عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6211

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکيده انقلاب اسلامي ايران با تغييراتي بنيادين که در داخل ايران داشت. با پيام‌هاي فراگير، توانست تأثيرات وسيعي در سطوح مختلف منطقه‌اي و بين‌المللي داشته باشد. منطقه‌ي قفقازجنوبي(با تأکيد بر جمهوري آذربايجان) يکي از مناطق تحت تأثير انقلاب اسلامي است. اين تأثيرات در اين منطقه به دو صورت، تأثير ارادي و غيرارادي(رفلکسي) بوده است. تأثيراتي مانند تشکيل حزب اسلام، سياسي شدن جامعه مذهبي، افزايش مشارکت سياسي زنان، بيداري و احياي تفکر اسلامي و ديني، افزايش حضور مردم در مساجد، افزايش ...

پژوهش حاضر، در پي پاسخگويي به اين سؤال است: اجتهاد شيعي چه نقشي در پيروزي انقلاب اسلامي داشته است؟ در پاسخ به اين سؤال اين فرضيه مطرح گرديد كه انقلاب اسلامي كه مانند همه انقلاب‌هاي داراي سه ركن اساسي (مكتب، رهبري، مردم) است در سايه اجتهاد شيعي بارورشده است. به عبارت ديگر اجتهاد شيعي تأمين كننده و رشد دهنده سه ركن انقلاب بوده است ويژگي‌هايي همانند عقل‌گرايي، پويايي و شرط زنده بودن اجتهاد، اجتهاد شيعي را در ساختن مكتب انقلاب از طرفي، تكوين رهبري و ظهور امام خميني از طرف ديگر ...

جريان‌شناسي تفسير، به‌معني شناختن و شناساندن جريان‌هاي تفسيري است؛ به‌گونه‌اي كه فرایند شكل‌گيري و گسترش جريان‌هاي گوناگون تفسيري تبيين شود و تأثير فضاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در اين موضوع سهم بندی شود و درجۀ تأثيرگذاري مفسرانِ پيشين بر آراء و شيوه‌هاي تفسيري مفسران سده‌هاي پسين معیّن شود. جریان شناسی تفسیر در اندلس، در گرو شناخت زنجیرۀ فکر تفسیری و شبکه مفسران غرب اسلامی و مطالعۀ معیارهای حاکم بر روش تفسیری ایشان است. جریان‌های تفسیری در اندلس؛ را می‌توان اعم از جریان عقل‌گ ...

روابط ایران با سازمان‌های بین‌المللی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و استقرار نظام جمهوری اسلامی، تحت تاثیر رویکرد جدید سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی کشور، دچار تغییرات اساسی زیادی گردید. مناسبات جمهوری اسلامی ایران با بانک جهانی و صندوق بین-االمللی پول نیز روندی کاهشی به خود گرفت که تا کنون ادامه داشته است. تغییرات درکیفیت و حجم روابط بستگی به اختلافات سیاسی، تفاوت دیدگاه‌های اقتصادی و تعارضات حقوقی میان طرفین می‌باشد. اختلافات سیاسی، متاثر از اموری مانند گفتمان حاک ...

یکی از مسائلی که مذاهب اسلامی درمورد آن اختلاف دارند مساله کلام خداست. کلام یکی از صفات ایجابی خداوند است. معتزله، فقهای سنی، اشاعره وحکمای اسلامی درباره آن اختلاف نظردارند. این پایان نامه به بیان بحث تاریخچه کلام الهی، وبیان معنی لغوی واصطلاحی کلام، کلام لفظی، کلام نفسی، وآرای مختلف ومخالف متکلمان در باب حقیقت و ماهیت و حدوث وقدم وعوارض کلام باری تعالی می پردازد. ودر پایان، نظر قرآن وسنت نیز مورد لحاظ قرار گرفته شده است. ...

بحث عقل و ارزش مدرکات آن یکی از مسائلی است که در طول تاریخ اسلام علماء و دانشمندان به آن پرداخته اند و گروهی آن را انکار و برخی آن را اثبات نموده اند. در طول تاریخ اسلام در برخورد با عقل دو گروه وجود داشته است : 1- عقل گرایان ؛ 2- نص گرایان یا اخباریون ؛ عقل گرایی نظام یا مکتب فکری است که در برابر معارف وحیانی بر نقش قوه عقل نیز در کسب معرفت تأکید دارد و علاوه بر ارج و حرمتی که برای عقل قائل است ، آن را ابزار و وسیله ای برای کسب شناخت و معرفت می داند و در صدد است تا گزاره ه ...

عقیدۀ شیعه در مورد فطرت الهی این است که فطرت بخشی از منطق خداشناسی دینی است که همراه با بخش‌های دیگر، مجموعاً طریق اصیل خداشناسی را نشان می‌دهد. نکتۀ حائز اهمیت در این بحث این است که خداوند رحمان بندگان خویش را در اصولی‌ترین بنیان اعتقادی رها نکرده و حوالت آنان را به معارف بشری واگذار نکرده بلکه از نخستین قدم خلقت انسان و حتی قبل از خلقت جسمانی انسان در چندین مرحله بنیانی‌ترین معارف را که اساس آن معرفت توحیدی می‌باشد بالعیان به او نمایانده و با این کار حجت را هم بر او تمام کر ...

مبناگرایی کهن‌ترین دیدگاه درباره ساختار و شاکله توجیه به شمار می‌رود. اغلب حکمای مسلمان در دو حوزه تصورات و تصدیقات قائل به قرائت خاصی از مبناگرایی هستند. در مبناگرایی اسلامی، معارف چه تصوری و چه تصدیقی به دو قسم بدیهی و نظری تقسیم می‌شوند. معرفت‌های نظری مبتنی بر معرفت‌های بدیهی بوده، توسط آنها معلوم می‌گردند؛ اما معلومات بدیهی، بی‌نیاز از دیگر معلومات هستند. وجه تمایز مبناگرایی اسلامی با سایر قرائت‌های مبناگرایی، نخست در ویژگی معلومات پایه (بدیهی بودن) و دوم در کیفیت ابتنای ...

یکی از شیوه‌‌های تقابل با اندیشه‌های دینی، شبهه افکنی است و لذا شناخت شبهات دینی، پیشگیری از گسترش و نیز پاسخگویی به این شبهات از اهمیت برخوردار می‌باشد. پس از رحلت پیامبر، به عللی از جمله انحراف حکومت از مسیر اصلی، زمینه تفرقه و پیدایش بدعت‌ها و شبهه‌افکنی‌ها فراهم گردید. در این راستا یکی از اولویت‌های امام علی، تبیین معارف و پاسخگویی به شبهات بوده و طبیعی می‌نمود که امام به حکم وظیفه به تمامی شبهات زمان خویش پاسخ دهد. از دیگر سو پاسخگویی به شبهات، از نیازهای جامعه امروز نیز ...