوری، افزایش ترافیک عبوری و افزایش سرعت قطارها عامل تشدید RCF شده است. در این مطالعه تخمین عمر ریل فولادی با وجود ترک سطحی بررسی می‌شود. بدین منظور مشخصات چرخ و ریل نزدیک به راه آهن جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. شبیه سازی دو بعدی با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS 6.10 انجام شده است. در بارگذاری چرخ‌ و ریل، بار عمودی مربوط به وزن واگن و نیروی کششی برای حرکت قطار با ...

طی سه دهه‌ی اخیر موضوع مکانیک آسیب بسیار مورد توجه قرار گرفته است. آغاز شکست نرم یکی‌ از مسائلی‌ است که سبب ایجاد محدودیت در بسیاری از عملیات شکل‌دهی‌ می‌‌شود. اگر بتوان برای نمونه‌ی تغییر شکل‌یافته‌ای که شکست در آن اتفاق می‌‌افتد شرایطی را مشخص کرد، می‌‌توان فرایند شکل‌دهی‌ را به گونه‌ای بهبود بخشید که محصولات قابل قبول‌تری تولید شود. مدل‌های متفاوتی برای بیان مراحل مختلف شکل‌گیری آسیب و رشد آن تا شکست قطعه ارائه شده‌اند. از نخستین مراحل شکل‌گیری آسیب، ایجاد ترک است که در تح ...

حل تحلیلی الاستوپلاستیک لوله‌های جدار نازک تحت فشار داخلی و خمش دوره‌ای با در نظر گرفتن مکانیک آسیب پیوسته ارائه می‌‌گردد. در ابتدا فشار داخلی ثابت به لوله اعمال می‌شود و بعد از آن مقدار انحنا به صورت دوره‌ای اعمال می‌شود. معیار فون-مایسز برای مدل کردن سطح تسلیم استفاده شده است و به علاوه مدل سختی سینماتیکی غیر خطی شاباش برای پیش‌بینی رفتار لوله استفاده شده است. معادلات با استفاده از الگوریتم نگاشت بازگشتی حل شده است. اعتبار مدل با استفاده از نتایج آزمایشگاهی ارائه شده در دیگ ...