عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
در کار حاضر جزییات تحلیل و نتایج اندرکنش یک موج آکوستیکی گذرا را با یک پوسته ی ضخیم کروی مستغرق پر شده با سیال دلخواه و همچنین با ضخامت های مختلف، مورد بررسی قرار داده شده و در ادامه حل به یک پوسته کروی چند لایه و نهایتا یک پوسته ی کروی با خواص متغییر تعمیم داده شده است. در ضمن، روش ماتریس انتقال، روش استفاده شده برای حل کل مسایل پوسته ی کروی با مواد خواص متغییر می باشد، با استفاده از بسط فوریه- لژاندر توابع پتانسیل امواج فشاری در محیط های سیال های داخل و خارج و همچنین توابع ...

4.2.1 در سالهای اخیر روش عناصر مرزی بدلیل مزیتهای آن نسبت به روشهای عناصر محدود و تفاضلات متناهی مورد توجه بسیار قرار گرفته است . در اینجا بعضی از این مزایا را ذکر می‌کنیم. 1 - عمل تقریب زدن در روش عناصر مرزی فقط بر روی مرزها صورت می‌گیرد. در صورتی که در روش عناصر محدود و تفاضلات متناهی این تقریب بر روی تمام دامنه صورت می‌گیرد. 2 - در روش عناصر مرزی، کلیهء مشخصات دامنه به مرزها منتقل شده است . بنابراین مرزهای محدوده، در واقع نمایندهء تمام دامنه می‌باشند. و از آنجایی که محاسبه ...

با رشد روزافزون سیستمهای بازشناسی خودکار گفتار و گسترش کاربرد سیستمهای فوق در کاربردهای عملی و محیطهای واقعی مبحث بازشناسی گفتار به بستر اصلی تحقیقات دانشگاهی در زمینه پردازش گفتار بدل شده است. مقاوم سازی سیستمهای خودکار بازشناسی گفتار در برابر نویز امری ضروری جهت استفاده از چنین سیستمهایی در محیطهای واقعی است. در این پایان نامه مقاوم سازی بازشناسی گفتار پیوسته در سطح واج در حوزه بازنمایی بستر تحقیقات قرار گرفت و جهت نیل به این هدف از روش ویژگیهای از دست رفته در حوزه بازنمایی ...
 
در این پروژه جریان توربولانت دو بعدی تراکم ناپذیر در داخل کانال (جریان کویت) با استفاده از روش گردابه های تصادفی مدل سازی شده است. به دلیل دیدگاه لاگرانژی در این روش حل نیاز به هیچ گونه مدل کمکی برای بررسی جریان مغشوش نمی باشد و میدان جریان نیز نیاز به شبکه بندی محاسباتی ندارد. هدف اصلی در روش گردابه های تصادفی حل دقیق معادله ماویر استوکس می باشد. به طور خلاصه این تیوری میدان سرعت را به دو میدان پتانسیل و سلونوییدی تقسیم می کند. که حل میدان سلونوییدی از حل معادله انتقال ...

مسائل مقدار ویژه در بخش معدلات دیفرانسیل، خصوصا معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی یکی از مهمترین و پرکاربردترین مباحث ریاضی، فیزیک و مهندسی است . اینگونه مسایل معمولا به خودی خود وجود ندارند. یعنی همانند عموم معادلات دیفراسیل به طور مستقیم تشریح‌کننده برخی از پارامترهای وضیعت یک سیستم نمی‌باشند بلکه از اینگونه معادلات ناشی می‌شوند. یکی از مهمترین مباحثی که معمولا در ارتباط با مسایل مقدار ویژه مطرح می‌شود بحث انشعاب و تئوری آن می‌باشد. مقدار ویژه یک عملگر (در اینجا عملگر دیفران ...
 
با توجه به شرایط کاری حاکم بر کوره های قوس الکتریکی، اندازه گیری پارامترهای کنترلی در هنگام بهره برداری، بسیار دشوار است. بعلاوه روش مناسب و ایمن برای انجام اندازه گیری در دماهای بالاتر در دست نیست. از این رو، شبیه سازی عددی فرآیند قوس الکتریکی با قابلیت محاسبه توزیع دما و جریان سیال، روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، محدوده قوس الکتریکی یک کوره ذوب فروسیلیسیم با استفاده از حل عددی مبتنی بر اختلاف محدود در حجم کنترل، شبیه سازی شده است. برای این کار، یک ...