عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1525

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی سنجش نظر مردم تهران، نسبت به برنامه‌های سیما از جمله برنامه‌های سرگرم‌کننده، تفریحی و برنامه‌های مربوط به جنگ (از یک نمونه 600 نفری) مصاحبه بعمل آمد. بعضی نگرش‌ها احساسی بوده و کاملا غیرمنطقی هستند و بعضی از نگرشها نیز تا حدود زیادی عقلانی هستند. در بسیاری از اوقات نگرش ، تناسب کمی با رفتار دارند و دارای نگرشی با جزء رفتاری بسیار کمی هستند. در مورد برنامه‌های سیما بطور کلی نگرش پاسخگویان 26 درصد مثبت 570 درصد بدون نظر و 17 درصد منفی بوده است . و در بین زنان 20-2 ...

تشعشع انوار تابان انقلاب اسلامی از فجر 22 فجر 1375 درخشید و در صبحگاه 12 فروردین 1358 نوید تابش خورشید فروزان اسلام را بر جهان کفر به ارمغان آورد. ناخدای بیدار انقلاب حضور دائمی مردم را تاکید کرده‌اند، مشارکت آنان را واجب و ضامن بقا حکومت خواندند و بی‌توجهی در رشد آنان را بزرگترین آفت شمردند. از این رو وسایل ارتباط جمعی به طور عام صدا و سیما به طور خاص ، می‌توانست جایگاه اجتماعی مناسبی برای تبلیغ باشد. که در ماده 15 این قانون آمده است : "صدا و سیمای جمهوری اسلامی طبان ...

واحد تحقیقات اجتماعی و ارزشیابی برنامه‌ها به منظور دستیابی به نظرات مردم درباره برنامه‌های صدا و سیما به انجام طرحهائی در شهرها و روستاهای استان گیلان مبادرت ورزیده است . گزارش حاضر حاصل بررسی نظرات مردم شهر رودبار و روستاهای تابعه آن می‌باشد. روستاهای مورد بررسی: کلیشم، اکشتر، شهر بیجار و جیرنده بودند که در قسمت شرقی رودبار قرار دارند. نتایج حاصل به شرح زر است : - شاخص رضایت مردم شهر رودبار از برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران 65 درصد بوده است ، که (در حد زیاد) ارز ...

در مجموع، بررسی حاضر نشان می‌دهد، طی سالهای اخیر مردم تندخوتر، عصبی و خسته‌تر شده‌اند بر این عقیده‌ای است که توسط 89 درصد پاسخگویان اظهار شده است . اکثر پاسخگویان (90 درصد) مشکلات اقتصادی را مهمترین علت خستگی و عصبانیت مردم دانسته‌اند و 32 درصد به مشکلات زندگی و نگرانی نسبت به آینده اشاره کرده‌اند. 72 درصد پاسخگویان اظهار خستگی و ناآرامی کرده‌اند. به طوری که 70 درصد پاسخگویانی که دارای تحصیلات دبیرستان و دیپلم بوده‌اند و 67 درصد نیز افرادی هستند که دارای تحصیلات عالی ...

هدف طرح نظرسنجی از مردم تهران درباره مراسم عزاداری محرم آگاهی از نظرات و برداشتهای مردم درباره جنبه‌های مثبت و منفی این مراسم در مقایسه با فلسفه و هدف قیام امام حسین (ع) است به طور کلی سوالات در سه محور اصلی جای می‌گیرند. -1 میزان تطابق یا نزدیکی مراسم با اصل واقعه و هدف آن -2 تاثیر مراسم بر اعتقادات مذهبی مردم -3 ریشه‌دار بودن و یا به علت بعضی اعمال که در سراسر انجام می‌شود. 46 درصد پاسخگویان با این نظر که مراسم محرم، حادثه عاشورا و قیام امام حسین (ع) را نشان نمی‌ده ...

جهت آگاهی از نظرات مردم تهران درباره برنامه‌های ویژه هفته دولت که به منظور آشنایی بیشتر مردم با عملکرد و برنامه‌های دولت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد در تاریخ 1373/6/12 نظرخواهی بعمل آمد. که نتایج این بررسی به شرح زیر است : در مجموع 7 درصد از جامعه مورد بررسی بنحوی شنونده برنامه‌های رادیویی "ویژه هفته دولت " بوده‌اند و میزان بیننده برنامه‌های تلویزیونی ویژه هفته دولت 28 درصد بوده است . مطلوبترین برنامه رادیویی ویژه هفته دولت برنامه "دولت ، مردم و سازندگی" ...

نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که -1 در مجموع نزدیک به نیمی از جامعه مورد بررسی (49 درصد)، در کل کشور از مکان جغرافیایی بوسنی - هرزگوین اطلاع داشته و 51 درصد نیز در این باره اظهار بی‌اطلاعی کرده و یا پاسخ اشتباه داده‌اند -2 در مقایسه شهرها با یکدیگر، اصفهان و زاهدان با شاخص 49 به نسبت ، اطلاعات بیشتری از سایر شهرها داشته‌اند. -3 تلویزیون با 89 درصد و رادیو با 59 دصد بالاترین منبع کسب خبر از جنگ بوسنی، هرزگوین از طرف جامعه مورد بررسی ذکر شده‌اند -4 65 درصد از کسانی ...

الف - شهر بیرجند: -1 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران: 64 درصد افراد جامعه مورد بررسی به نحوی شنونده برنامه‌های صدا بوده‌اند. پرشنونده‌ترین برنامه صدا در بین مردم شهر بیرجند "صبح جمع با شما" بوده است . برنامه‌های "متنوع" و "سرگرم‌کننده"، "برنامه‌هایی در ارتباط با مسائل خانواده" و "برنامه‌های علمی و آموزشی" برنامه‌هایی هستند که مردم شهر بیرجند مایلند از رادیو پخش شود. میزان بیننده تلویزیون در بین مردم شهر بیرجند 81 درصد بوده است . پربیننده‌ترین برنامه سیما در بین مردم شهر بیر ...

مهمترین نتایج بدست آمده از این بررسی در دو قسمت شهری و روستایی بدین شرح است : الف : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از نظر شهر نیشابور -1 در شهر نیشابور 67 درصد از جامعه مورد بررسی به نحوی شنونده برنامه رادیو و 85 درصد از جامعه مورد بررسی به نحوی بیننده برنامه‌های تلویزیون بوده‌اند که شاخص رضایت از برنامه‌های رادیو در مجموع 65 و از برنامه‌های تلویزیون 53 بوده است . -2 برنامه‌های "صبح جمعه با شما" و "اخلاق در خانواده" به ترتیب پرشنونده‌ترین و پربیننده‌ترین برنامه‌های صدا ...