عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 88467

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به مقایسه کارآیی بیمارستانهای آموزشی و عمومی سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی در سال 1376 پرداخته است بیمارستانهای مورد مطالعه شامل 17 بیمارستان عمومی، آموزشی بوده که همگی در تهران مستقر می‌باشند. به منظور و مقایسه کارآیی از مهمترین شاخصهای کارآیی یعنی سه شاخص درصد اشتغال تخت ، میزان گردش تخت ، و متوسط روزهای بستری استفاده شده است . که اطلاعات لازم در این زمینه توسط پرسشنامه، از بیمارستانهای تحت بررسی جمع‌آوری شده و نتایج در جداول مربوطه ثبت و تحلیل ...
 
این تحقیق با عنوان بررسی وضعیت آموزشی کارورزان در بخش زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در سال تحصیلی 80-81 اننجام شده است . هدف از این تحقیق بررسی وضعیت یادگیری کارورزان زن و مرد و ارائه راه حلهایی برای بهبود وضعیت آموزشی در این بخش می باشد. ...

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که تحت عنوان بررسی میزان آگاهی و به کارگیری اصول ایمنی در پیشگیری از ابتلا به هپاتیت ‏‎B‎‏ در ماماها و دانشجویان مامایی اتاق زایمان دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران سال 1381 انجام شد. اهداف پژوهش عبارتند از: تعیین و مقایسه میزان آگاهی و میزان بکارگیری اصول ایمنی در پیشگیری از ابتلا به هپاتیت ‏‎B‎‏ در ماماها و دانشجویان مامایی و تعیین رابطه بین میزان آگاهی با میزان بکارگیری اصول ایمنی در ماماها و دانشجویان مامایی سه دانشگاه علوم پزشکی (تهران، ایر ...

تروما به عنوان یک بیماری علت اصلی مرگ و میر در نیمه اول زندگی و در مجموع علت 4/1 مرگ و میرها می باشد . در تحقیق حاضر میزان آگاهی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران را از نحوه برخورد اولیه با بیمار مولتیپل تروما را مورد بررسی قرار می دهد . افزایش آگاهی سبب رفع پیش داوریها و پندارهای نادرست افراد در مورد سلامت و بیماری می شود و در صورتی که آگاهی حاصل اطلاعات یا برپایه آگاهی باشد رفتار یا عمل را راهنمایی خواهد کرد . درایم تحقیق که به وسیله پرسشنامه صورت گرفت 431 نفر مورد بررسی قر ...

مطالعه توصیفی در بین 250 نفر از کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران که دوره کارورزی کودکان را گذرانده‌اند، نشان داد که از پنج مورد ارزیابی انجام شده شامل: اشکال مختلف دارویی، عوارض جانبی داروها، اندیکاسیون، کنترااندیکاسیون، دوز و نحوه مصرف دارو، تنها در خصوص یک مورد که اشکال مختلف دارویی بود از حد نصاب مورد انتظار بیشتر بوده و سایر موارد ذکر شده پایین تر از حد نصاب مورد نظر بوده است (حد نصاب مورد در این تحقیق پاسخ صحیح به 47% -31% از سوالات مطرح شده می‌باشد.) در این مطالعه سعی ...

دراین مطالعه جهت بررسی مقایسه ای دو روش کشت ترشحات واژن و ایمنوفلورسانس غیرمستقیم در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههای دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1378 از 583 نفر زن باردار با بیش از سه ماه بارداری نمونه گیری انجام دادیم. در روش کشت سه مورد جداسازی لیستریا منوسیتوژنز صورت گرفت و با استفاده از روش ‏‎IFA‎‏ یازده مورد دارای تیتر آنتی بادی 1 به 400 بودند. هر سه نفری که کشت مثبت بودند دارای تیتر آنتی بادی 1 به 400 نیز بودند و 8 نفر دیگر که دارای تیترآنتی بادی 1 به 400 بود ...

این مطالعه به وسیله یک پرسشنامه که از طریق ‏‎Pilot study‎‏ تهیه شده بود انجام شد و 357 نفر از کارورزان حاضر به همکاری شده و پسشنامه دریافت کردند که 206 نفر پرسشنامه تکمیل شده را برگرداندند.این پرسشنامه حاوی 35 سوال بود که هشت سوال در مورد مسئولیت پزشکان- 6 سوال در مورد قصورات پزشکی- 5 سوال در مورد رضایت نامه ها و 6 سوال در مورد رازداری حرفه ای - 5 سوال در مورد گواهینامه های پرشکی و 4 سوال در مورو سازمان نظام پرشکی و یک سوال در مورد برآورد نرخ شکایت سالانه بود . کارورزان به طو ...

طی بررسی ضایعات پستانی موجود در نمونه‌های پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بخش خصوصی از فروردین ماه سال 1371 لغایت اسفندماه سال 1373 تعداد 550 مورد ضایعه پستانی گزارش گردیده بود که این تعداد از نظر نوع ضایعه و رابطه آنها با سن و جنس مورد ارزیابی قرار گرفتند. از موارد مذکور 449 مورد (64/81%) خوش‌خیم و 101 مورد (36/18%) بدخیم بودند. کلاٌ 79 نفر (37/14%) را مردها و 471 نفر (63/85%) را زنها تشکیل می‌دادند. از این تعداد مرد، 75 نفر (94/94%) دچار ضایعه خوش‌خیم و فقط 4 نفر (06/5% ...