عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 228

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نه حشره‌کش و 6 فرآورده گیاهی علیه کرم ساقه‌خوار ذرت و سورگوم در شرایط آلودگی مصنوعی ارزیابی شدند. تاثیرپذیری آنها براساس درجه‌بندی تک تک بوته‌های آسیب دیده توسط آفت بررسی شد. نتایج بدست آمده پس از مقایسه با شاهد نشان داد که گرانول کربوفوران 3 درصد در سورگوم و گرانول فوریت 10 درصد در ذرت موثرترین حشره‌کشها می‌باشند و محصول را در سطح معنی‌داری حفظ می‌کنند. براساس قیمت حشره‌کشها، آندوسولفان 35 درصد امولسیون موثرترین حشره‌کش جهت کنترل آفت در هر محصول ذرت و سورگوم با میانگین نتایج ...

از نظر مطالعات حشره‌شناسی گونه‌های پشه‌های آنوفلینی یافت شده عبارتند از آنوفلهای فلوویاتیلیس ، دتالی، استفنسی، سوپرپیکتوس ، کولیسیفاسیس ، سرژنتی، مغولنسیس و تورخدای که پنج گونه اول از ناقلین مهم شناخته شده‌اند که در بین آنها آنوفل‌فلوویاتیلیس در تمام مناطق تحت بررسی یافت شده و در این بررسیها مورد توجه خاص می‌باشد. از نظر پراکندگی و وفور آنوفل دتالی در درجه دوم قرار داشته است . مطالعات بخش انگل‌شناسی تا بحال نشان داده که انتقال مالاریا در هر دو منطقه شاهد(بدون سمپاشی) و منطقه ...
نمایه ها:
کهنوج | 
کنترل | 

سوسری‌ها انتشار گسترده‌ای در بسیاری از نقاط دنیا دارند. از آنجایی که این حشرات دارای توانایی انتقال و پراکندگی میکروارگانیسم‌ها در محیط هستند و مبارزه با این حشرات هنوز هم در بسیاری از نقاط دنیا مشکل مهمی محسوب می‌شود مطالعه توصیفی و تحلیلی جهت جداسازی، تعیین هویت و مقایسه باکتریهای بیماری‌زا در دو گونه سوسری Blattella germanica (L.)، Periplanet americana (L.) از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صورت گرفته است . تست حساسیت این حشرات به صورت دو تکرار و با تماس آنها ب ...

یکی از آفات نیشکر در خوزستان کنه نیشکر (MC.G.) Oligonychus sacchari است. با افزایش جمعیت کنه آلودگی به بخش میانی کشتزارها نیز سرایت می کند. در سالهای گرم و خشک جمعیت این کنه افزایش پیدا کرده و حالت طغیانی پیدا می کند. در چنین مواقعی که ناگزیر به کنترل افت و کاهش خسارت آن هستیم لازم است از سمی استفاده شود که حداقل تأثیر سوء را روی دشمنان طبیعی داشته باشد در این راستا کفشدوزک S. gilvifrons و زنبور P. hylas که به ترتیب از عوامل کنترل بیولوژیک کنه نیشکر و ساقه خواران Sesamia spp. ...

امروزه با توجه به مشکلات فنی و اجرایی و اکولوژیک سمپاشی ابقائی و با تغییر سیاست کنترل مالاریا در برنامه ‏‎(Roll Back Malaria)‎‏ ‏‎RBM‎‏، استراتژی کاربرد پشه بند آغشته به حشره کشهای پایروتروئید بعنوان روش ساده، کم هزینه و با امکان مشارکت مردمی و با قابلیت تلفیق در سیستم مراقبتهای بهداشتی اولیه ‏‎PCH‎‏ مورد توجه کارشناسان سازمان جهانی بهداشت و توافق اکثریت کشورها قرار گرفته است. پدیده تحریکی-دفعی ‏‎Excito-repellency‎‏ ناشی از اثرات برخی حشره کشها بنا به نظر برخی از محققین در قط ...

برای پیشگیری از مالاریای انسانی کنترل ناقل بخش مهمی از استراتژی جهانی می باشد تاثیر پشه بندهای پاره آغشته به سه حشره کش پیرتروئید سایفلوترین ، دلتامترین و پرمترین در سه دوز از هرکدام این حشره کش ها در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است . آزمایشات برپایه پشه های آنوفل استفنسی ماده برای عبور از سوراخهای موجود در پشه بندهای پاره طراحی شده است . دراین تست تونل یک عدد خوکچه هندی به عنوان طعمه برای جلب پشه ها استفاده شده است . وقتی که از پشه بندهای پاره غیرآغشته استفاده ش ...

بید سیب‌زمینی،( Phthorimaea operculella, Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae، یک آفت درجه‌ی اول سیب‌زمینی در هر دو شرایط مزرعه و انبار در اکثر کشورهای گرمسیر و نیمه‌گرمسیر دنیا از جمله ایران است. با محدودیت روش‌های مبارزه در انبار نسبت به مزرعه، همچنین به دلیل مقاوم شدن بید سیب‌زمینی به تعدادی از حشره‌کش‌های، استفاده از گیاهان به عنوان ترکیبات دورکننده در جلوگیری از فعالیت آفت در انبارها حائز اهمیت است. در این تحقیق، اثرات حشره‌کشی، دورکنندگی و بازدارندگی تخم‌ریزی اسانس‌ها، پو ...

9% مرگ و میرها در سراسر دنیا به علت سرطان ها است. در کشورهای پیشرفته دومین، کشورهای در حال توسعه چهارمین و در ایران سومین علت مرگ و میر می باشد. لنفوم و لوسمی دومین سرطان شایع در ایران می باشند. در سال 1331 ، میزان بروز این دو بیماری 66% در 10000 نفر بر آورد گردید. در این بررسی اولا سعی شده میزان بروز برآورد و ثانیا برخی ریسک فاکتورهای بیماری ها بررسی گردد. مازندران به دلیل داشتن سیستم گزارش دهی سرطان ها انتخاب شد. در قسمت اول مطالعه توزیع جغرافیایی بیماران از سال 1371 به بعد ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
قارچ | 
حشره | 
کنترل |