عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 85

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
    
هدف از این بررسی آشنایی با مشکلات آموزشی یا پژوهشی دانشجویان برای ارزیابی کیفیت اموزشی و شناخت و تحلیل عوامل موثر نارسایی و ارائه آن‌ها به مسوولان ذی‌ربط آموزش عالی و "دانشگاه تبریز" برای کاربرد و اصلاح بهبود آموزش دانشگاه‌های کشور و تامین امکانات هر چه بیش‌تر برای پیش‌رفت تحصیلی دانشجویان بوده است . جامعه آماری این طرح کلیه دانشجویان ورودی‌های مهر و بهمن سال 1367 را در کلیه رشته‌های موجود در دانشکده‌های کشاورزی، علوم، فنی - مهندسی و شیمی دانشگاه تبریز در برمی‌گیرد که تعداد 2 ...

هدف از این بررسی آشنایی با مشکلات آموزشی یا پژوهشی دانشجویان برای ارزیابی کیفیت آموزشی و شناخت و تحلیل عوامل موثر نارسایی و ارائه آنها به مسئولان برنامه‌ریزی و ذی‌ربط آموزش عالی و "دانشگاه تبریز" برای کاربرد و اصلاح بهبود آموزش دانشگاه‌های کشور و تامین امکانات هر چه بیشتر برای پیش رفت تحصیلی دانشجویان بوده است . جامعه آماری این طرح کلیه دانشجویان ورودی‌های مهر و بهمن سال 1376 را در کلیه رشته‌های موجوددر دانشکده‌های کشاورزی، علوم، فنی-مهندسی و شیمی دانشگاه تبریز در برمی‌گیرد ک ...

این طرح از نوع طرحهای زمینه یابی است که با هدف کسب اطلاعات در زمینه شیوع بیماری ها و مشکلات روانی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز صورت می گیرد. بنابراین در این تحقیق فرضیه ویژه ای وجود ندارد و سئوال اصلی پژوهش این است که چند درصد از جامعه آماری (دانشجویان دانشگاه تبریز) از مشکلات روانی در رنج هستند و کدام مشکل و یا بیماری روانی در بین آنان بیشتر شایع است. همچنین طرح، درصدد روشن کردن انواع اختلالات روانی است که دانشجویان تبریز به آنها مبتلا هستند. به همین منظور نمونه ای مرکب از ...

طرح حاضر، که امید است نتایج حاصل از آن، جهت ارتقای سطح علمی گروههای آموزشی دانشکده ها و سرانجام دانشگاه تبریز موثر واقع شود. سعی بر این دارد، تا از طریق مطالعه و بررسی توان علمی دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد وارد دانشگاه می شوند، ضمن اینکه به چند سئوال اساسی که ذیلاً اشاره خواهد شد، پاسخ علمی پیدا کند، پارامترهایی را مشخص کند که در استراتژی برنامه ریزی آینده دانشگاه تبریز و یا برنامه ریزی های مربوط به آن تغییرات مطلوبی ایجاد نماید. به همین منظور، مطالعه و بررسی علمی سوا ...

از سه فرم آزمون ریون، ریون خردسال و بزرگسال در ایران هنجاریابی شده اند، ولی از فرم پیشرفته پیشرونده آزمون تنها یک هنجاریابی در ایران موجود است و این در حالی است که پژوهشهای خارجی فراوانی در این زمینه وجود دارد. در این پژوهش اهداف اصلی تعیین ویژگیهای روان سنجی آزمون ماتریسهای پیشرفته پیش رونده ریون، تهیه جداول هنجاری برای دانشجویان ‌دانشگاه تبریز و اهداف فرعی مقایسه کارکرد دانشجویان رشته های مختلف می باشد. از این رو تعداد 852 نفر از دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه تبریز (ه ...