عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 371

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این پایان نامه بررسی رابطه توافقنامه های تجاری منطقه ای و سازمان جهانی تجارت است. موافقتنامه گات در ماده 24 و موافقتنامه گاتس در ماده 5 خود به صراحت تشکیل اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد را مشروط به دارا بودن پاره ای از شرایط مجاز دانسته اند. از آنجا که جوهره تشکیل چنین توافقنامه هایی قائل شدن پاره ای تبعیضات به نفع کشورهای مشارکت کننده در آنها است، این توافقنامه ها در تعارض آشکار با اصل عدم تبعیض و شرط دولت کامله الوداد مندرج در ماده 1 معاهدات گات و کاتس هستند. از ...

هدف: مدل و الگوهای تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار سیستم‌ها در سازمان‌های مختلف به کار برده می شوند. با به کارگیری این الگو ها، یک سازمان می تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه‎های "بهبود" مورد ارزیابی قرار داده و عملکرد خود را با سازمان‌های سرآمد مقایسه کند؛ لذا هدف پژوهش حاضر نیز ارزیابی عملکرد مرکز ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد ارس براساس مدل تعالی کیفیت اروپایی EFQM بود. روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر توصیفی و از شاخه پیمایشی است و به لحاظ هد ...

در مطالعه حاضر، با هدف مکانیابی و اولویت بندی منابع آب زیرزمینی و سطحی منطقه آزاد ارس در استان آذربایجانشرقی برای احداث استخر های مجتمع های آبزی پروری، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و وزن دهی به معیارها، از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام گردید. در این تحقیق شاخص های اصلی که شامل بررسی نیازهای آبزیان و بررسی عوامل دخیل اقتصادی و اجتماعی و مکان یابی عرصه ها است با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و شاخص های وزن دهی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه من ...

منطقه آزاد محدوده ای است در داخل مرزهای سیاسی کشور که مشمول محدودیت های قانونی، به ویژه مقررات گمرکی نباشد. معمولا از این مناطق به عنوان مناطق فعالیت های تجاری، صنعتی و خدماتی یاد می شود. مناطق آزاد می توانند به عنوان فرصت ها و ابزارهایی با توانایی نقش آفرینی ژئوپلیتیک یا توانایی خلق چشم اندازهای ژئوپلیتیک در خدمت کشورها باشند. امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده ای فراگیر در صحنه اقتصاد جهانی مطرح شده اند، به طوری که به طور روزافزونی شاهد ایجاد یا گسترش مناطق آزاد تجاری-صنعتی د ...

امروزه کشورهای متفاوتی اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه با توجه به ویژگی های مناطق آزاد تجاری صنعتی برای دستیابی به اهدافی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، استفاده از برتری های نسبی، ایجاد فرصت های شغلی، تربیت نیروی انسانی، افزایش داده های ناشی از فعالیت های خدماتی، آشنایی عینی و تجربی با اقتصاد جهانی، توسعه منطقه ای و تبدیل بخش های عقب مانده به قطب های توسعه، اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی نموده اند. اینک با توجه به این مهم، در پژوهش حاضر به تحل ...

تأسیس مناطق آزاد یکی از مهمترین رویکردهای دولت در کشور می باشد که به منظور تسریع در امور زیربنایی، عمرانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا و حضور فعال در بازار های جهانی و منطقه ای تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات و ... تأسیس شده اند. در این تحقیق تأثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس بر اقتصاد و همچنین عوامل تأثیر گذار بر اقتصاد این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است که با استفاده از م ...

امروزه تقویت شاخص‌های اقتصادی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها شمار می‌رود زیرا که تقویت توان‌های اقتصادی منجر به دست‌یابی به توسعه همه‌جانبه و به عبارتی منجر به عدالت اجتماعی خواهد شد. تقویت شاخص‌های اقتصادی در روستاها به دلایلی ازجمله شکننده بودن زندگی، مهاجرت به شهرها، تولید مواد غذایی موردنیاز از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی بایستی توجه نمود که برنامه‌ریزی برای تقویت شاخص‌های اقتصادی روستا دارای مشکلات زیادی ازجمله نبود سرمایه، پراکندگی روستاها، نبود نیروی متخصص در روستا، م ...

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است، بدون سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار گسترش، اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت، یکی از راه‌های مفید و مناسب بدین منظور ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است. منطقه آزاد ماکو بعنوان یکی از مناطق فعال و مهم در شمال غرب کشور ایران قرار گرفته است. این منطقه بعلت موقعیت استراتژیک و دستیابی به مرزهای بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای در مبادلات ایران با سایر کشورهای منطقه دارد. از جمله اه ...