عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2580

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شیوع بالای پدیکولوزیس نشانه وضعیت بد بهداشت فردی و اجتماعی افراد آن جامعه می باشد. با توجه به اهمیت بیماری و مشکلات و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن بر آن شدیم شیوع پدیکولوزیس را در مدارس راهنمایی شهرستان سیرجان بررسی کنیم. در این مطالعه 1000 نفر (50%) دانش آموز پسر و 1000 نفر (50%) دانش آموز دختر مورد معاینه و ارزیابی قرار گرفتند. از این تعداد 380 نفر (19%) مبتلا به شپش سر بودند که 310 نفر (31%) دختر و 70 نفر (7%) پسر بودند. در این مطالعه رابطه آماری معنی‌داری بین ابتلا به پدیک ...
نمایه ها:
شپش | 
سر | 
دختر | 
پسر | 
1376 | 

این تحقیق بر روی 779 نفر دانش‌آموز پسر 11 تا 15 ساله دوره راهنمائی که به روش خوشه‌ای انتخاب شده‌اند انجام گرفته است برای ارزیابی از آزمون استاندارد نیویورک و همچنین استانداردهای پزشکی استفاده گردیده و برای ارزیابی شش قسمت از بدن آزمودنیها (پای پرانتزی ، پای ضربدری ، کف پای صاف ، انگشت شست کج ، گودی کف پا ، گریف انگشتان پا) مورد مشاهده و اندازه‌گیری واقع شده‌اند در این ارزیابی از کولیس با شاخکهای بلند ، گونیا متر پودر بیکربنات ، و یک صفحه غیرقابل انعطاف استفاده شده است ، با تو ...

هدف تحقیق، شناخت تفاوت‌های رفتاری نوجوانان پسر و دختر در سنین بلوغ و در شرایط محیطی نسبتا ثابت و یکسان است . این بررسی به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه از 170 نفر نمونه دانش‌آموز دبیرستانی تهران در سنین بلوغ 18-16 سالگی (85 پسر و 85 دختر) انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که رفتارهایی نظیر کوشش در ابزار شخصیت و دفاع از نظرهای خود در مسائل اجتماعی، رغبت به شرکت در کارهای جمعی، علاقه به معاشرت و همکاری با دیگران، تحسین نسبت به آینده و تحقیر نسبت به گذشته، در هر دو جنس بخش ...

هدف پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی ارتباط بین نگرش به شیوه های فرزندپروری مادر(اقتدار منطقی، استبدادی، آزادگذاری) با ادراک فرزند از آن شیوه ها با مکان کنترل و خودپنداره، بررسی تفاوت میانگین های بین نگرشهای شیوه فرزندپروری مادر با ادراک فرزند از آن شیوه ها ، بررسی رابطه نگرشهای شیوه فرزندپروری مادر با مکان و خودپنداره دانش آموز، بررسی میانگینهای بین ادراک دانش آموز از شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل و خودپنداره او و بررسی رابطه مکان کنترل دانش آموز با خودپنداره او بوده است. ...

پژوهش حاضر به منظرو مقایسه سبکهای یادگیری دانش آموزان بزرگسال گروههای ریاضی فیزیک تجربی و انسانی در سال سوم متوسطه اجراشد . دراین پژوهش 120 دانش آموز از دبیرستانهای بزرگسال مناطق 3 و 7 تهران به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند آزمون گروهی اشکال نهفته ‏‎GEFT)‎‏) به منظور ارزیابی سبکهای وابسته به زمینه و نابسته به زمینه بر روی آنها اجراگردید .همچنین از کارنامه احمالی دانش آموزان جهت بررسی پیشرفت تحصیلی استفاده به عمل آمد.نتایج حاصله نشان داد بین سبکهای یادگیری دانش ...

اوتیت چرکی مزمن گوش میانی Chronic Suppurative Otitis Media (C.S.O.M) یکی از بیماری های مزمن گوش میانی است که با التهاب مزمن گوش میانی، ماستوئیدیت مزمن و اتوره چرکی و در پاره ای از موارد با کلستاتوم همراه است و به علت مشکلات جدی و عوارض احتمالی مثل کاهش شنوایی، لابیرنتیت، فلج عصب صورتی، مننژیت، انواع آبسه های داخل و خارج مغزی و ترومبوز سینوس جانبی، حیات را به مخاطره می اندازد. در این پژوهش در طی سال های 78-77 تعداد 3137 دانش آموز دختر و پسر در سنین 12 تا 15 سالگی از 174 مدرسه ...

پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش مهارتهای حل مسئله در کاهش افسردگی و کارآمد ساختن شیوه‌های مقابله نوجوانان 15 تا 18 ساله را مورد وارسی قرار می‌دهد. برای تعیین تاثیر این روش (آموزش مهارتهای حل مسئله) در درمان افسردگی، از طرح پیش‌آزمون و پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. از بین 1400 دانش‌آموز، 300 نفر به صورت تصادفی انتخاب و سیاهه ‌افسردگی بک روی آنها اجرا گردید. سپس 30 نفر از کسانی که در این مقیاس حداقل نمره 17 را کسب کرده بودند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزماش و گواه جایگزی ...

آموزشهای فنی و حرفه‌ای بعد از انقلاب صنعتی یکی از محورهای مهم نظام آموزشی کشورهای مختلف جهان را تشکیل داده است ، بطوریکه این نوع آموزش در ممالک صنعتی دنیا سهم قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص داده است . به همین لحاظ این پژوهش در صدد آن بود که "عوامل اشتغال به تحصیل دانش‌آموزان را در رشته‌های فنی و حرفه‌ای، کاردانش و نظری شهرستان خوی مورد بررسی قرار دهد." در این رابطه دو فرضیه مهم زیر مطرح شد: -1 عوامل فردی در انتخاب رشته‌های فنی و حرفه‌ای، کاردانش و نظری موثر است . -2 عوامل خا ...

هدف از پژوهش حاضر مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با مشکل رفتاری کم و مشکل رفتاری زیاد بود. برای رسیدن به این هدف 500 دانش‌آموز کلاس پنجم ابتدایی شهر شیراز بطور خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. جهت تشخیص مشکلات رفتاری کودکان از چک لیست رفتاری کودکان آخن باخ (CBCL) فرم والدین استفاده شد. این مقیاس توسط سامانی (1375) برای دانش‌آموزان دبستانی شهر شیراز مورد انطباق قرار گرفته و روایی و پایایی آن تعیین گردیده است . پس از جرای مقیاس بر روی گروه نمونه، دو گروه انتهایی (گروه ...