عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1478

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تحقیق حاضر پس از معرفی این پدیده و کاربردهای آن در کلیه زمینه های مختلف موجود و زمینه هایی که کاربردهای آن هنوز در مرحله بحث و بررسی است، کربن، کربن نانوفایبرز و کربن نانو تیوب ها و طیف وسیع کاربردهای آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. ...

چکیده ندارد.

اگر چه توسعه پایدار هر کشوری بر اساس توانمندی های خاص آن کشور تعریف می گردد. اما وجه مشترک اصلی توسعه درتمامی کشورها، دانائی محور بودن آن است . امروزه کشورهای توسعه یافته اقتصاد مبتنی بر دانائی را دنبال می کنند. خوشبختانه درکشور ما هم توسعه بر مبنای دانائی مد نظر است. برای تحقق توسعه پایدار بر مبنای دانائی طی مراحلی ضروری است که در این مقاله چهار مرحله پیشنهاد شده است: ترویج علم، تولیدعلم، بکارگیری شاخص های علم سنجی و تولید فناوری. در کشور ما برای سه مرحله اول برنامه ریزی منا ...

چکیده ندارد.

کسب مهارتهای لازم در زمینه کاربرد فن آوری اطلاعات و اطلاع رسانی به کارکنان و مدیران، برای توانمند کردن آنها در کارهایشان امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله با اشاره به این نکته، که توانمندسازی به معنی فراهم آوردن آزادی و اطلاعات برای افراد است تا آنان آنچه را که خود می خواهند به گونه ای موفقیت آمیر انجام دهند به جای اینکه آنان را وادار کنیم تا آنچه را ما می خواهیم انجام دهند، به مهمترین محرکهای محیطی که سازمانها را به توانمند سازی کارکنانشان ترغیب می نمایند یعنی اثرات فن آو ...

رایانش ابری به معنی توسعه و به کارگیری فناوری کامپیوتر بر مبنای اینترنت و به صورت شراکتی و سهمیه بندی است. رایانش ابری مدلی است برای داشتن دسترسی فراگیر، آسان و بنابه سفارش شبکه به مجموعه ای از منابع رایانشی پیکربند پذیر که بتوانند با کمترین کار و زحمت سرویس را به سرعت فراهم کند. رایانش ابری در ابتدای راه خود است و شرکت های بسیاری در این زمینه در حال سرمایه گذاری هستند. در صورت رفع مشکلات امنیتی این روش، توجه فراوانی را به خود جلب خواهد کرد. در این مقاله به مبحثی اشاره می شود ...
نمایه ها:
امنیت | 
IT | 

این مقاله نقش فناوری بر سرمایه گذاری در اکتشاف و تولید نفت خام و گاز طبیعی در سطح بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تکنیک های کاربردی و در حال توسعه در زمینه های مختلف اکتشاف و تولید که موجب کاهش هزینه ها گشته و علاقمندی به سرمایه گذاری را افزایش می دهد، اشاره می کند. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.