عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 664

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گردآوری اطلاعات ساخت ، بازسازی، مصرف و تعداد موجود و موارد دیگر قطعات واگنهای باری و نیز تهیه بانک اطلاعاتی برای استفاده بهینه اطلاعات جهت تعیین اولویت مصرف و امکان جایگزینی قطعات از اهداف پروژه کدگذاری قطعات راه‌آهن (واگنهای باری) است . ...

حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از بخشهای مهم سیستم حمل و نقل نقش عمده ای را در عرصه اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشورها ایفا می کند. راه آهن دارای مزایای نسبی خاصی است، ظرفیت بسیار بالا، مصرف انرژی و آلودگی کم، نرخ کرایه پایین و ایمنی نسبت به سایر وسیله های حمل و نقل استفاده از آن را مخصوصا برای حمل و نقل بار و مسافر در مسافت های زیاد توجیه می کند. ایمنی یکی از شاخصه های مهم سیستم ریلی است که در این بحث به آن پرداخته می شود. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ایران | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
توسعه | 

چکیده ندارد.

در ایران آئین‌نامه طراحی روسازی راه‌آهن وجود ندارد و در دستورالعمل طراحی راه‌آهن (ایران - کامپاکس ) که یک دستورالعمل داخلی راه‌آهن است ، فقط به کلیات اشاره شده و شرکت‌های مشاور جهت طراحی از آئین‌نامه‌های سایر کشور، استفاده کرده و طراحی را انجام می‌دهند و با دستورالعمل راه‌آهن، کلیات را کنترل می‌کنند. بدلیل استفاده از آئین‌نامه‌های سایر کشورها طراحیهای روسازی راه‌آهن متفاوت خواهد بود. اگر آئین‌نامهء طراحی روسازی راه‌آهن ایران تدوین شود، شرکتهای مشاور ملزم به استفاده از این آئی ...
نمایه ها:
طراحی |