عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 281

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق مروری است بر مفهوم راهبرد تراکم سیال ساختمانی و برررسی اسناد و ضوابط و مقررات مصوب در این باره طی سال های گذشته در بابلسر. اگرچه موضوع و مصادیق تراکم بارها و به شکل های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، به نظر می رسد در آستانه تصویب طرح جامع بابلسر در سال 1381، که می تواند مقطعی سرنوشت ساز باشد، نیاز به ارزیابی در تعریف و نحوه به کارگیری این مفهوم در طرح ها و سیاست گذاری های شهرسازانه وجود دارد : زیرا اگر این بار نیز با دیدگاه های قبلی و بدون درکی صحیح و قانونمند شده ...

امروزه وقوع حوادث رانندگی در شبکه درون شهری یکی از عوامل موثر بر عملکرد سیستم حمل و نقل است. حوادث رانندگی از عوامل مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و پیامدهای سنگین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار داده است. از سویی دیگر حوادث رانندگی دارای یک نوع الگوی فضایی است و شناخت جغرافیای آن، ما را قادر می سازد تا نوع و خاصیت مشکل را بهتر درک نموده و راه حل های مناسب را برای کاهش تصادفات رانندگی شناسایی کنیم. هدف این نوشتار بررسی عوامل انسا ...

شهرنشيني و شهرگرايي در جهان در حال توسعه در قرن گذشته و حاضر با دو ويژگي مهم؛ رشد شتابان جمعيت و گشترش فيزيكي فزاينده و بي برنامه مواجه بوده است. شكل گيري فضاهاي نابرابر شهري، فقرشهري، ناپايداري شهري در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، محيطي و ...، مسايل و مشكلات مشترك اين شهرها به شمار مي رود. هر چند كه اين مسايل تحت تاثير عوامل محلي، منطقه اي و ملي نظير اقتصاد سياسي، پيشينه تاريخي، فرهنگي و جغرافيايي، قالب هاي متفاوتي به خود گرفته، اما همه آنها متأثر از موج دوم تحولات زيستي بشر ...

بررسی پدیده فقر، شناخت علل پیدایش و راه هاي مبارزه با آن، همواره موضوع مورد توجه مکتب هاي مختلف و به ویژه اسلام بوده است. فقر یکی از موانع اصلی توسعه در هر جامعه اي به شمار می رود از اینرو اندیشمندان و سیاستگذاران توجه خود را به ارائه سیاستهاي فقرزدایی معطوف کرده اند . پژوهش حاضر نیز تلاشی در راستاي شناخت فقر، برآورد خط فقر و بررسی ابعاد فقر می باشد . بدین منظور در این پژوهش به برآورد خط فقر (حداقل معاش) خانوارهاي شهري و روستایی استان کرمانشاه و همچنین کشور می پردازیم و ابعاد ...

امروزه با توجه به افزايش بار ترافيك شهري و مشكلات عبور و مرور در سطح شهرها، سيستم‌هاي حمل و نقل زيرزميني توسعه زيادي يافته اند. با رويكرد روز افزون استفاده از تونل به منظور حمل و نقل در مناطق پر جمعيت شهري كنترل نشست سطحي به معياري تعيين كننده براي طراحي تونل مبدل شده است. علاوه بر اين طراحي صحيح تونل هاي شهري، مستلزم استخراج اطلاعات کافي در خصوص پروفيل خاک، ساختمان هاي اطراف و مدلسازي صحيح مسئله مي باشد. به خصوص که حرکات زمين در اثر حفاري تونل هاي کم عمق شهري به دليل حسا ...

از اساسي ترين و ابتدايي ترين نيازهاي بشر، نياز به تغذيه سالم و امنيت غذايي است. با افزايش روزافزون جمعيت و تقاضاي غذا، مشكلاتي براي تامين غذا ايجاد شده است. امنيت غذايي زماني وجود دارد كه همه مردم در تمام اوقات به غذاي كافي، سالم و مغذي براي تامين نيازهاي تغذيه اي و اولویت های غذايي خود، دسترسي فيزيكي و اقتصادي داشته باشند. پژوهش حاضر، با هدف بررسي امنيت غذايي در نواحي شهري و روستايي استان البرز انحام شده است. روش تحقيق آن از نوع توصيفي ـ همبستگی و علي مقايسه اي بوده و به رو ...

افزایش جمعیت شهری و متعاقب آن توسعه‌ی مناطق شهری از مهمترین مسائل پیش رو در جوامع امروزی می‌باشند که منجر به ایجاد مشکلات فراوانی در حوزه‌هاي زیست محیطی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی گشته است. شناسایی، آشکارسازی و پیش بینی این تغییرات می‌تواند در پایش و مدیریت پایدار کاربری و پوشش زمین ها چه در مناطق شهری و چه غیر شهری سودمند باشد. در این میان تلفیق سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات مکانی جهت آشکارسازی و همچنین مدلسازی این تغییرات می‌تواند بسیار راهگشا باشد. هدف اصلی در این پژوه ...

مطالعات در زمینه مدیریت پس از سوانح نشان می‌دهند که در بسیاری موارد، به ویژه در مناطق شهری كشورهاي در حال توسعه نظير ايران، بهسازی و بازسازی بعد از سانحه، پیچیده و کند می‌شود. این امر به واسطه عوامل متعددی چون پیچیدگی و عناصر ساختمانی به جا مانده از واحدهای مسکونی ویران شده، سطح توسعۀ منطقه، تعداد بسیار زیاد بی‌خانمان‌ها و غیره می‌باشد. در این حالت تهیه مسکن پس از مرحلۀ نجات اولیه، مشکل اصلی مدیران و برنامه ریزان بخش مدیریت بحران می‌گردد. براي اين منظور پژوهش حاضر بر آن است ت ...

امروزه شهرهای ما به طور روز افزون گسترش یافته وفشار زیادی بر کاربریها و زمین های اطراف آورده و ناپایداری زیستی را به وجود آورده است و همچنین افزایش جمعیت توجه مسئولین را به استفاده صحیح از کاربریهای زمین و توسعه پایدار و ارائه راحل هایی برای برقراری بهتر توسعه وپایداری در شهرها و اصول وسیاست های آن با برنامه ریزی شهری در شهرها مورد توجه قرار داده است.شهر کازرون يکي از مهم ترين شهرهاي استان فارس مي باشد که از نظر ويژگي هاي کاربري اراضي شهري داراي معضلات و مشکلاتي از جمله عدم ...