عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح به دنبال حادثه اتصال کوتاه و انفجار راکتور قدرت در سیم‌پیچ ثالثیه ترانس قدرت نیروگاه طوس مشهد تعریق گردید و هدف از آن دستیابی به علل و عوامل ایجاد این پدیده و ارائه روشهایی در جهت جلوگیر از آن بوده است . در این طرح علت اصلی این پدیده استقامت مکانیکی کم راکتور قدرت در مقابل نیروهای ناشی از اتصال کوتاه در شبکه تشخیص داده شد و ضمنا شرکت سازنده نیز با پی بردن به ضعف طراحی اقدام به تعویض راکتورها در جهت استحکام بیشتر آنها نمود. ...

چکیده ندارد.

در این پروژه اقدام به طراحی و ساخت یکدستگاه فاصله‌یاب خطا که بر اساس مدل منابع تاخیردار بر ژرون عمل می‌کند خواهد شد. ...

چکیده ندارد.

بررسی اطلاعات اولیه در طراحی سازه‌های پست و تاثیر شرایط اقلیمی و بررسی استانداردهای مختلف - تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری - تدوین مبانی و معیارهای طراحی و سازه‌ها و کانتریهای فلزی و بتونی یکسان بودن سازه کلیدها و سازه‌های تجهیزات و پایه‌های نگهدارنده و چراغهای روشنایی با ارائه نقشه‌ها تهیه و تدوین مشخصات فنی و دستورالعملهای نصب و راه‌اندازی تعمیرات و نگهداری - تدوین استاندارد فونداسیون سازه و کانتریهای فلزی و بتونی - تعیین آزمایشهای لازم بردن سازه و فونداسیون. ...

چگونگی توزیع هوای فشرده از جمله مباحث مهم مهندسی معدن است و اگر خط لوله انتقال هوای فشرده به خوبی طراحی شود، قادر است این انرژی را با راندمان خوبی به نقاط مصرف در داخل معدن منتقل سازد. هدف از اجرای این طرح پژوهشی، حل بعضی از مشکلات مربوط به طراحی و محاسبه سیستمهای توزیع هوای فشرده در معادن است . اولین مشکل در این زمینه، آن است که اکثر قریب به اتفاق فرمولها، جدولها و نمودارهای موجود درسیستم انگلیسی هستند و این امر، استفاده از آنها را در سیستم متریک مشکل می‌کند. مشکل دوم آن است ...

طراحی برج استاندارد 63 کیلوولت و انجام آزمایشات لازم به منظور حصول اطمینان از طراحی آن ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.