عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 902

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی وضعیت فلز روی در سال 75، میزان تولید واحدهای تولید کننده، میزان نیاز در کشور و نحوهء تامین روی مورد نیاز کشور از حمل واردات و بررسی مسائل و مشکلات واحدهای مصرف کننده در جهت تامین این محصول و خلاصه‌ای از وضعیت کلی این فلز در سال 75 و کنسانتره آن. ...
نمایه ها:
تولید | 
مصرف | 
قیمت | 
1375 | 
روی | 

بررسی وضعیت تولید فلز روی در کشور و مسائل و مشکلات موجود در این صنعت ، شناخت مواد اولیه و معادن فعال و غیرفعال تولید کننده روی و طرحهای در دست اجراء در این صنعت و نیز بررسی وضعیت جهانی و قیمت این فلز و انعکاس مشکلات این صنعت به مراجع زیح‌الصلاح - و شناخت عمده‌ترین واحد تولید کننده این فلز فرآوری مواد معدنی ایران. ...
نمایه ها:
تولید | 
قیمت | 
ایران | 
روی | 

با توجه به پیشرفت صنعت در دنیای امروز میلیونها تن در معرض عوارض جدی سموم صنعتی قرار دارند. علیرغم فراوانی پژوهش‌های انجام شده در مورد بیماری‌های شغلی مطالعات بر روی عناصر کمیاب از جمله عنصر روی اندک بوده است و از سوی دیگر وجود بزرگترین معدن روی جهان در فلاورجان اصفهان ما را بر آن داشت تا پژوهشی در این زمینه به انجام برسانیم. هدف از این تحقیق بررسی اثرات عنصر روی بر روی دستگاه تنفسی و همچنین سایر سیستم‌های بدن و تغییرات پاراکلینیکی آن است که بر روی 400 کارگر معدن روی فلاورجان ...

این طرح به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی به منظور بررسی اثر گوگرد و روی بر خواص کمی و کیفی ذرت در چهار تکرار و مقادیر مختلف گوگرد و روی از منبع ساری کود و سولفات روی در ایستگاه تحقیقات اسماعیل آباد قزوین انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که گوگرد، روی عملکرد دانه و تعداد دانه در طول بلال موثر بوده و در روی فاکتورهای اندازه گیری شده دیگر همچون هکتولیتر، وزن هزاردانه، طول بلال و قطر بلال تأثیری نداشت. اثر روی نیز بر طول بلال، اندازه قطر بلال و عملکرد کاه در سطح 5% اختل ...

با توجه به اهمیت تغذیه مادران در دوران بارداری و نقش آن در رشد جنین و نیز وضعیت تغذیه و کمبود روی در کشور مکمل یاری به ویژه با روی امری ضروری به نظر می‌رسد در این تحقیق بر 497 مادر باردار تأثیر مکمل یاری با ریزمغذی روی بر رشد جنین را مورد مطالعه قرار دادیم. روش اجرا: مادران باردار 3 شهرستان اصفهان، نجف‌آباد و برخوار در دو گروه 146 و 229 نفری از هفته 18-14 حاملگی وارد مطالعه شدند و تا پایان بارداری روزانه به ترتیب یک عدد قرص 50 میلی گرمی سولفات روی (حاوی حدود 11 میلی گرم روی) ...
نمایه ها:
روی | 
فلز | 
نوزاد | 
قد | 
وزن | 

این آزمایش برای بررسی تاثیر مقادیر مختلف روی از منابع سولفات روی و اکسید روی در افزایش عملکرد و بهبود خصوصیات کیفی غده سیب زمینی در یک خاک Xerochrepts در شهرستان بستان آباد استان آذربایجان شرقی انجام شد. در این آزمایش دو تیمار سولفات روی و اکسید روی، هر کدام در چهار سطح (10،20،30 و 40) کیلوگرم روی در هکتار، به علاوه تیمار شاهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کاملا" تصادفی در چهار تکرار پیاده شد. نتایج حاصل از تجزیه‌های آماری نشان داد که سولفات روی در افزایش عملکرد و بهبو ...

به منظور بررسی برهمکنش پتاسیم و روی بر غلظت و جذب عناصر غذایی در گندم (Triticum aestivumL.) دو آزمایش در شرایط گلخانه و مزرعه در یک خاک آهکی منطقه کرج اجرا شد. در یک آزمایش فاکتوریل و طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار، سه سطح پتاسیم (صفر، 50 و 100 میلی‌گرم پتاسیم بصورت سولفات پتاسیم)، چهار سطح روی (صفر، 5، 10 و 20 میلی‌گرم در کیلوگرم روی بصورت سولفات روی) در گلدان مصرف شد. همچنین در مزرعه سه سطح پتاسیم (صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار پتاسیم بصورت کلرورپتاسیم) و سه سطح ...

به منظور بررسی اثرهای مصرف سولفات روی در افزایش عملکرد گندم آبی (Triticum aestivum L.) و غنی‌سازی آن در خاک‌های شدیدا آهکی، این تحقیق در گلخانه، بر روی 25 نمونه خاک که از مزارع گندمکاری منطقه زیر سد درودزن، واقع در 50 کیلومتری غرب شیراز، جمع‌آوری شده بود، اجرا گردید. خاک‌های مورد مطالعه دارای کربنات کلسیم معادل از 31 تا 49 درصد و روی قابل جذب از 0/22 تا 1/22 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک بودند. در این تحقیق اثر دو سطح صفر و 10 میلی‌گرم روی به ازاء هر کیلوگرم خاک از منبع سولفات روی، ...

به منظور بررسی اثرات اصلی و برهمکنش روی و کادمیوم بر غلظت عناصر غذایی و ترکیب شیمیایی دانه گندم آزمایشی گلخانه‌ای در یک خاک آهکی منطقه کرج انجام گرفت . در آزمایشی فاکتوریل و طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار پنج سطح کادمیوم (صفر، 2/5، 5، 10 و 20 میلی‌گرم در کیلوگرم) و چهار سطح روی (صفر، 10، 20 و 40 میلی‌گرم در کیلوگرم) به گلدانها اضافه شد و بذر گندم رقم مهدوی کشت گردید. نمونه‌های دانه برای تعیین مقدار کادمیم، روی، آهن، منگنز و مس تجزیه شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ...