عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیوژئوتکنولوژی (Biogeotechnology) یک شاخه از مهندسی ژئوتکنیک است که به کاربرد روش های بیولوژیکی در مسائل مهندسی ژئوتکنیک می پردازد. دو کاربرد مهم این گرایش، انسداد بیولوژیکی (Bioclogging) و سمنته شدن بیولوژیکی (Biocementation) است. انسداد بیولوژیکی کاهش نفوذپذیری خاک و سنگ های متخلخل بعلت فعالیت و تولیدات میکروبی است. تجمع توده زنده باکتریایی، ماده لزج باکتریایی نامحلول و حباب های گاز به طریق بیولوژیکی تولید شده تقریبا نامحلول، عواملی هستند که باعث انسداد بیولوژِیکی می شوند. ...

در این پایان نامه قابلیت اصلاح و تزریق پذیری ماسه استاندارد فیروزکوه مورد مطالعه قرار گرفته است.پروسه اصلاح این خاک با استفاده از دوغاب شیمیایی سیلیکات سدیم انجام گرفته است.یکی از موضعات مهم در تعیین تزریق پذیری خاک، نوع دانه‌بندی، غلظت دوغاب و فشار تزریق می‌باشد. همچنین زمان ژل شدن دوغاب پارامتر مهم دیگری است که با توجه به نسبت های مختلف آب به سیلیکات سدیم و درصدهای مختلف مواد افزودنی تعیین می‌شود. در مجموع چهار نوع خاک با دانه‌بندی های مختلف با درصد تراکم متفاوت و ضرایب دان ...

با توجه به موقعیت بالقوه مناطق ساحلی شهرهای کرانه‌ی دریاچه خزر به لحاظ توسعه صنعت گردشگری به صورت عام و نوار ساحلی شهرستان بندر انزلی به صورت خاص، لزوم ایجاد طیف وسیعی از پروژه‌های عمرانی در این مناطق را توجیه می‌نماید، که در این میان منطقه آزاد شهرستان انزلی دارای پتانسیل بالایی جهت اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی می‌باشد. لیکن با توجه به شرایط لرزه خیزی منطقه و وجود لایه‌های ضخیم ماسه‌های آبرفتی اشباع، همچنین بالا بودن سطح تراز آب زیر زمینی همواره روانگرایی تهدیدی برای اجرای پ ...

در این پایان نامه سعی بر آن شده که با مدلسازی عددی ریزشمع‌ها در نرم‌افزارPLAXISv8.2 و مقایسه آن‌ها با نتایج اندازه‌گیری‌های میدانی، عملکرد ریزشمع‌ها در حضور خاک‌های ماسه‌ای مطالعه گردد. همچنین اثر تزریق دوغاب سیمان، بر چسبندگی و مدول الاستیسیته خاک ماسه‌ای در اطراف ریزشمع و تاثیر مقاومت نوک ریزشمع در ظرفیت باربری بررسی گردید. نتایج بدست آمده از این تحقیق، برای مدلسازی عددی ریزشمع و نیز برای طراحی ریزشمع‌ها مفید واقع می شود. ...

پدیده روانگرایی از جمله مخاطرات ژئوتکنیکی مهم در زمین‌های دارای خاکهای ماسه‌ای ریزدانه اشباع در هنگام وقوع زلزله است که یکی از مهمترین پارامترهای موثر در آن میزان تراکم نسبی خاک است. از اینرو در بسیاری از روشهای تجربی ارزیابی پتانسیل روانگرایی از معیارهای تراکمی درجای این لایه ها همانند نتایج آزمایش های درجای SPT و CPT استفاده می شود. از جمله این موارد می توان به روش سید و ایدریس (Seed &Idriss, 1971)، ایشیهارا (Ishihara, 1977) ، ایوازاکی و همکاران (Iwasaki et al., 1984)، سید ...

در این تحقیق، منحنی بار-نشست سازه‌ در تقابل با خاک در شرایط کرنش صفحه‌ای برای حالت "انتقال و بدون ممانعت از دوران" با به‌کارگیری تکنیک سرعت‌سنجی تصویر ذرات و روش خطوط تغییر طول صفر محاسبه شده است. به این منظور یک آزمایش بارگذاری روی پیِ مدل شده در حالت کرنش صفحه‌ای و به‌صورت کنترل کرنش، انجام‌شده و در هر مرحله از آزمایش عکس‌برداری شده است . تکنیک سرعت‌سنجی تصویری ذرات برای گام‌های آزمایش بارگذاری استفاده‌شده و میدان تغییر مکان در مراحل مختلف تست بارگذاری حاصل گردیده است. برنا ...

وظیفه هر فونداسیونی انتقال بار به خاک می باشد تا ایمنی، اعتبار و سرویس پذیری سازه را ارائه دهد. فونداسیون های شمع رادیه یکی از این سیستم های ترکیبی می باشند که در سال های اخیر کاربرد زیادی پیدا کرده اند. برای فونداسیون های شمع- رادیه، هدف اولیه برای شمع ها، کاهش نشست می باشد. نشست رادیه را می توان با بکار بردن تعداد محدودی از شمع ها با ساختار های مختلف محدود کرد، که این ساختارها شامل (1) تعداد شمع ها (2) قطر شمع ها (3) فاصله شمع ها و (4) طول مدفون شمع ها در خاک می شود. در م ...

بکارگیری ریزشمع‌ها در اوایل دهه 50 میلادی در کشور ایتالیا با توجه به روش‌های جدید برای تقویت پی ساختمانهای تاریخی و بناهای یادبود که در اثر خرابی‌های بوجود آمده در اثر زمان و خصوصا خسارت‌های حاصل از جنگ جهانی دوم گسترش یافت. مطالعات صورت گرفته در مورد ریزشمع‌ها به صورت آزمایشگاهی با مقیاس کامل و یا مدلسازی شده یا به صورت مطالعات عددی می‌باشد. در این پایان‌نامه به منظور بررسی رفتار ریزشمع در خاک‌های دانه‌ای، نخست ریزشمعی با ارتفاع 11/5 متر در زمین‌های ماسه‌ای و لای‌دار شمالی ...

پیش بینی پتانسیل روان گرایی در خاک های ماسه ای سست اشباع در طول چهل سال گذشته بسیار مورد توجه مهندسین ژئوتکنیک قرار گرفته است. توسعه ابزارهای محاسباتی منجر به ظهور روش های جدید علمی در ارزیابی پتانسیل روان گرایی شده است. از جمله این روش ها روش شبکه های عصبی مصنوعی و روش ماشین بردار پشتیبان (SVM) می باشد. در چند سال اخیر شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری توانمند در مدل سازی مسائل پیچیده در بسیاری از رشته های مهندسی کاربردهای فراوانی یافته است. هم چنین روش ماشین بردار پشتیبا ...