عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ایران | 
دریا | 
 
برای جمع آوری آبهای سطحی و جلوگیری از پدیده سیلاب درشهرهای ساحلی که آب دریا تحت تاثیر جزرومد قرار دارد از دریاچه های مصنوعی استفاده می شود . در طراحی حجم و شکل اینگونه دریاچه ها ، عوامل مختلفی مانند مدت زمان بارندگی ، زمان بازگشت بارش ، وضعیت جزر و مد دریا و وضعیت لوله تخلیه آب دریاچه دخالت دارد . دراین پروژه یک مطالعه پارامتری برای طراحی حجم و شکل اینگونه دریاچه ها نسبت به عوامل فوق انجام پذیرفته است . همچنین روشی که مبتنی برترکیب احتمالی همزمانی بارش تند و پیک مد دریایی می ...
نمایه ها:
طراحی | 
حوضه | 
بارش | 
باران | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها: