عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

معنویت، ارزش ها و اخلاق از ارکان مهم زندگی بشری می باشند. با رشد جمعیت و فعالیت افراد در سازمان ها جهت تولید کالا و خدمت و به دنبال آن ایجاد شدن روابط پیچیده انسانی و اداری، لزوم توجه به اخلاقیات در کار دو چندان می شود. به عنوان یک اصل، اعتماد عمومی در کسب و کار هسته مرکزی ارتباطات است و این مهم در سایه داشتن معنویت و اخلاق حرفهای امکان پذیر است، چیزی که عدم رعایت آن امروزه، مشکلات زیادی را برای سازمانها و معاملات بازرگانی بوجود آورده است. با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر ب ...

دراین مقاله درک ارتباط مفاهیم بین سرمایه فکری و مدیریت دانش بیان میشود و درادامه هم روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و مدیریت دانش گفته میشود توسعه جوامع انسانی منوط به انسانهای توسعه یافته به ویژه درسطح مدیریت آنهاست و برای رسیدن به یک سازمان خلاق و پویا بایستی برمدیریت دانش تکیه کرد اگرچه مهمترین ثروت یک سازمان انسانها هستند بنابراین بهره وری بیشتر درگروپرورش استعدادکارکنان است درشرکت ها و موسسات آنچه که میدانند سرمایه فکری بیش ازآنچه دارند سرمایه مادی اهمیت دارد و اصلی ترین ...
نمایه ها:
دانش | 

هر روز که می گذرد نقش انسانها در توفیق تحقق اهداف سازمان ها بیشتر محرز می گردد و اهمیت منابع انسانی بیشتر جلوه گر می شود . اهمیت منابع انسانی تا آنجا بالا رفته است که اندیشمندان بزرگ مدیریت ، عصر حاضر را به عصر دانش ، تخصص ، سرمای ه فکری و مشارکت تعبیر نمودهاند و موفقیت های کسب شده را به انسانهای فرهیخته نسبت می دهند . اگر دیروز منابع انسانی توسط تکنولوژی ، پول ، زمین و سرمایه تحت الشعاعفرار گرفته بود امروز توسعه سازمان ها را به انسانهای فرهیخته و منابع انسانی پرورش یافته و م ...

در این پژوهش، به بررسی مفاهیم دولت الکترونیک و ارکان تعاملی آن، مفاهیم استراتژی و انواع سازمانی آن، رابطه دولت الکترونیک با استراتژی سازمان و شناخت سازمان ثبت احوال کشور پرداخته شد و سپس الگوی مفهومی تحقیق ترسیم شد. در این تحقیق بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک از بین کارکنان (مدیران وکارشناسان) سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت احوال استان تهران و مناطق ثبت احوال شهر تهران که با سیستم اطلاعات و آمار و انفورماتیک و استراتژی‌های سازمان ثبت احوال آشنا بوده، نمونه آمار ...

جامعه پر از رقابت امروز و درخواستهای رو به فزونی مشتریان، لزوم بازنگری در روشهای سنتی مدیریت و دستیابی به روشهای نو را طلب میکند. از این رو، سازمانها برای موفقیت به دنبال ایجاد نقش پیشرو در رشته ای خاص هستند تا در آن مزیتی رقابتی بیابند. سازمانی که موجبات ارتقای یادگیری به ویژه تندآموزی را فراهم نمیکند، نمیتواند توفیقی در عرصه رقابت نیز داشته باشد. هر مزیت رقابتی که حاصل تولیدی نوآورانه باشد، عمری بسیار کوتاه دارد، لذا برای پیشی گرفتن از رقبا در دستیابی به ابتکار بعدی، پیوسته ...

تحقیق حاضر به بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت و کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان های آموزش و پرورش مناطق مرکز و غرب تهران پرداخته است. بدین منظور تحقیقی پیمایشی با هدف کاربردی طراحی شده که در آن جامعه آماری کلیه مدیران و کارشناسان سازمان های آموزش و پرورش مناطق مرکز و غرب تهران مشتمل بر تعداد 842 نفر بوده که براساس فرمول کوکران، حجم نمونه برابر 264 نفر شده است. با انتخاب شاخص های "اهداف، اصول و رهیافت ها"، "فراگیری"، "محتوا و روش"، "تکنولوژی آموزشی" و "عوامل موثر بر یادگیری" بر ...

اهداف پژوهش: هدف کلی از انجام این پژوهش " پیش بینی پتانسیل انگیزشی کارکنان به وسیله انسجام سازمانی سازمان عمران شهرداری شیراز " می باشد. 1) ارزیابی وضعیت پتانسیل انگیزشی شغلی کارکنان سازمان عمران شهرداری شیراز 2) ارزیابی وضعیت انسجام سازمانی کارکنان سازمان عمران شهرداری شیراز 3) تبیین قدرت انسجام سازمانی در پیش بینی پتانسیل انگیزشی کارکنان 4) تبیین قدرت انسجام سازمانی در پیش بینی پتانسیل انگیزشی کارکنان دارای سنوات خدمتی مختلف پرسش های پژوهش: 1) پتانسیل انگی ...

از لغات بهره وری و عملکرد به طور متداول در حوزه های علمی و تجاری استفاده می شود،اگر چه به ندرت تعریف یا توضیح مناسبی از آنها ارائه شده است.در حقیقت این لغات اغلب گیج کننده اند و با واژگانی چون کارایی،اثربخشی و سوددهی،مترادف در نظر گرفته می شوند.بهره وری به این معناست که تا چه حد از منابع مورد استفاده تولیدات خوبی داشته ایم.اگر با استفاده از منابع ثابت کالاهای بیشتر یا بهتری تولید کرده ایم،یا اگر همان اندازه کالا را با استفاده از منابع کمتری تولید کرده ایم،بهره وری را افزایش د ...

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 1375 به منظور توسعه فرهنگ و هنر و نیز ارتقای فرهنگ شهر نشینی در تهران بزرگ تاسیس شد . از این رو در تعامل با مخاطبان به برقراری ارتباطات دوسویه و ارایه خدمات و متناسب با نیاز گروههای مخاطب ،اقدام می نماید. نحوه ی بازتاب و انعکاس عملکرد سازمان درخبرگزاریها ،نشان دهنده دیدگاه وسیاست رسانه به مدیریت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و از آنجایی که خبرگزاریها نقش مهمی در شکل گیری افکار عمومی و تاثیر گذاری بر مخاطبان دارد، رویکرد خبرگزار ...