عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 987

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در نگرش سیستمی و همه جانبه نگر دو مقوله روستا و شهر نه تنها نباید جدا از یکدیگر بررسی و تحلیل شوند بلکه توسعه هر یک در گرو توسعه دیگری است . تا زمانی که نظام مدیریت روستایی همسنگ با نظام مدیریت شهری تدوین نگردد و تا وقتی زمینه های اجتماعی اقتصادی و کالبدی لازم در سطح سکونتگاه روستایی توسط مدیریت روستایی منسجم به وجود نیامده باشد خوش بینانه نخواهد بود اگر تصور کنیم با تبدیل روستا به شهر مشکلات جامعه رفع خواهد گردید .مقاله حاضر در صدد طرح مقدماتی اثرات ناشی از تبدیل روستا به شه ...

این طرح به بررسی علل مهاجرت روستائیان روستای وسطی کلا (از توابع قائمشهر) به شهر می‌پردازد و تاثیر خصوصیاتی نظیر سن، جنس ، تحصیلات ، وضع تاهل، وضع اشتغال و غیره را در این مورد بیان می‌کند. جامعه آماری در این تحقیق کلیه خانوارهای روستایی وسطی کلا از توابع شهرستان قائمشهر در استان مازندران است که دارای حدود 2500 نفر معیت و یا به عبارتی 500 خانوار می‌باشد. نمونه‌گیری به روش احتمالی منظم است که از خانوارهای موجود در روستا با فاصله +5 از 258 نفر با سنین 15 سال بالاتر آمارگیری به عم ...
نمایه ها:
روستا | 
شهر | 
سن | 
تحصیل | 
جنسیت | 

طرح بررسی اثرات گسترش شهر بر بخش کشاورزی به شیوه ستادی - میدانی صورت پذیرفت . هدف تعیین میزان تاثیرگذاری فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی، گسترش شهرها بر مناطق کشاورزی اطراف شهر بود. از آنجا که این دیسیپلین برای اولین‌بار در شرح خدمات طرحهای جامع گنجانده شده بود، اجرای آن با مشکلات فراوان تواءم بود که برای این امر، کار میدانی وسیعی به کمک استفاده از عکسهای هوایی، ماهواره‌ای منطقه‌ای جنوب خراسان (شهرهای بیرجند، سربسته و نهبندان) صورت پذیرفت . ...

اهداف: برآورد فراوانی کاستباروری (subfertility) در شهر تهران نوع مطالعه: پیمایش محیطی و بر اساس جمعیت با استفاده از پرسشنامه موقعیت جغرافیایی: 22 منطقه شهری تهران مواد و روشها: پس از انتخاب یک نمونه معرف از زنان 25 تا 45 ساله تهرانی که سابقه یکبار ازدواج را داشته اند پرسشنامه ای توسط پرسشگران آموزش دیده پرگردید. از 2190 مورد انتخاب شده 190 نفر حاضر به همکاری نشدند و 13 پرسشنامه بدلیل اشتباه در انتخاب توسط پرسشگران از مطالعه حذف گردیدند و از 1987 نفر باقیمانده پرسشگری بعمل آ ...

این پژوهش به بررسی خصوصیات نیروی انسانی در شهر بافت در دو بعد کمی و کیفی می پردازد . بعد کمی موضوع شامل عوامل متعددی همچون نرخ رشد جمعیت، جوانی جمعیت، جمعیت فعال، تعداد بیکاران، تعداد بیسوادان، تعداد زنان شاغل و . . . می باشد . بعد کیفی نیز به بررسی عوامل فرهنگی و شخصیتی افراد جامعه می پردازد . دراین قسمت محقق بر آن است تا با استفاده از طیف سنجش نگرش لیکرت، نگرش مردم منطقه را نسبت به چهار شاخص عمده لازم برای توسعه (1- بینش علمی، 2- تحصیل و اشتغال زنان، 3- مشارکت اجتماعی و 4 ...

همانگونه که از تعریف زیرساخت مشخص است زیرساخت یک دسته از عوامل ساختاری به هم پیوسته می باشد که باعث به وجود آمدن ساختار شهری می شود ممکن است زیرساخت معانی متعددی داشته باشد ولی در شهرسازی بیشتر معابر، خیابانها مجرای فاضلاب و ... از آن استنباط می شود ازاین رو توسعه فرآیند و جریانی رو به تکامل و با بهتر نمودن وضع موجود با توجه به فرهنگ و نیازهای مادی و معنوی جوامع انسانی می باشد که می باید با احترام به محیط زیست و قوانین آن صورت گیرد تا رفاه و آسایش را برای انسانها هم در زمان ح ...

امروزه گردشگری پدیده ای جهانی تلقی می شود، به ویژه در طول چهل سال گذشته با رشد چشمگیری مواجه بوده است. گسترش گردشگری باعث به وجود آمدن اشکال عمده ی گردشگری شده که مهمترین نوع آن، گردشگری شهری می باشد که نقش مهمی در توسعه پایدار اقتصاد شهر دارد. هدف این مقاله بررسی تاثیرات گردشگری بر اقتصاد شهر بانه می باشد. با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی شهر بانه و هم مرز بودن آن با کشور عراق، از قدیم الایام تجارت در این شهر رونق داشته است و به ویژه در چند سال اخیر تجارت به صورت گسترده ای ان ...
نمایه ها:
شهر | 
بانه | 

امروزه بیشتر کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه، با پدیده شهرنشینی گسترده و گسترش شهری لجام گسیخته مواجه هستند. این روند علاوه بر پیامدهای زیست محیطی و آسیب های اجتماعی و فرهنگی، بر سلامت شهروندان نیز تاثیر گذار بوده است. این پدیده که پس از انقلاب صنعتی در قرن های هجدهم و نوزدهم میلادی رخ داده است، شهر، ساختار آن و چاره جویی برای مسائل و معضلات مربوط به آن را پیچیده تر کرد. در همین دوران در دهه 1970 به دنبال آگاهی یافتن از بحران های زیست محیطی، جنبش هایی در دنیا شکل گ ...

روابط متقابل و پیوند بین شهر و نواحی روستایی، به طور گ سترده ای به عنوان عامل اصلی در فرآیند تغییرات اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی شناخته شده است. علیرغم این واقعیت، بیشتر نظریه های توسعه و رویه های اجرایی تلویحاً به دو گانگی جمعیت و فعالیت های نواحی شهری و روستایی تأکید دارند. با این وضعیت، مقاله حاضر در نظر دارد روابط شهر زهک با نواحی روستایی پیرامون خود را مورد بررسی قرار دهد. در واقع هدف پژوهش حاضر بررسی این مسئله است که آیا شهر زهک باعث توسعه نواحی روستایی پیرامون خود شده ا ...