عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 700

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق دو سوال عمده توجه محقق را به خود جلب کرده بود. اولا، آیا پیوستگی یا ناپیوستگی متون تکلیفی در درس خواندن، پر خواندن و درک مفاهیم فراگیران زبان تاثیری دارد یا نه؟ ثانیا، آیا روش امتحان گرفتن متون تکلیفی (چهار گزینه ای کلوز) بر خواندن و درک مفاهیم فراگیران زبان تاثیری می گذارد یا نه؟ براساس طرح این تحقیق، از آنجا که محقق با دو متغیر مستقل سرو کار داشت، دو تاثیر اصلی و چند تاثیر متقابل انتظار می رفت. بنابراین، با توجه به سوالات مطرح شده تحقیق، فرضیه های زیر ارائه شد: ...

هدف این تحقیق یافتن مشکلات و موانع یادگیری درس زبان انگلیسی دوره ی متوسطه درشهرستان رودان و ارایه ی پشنهادی مناسب برای رفع این موانع بود.بدین منظور339نفراز دانش آموزان دوره ی متوسطه که نمره ی قبولی پایه ی کمتر از 12 داشتند به شیوه ی تصادفی-تعمدی انتخاب شدندو پرسشنامه علل عدم موفقیت یادگیری درس زبان انگلیسی دوره متوسطه جاودان(1383)،را تکمیل کردند.تحقیقات پیشین حاکی از تأثیرعواملی مانند خانواده،ادراک فرد از خود و آموزشگاه و سطح دشواری تکلیف در موفقیت و شکست تحصیلی بود.تحلیل آما ...

روانشناسی و روانپزشکی تاکنون از مراحل و گذرگاههایی عبور کرده و در این مراحل مکتبی در پس مکتب دیگر و مکاتبی پی هم در آن خودنمایی کرده است . هیچ یک از این مکاتب علیرغم آنکه وسایل و روشهای مختلف علمی را در اختیار داشتند نتوانستند در پایگاه خود پایدار بمانند. این علل و پریشانی موجود در روانشناسی احیانا نتیجه دید و نگرش صددرصد مادی است که بر محققان روانشناسی حکومت می‌کند و همین نگرش حسی و مادی روانشناسی است که همواره روانشناسان را در احکام و داوریهاشان دچار اشتباه می‌سازد. پیشوایا ...

روش : ابتدا جمع‌آوری منابع داخلی با خارجی فرهنگیان لغت انگلیسی - عربی، انگلیسی، فارسی، عربی - انگلیسی، عربی - فارسی انجام پذیرفت . بعد از انتخاب واژه‌های انگلیسی که به انسان روان، عواطف ، افکار و رفتار او اشاره داشته باشد، معادلهای عربی و فارسی در مقابل واژه انگلیسی برگزیده شد. سپس این واژه‌های معادل عربی، کارشناسی گردید. بحث : این پژوهش ما را قادر خواهد ساخت تا با واژه‌های معادل در زبان عربی (قرآن، حدیث ) آشنا شده و از این روزنه، راهی به دنیای بیکران اندیشه دینی با نمود ...

زبانشناسان ممکن است بنا به دلایل مختلفی زبانها را با یکدیگر مقایسه کنند. اگر دو یا چند زبان را برای پی بردن به اشتراکات و اختلافات آنها با هم مقایسه کنند، این کار معمولا در حوزه زبانشناسی مقابله‌ای (Contrastive linguistcs) قرار می‌گیرد. روش و فن توصیف در زبانشناسی مقابله‌ای به تحلیل مقابله‌ای (Contrastive Analysis) تعبیر شده است . تحلیل مقابله‌ای برای مشخص کردن دقیق مشکلاتی که فراگیران هنگام یادگیران زبان خارجی با آن روبرو می‌شوند، سود مند است . همچنین نقش مهمی در آموزش ، ارز ...

در راستای حقیقت قابل پذیرشی که زبان نوشتاری و زبان گفتاری انگلیسی به عنوان زبان اول (بومی) با هم تفاوت دارند این تحقیق بر آن است که نشان دهد که آیا همین اختلاف در زبان نوشتار و گفتار انگلیسی به عنوان زبان خارجی هم وجود دارد یا خیر. بنابراین هدف اصلی این تحقیق مشخص نمودن اختلافات بین زبان گفتار و نوشتار ایرانیان انگلیسی زبان است که زبان انگلیسی را به صورت آکادمی می‌آموزند. علاوه بر آن حیطه‌های قابل مقایسه اختلافات بین گفتار و نوشتار انگلیسی به عنوان زبان دوم و انگلیس ...

بمنظور مشخص نمودن ارتباط میان برخی از ساختارهای دستور زبان انگلیسی و میزان دشواری این ساختارها در ترجمه سولات تحقیق و فرضیات صفر بشرح ذیل مطرح گردید: 1 - آیا دانشجویان ایرانی مشکلاتی در ارتباط با سازش دستوری در ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی دارند؟ 2 - آیا رابطه‌ای بین فرمهای دستوری زبان انگلیسی و میزان دشواری این فرمها در ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی وجود دارد؟ فرضیه 1 : دانشجویان ایرانی مشکلی در رابطه با سازش دستوری در ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی ندارند. ...

چکیده ندارد.

بخش اول پایان‌نامه حاضر به تعاریف ، انواع و معانی حروف اضافه در زبان فارسی می‌پردازد. در بخش دوم حروف اضافه زبان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته است . در بخش سوم مقایسه مقابله‌ای حروف اضافه در زبان فارسی و انگلیسی صورت گرفته است . بخش چهارم شامل پرسشنامه و کار میدانی و نتایج حاصل از آن می‌باشد. در بخش پنجم تحلیل خطاها با توجه به ارتباط دو بخش عملی و نظری صورت گرفته و پیشنهاداتی در ارتباط با آموزش حروف اضافه انگلیسی به فارسی زبانان ارائه شده است . لازم به ذکر است که براساس اطلاع ...