عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 491

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی ازمسائل مورد توجه درهرانقلاب اجتماعی وحکومتی پرداختن به مبانی وریشه های اساسی است که سبب بوجودآمدن وتداوم آن انقلاب یانظام حکومتی شده است.انقلاب اسلامی مردم ایران که مهمترین وشگفت انگیزترین انقلاب قرن بیستم بود ودرشرایطی کاملاً استثنایی به ثمررسید وباناباوری تمام دشمنانش تداوم یافت نیزدارای مبانی وریشه های فکری واعتقادی میباشد.ازآنجا که نوع نگاه به مبانی درهر نظامی توجیه کننده قوانین آن و وجه تمایزآن نسبت به دیگرنظام هامیباشد.ازاین روحکومت ونظام اسلامی نیزازاین امرمستثنی ...

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن‌ماه 1357، نظام اسلامی در معرض توجهات جهانی و کانون دشمنی مخالفان این نظام قرار گرفته است. دینی بودن نظام سیاسی ایران پس از انقلاب از یک‌سو و موقعیت خاص این نظام به لحاظ مولفه‌های ژئوپلتیکی، فرهنگی-تاریخی و سیاسی از سوی دیگر ایجاب می‌کند که جمهوری اسلامی در برابر آرایش پیچیده نظام سرمایه‌داری غرب و جهت ایستادگی در برابر هجمه‌های گسترده دشمنان و به عنوان عامل بازدارنده در مواجهه با آنان، به مقوله قدرت به ویژه انواع نرم آن توجه بیشتری ...
   
‏‎‎‏امروزه اهمیت انرژی در حمل ونقل و نقش اساسی آن به عنوان عامل تولید بر کسی پوشیده نیست آمار حاکی از آن است که 25 درصد از کل انرژی تولیدی در کشور در بخش حمل و نقل مصرف میشود. و با توجه به اینکه انرژی یک عامل تولید در سیستم حمل و نقل می باشد هزینه مصرف انرژی میتواند در سیستم حمل و نقل بر قیمت خدمات حمل و نقل تاثیر به سزایی داشته باشد. هر چه تنها مسئله قیمت انرژی در سیستم حمل و نقل مطرح نیست بلکه مهمتر از قیمت کارایی انرژی در این سیستم میباشد زیرا چنانچه قیمت انرژی افزایش یابد ...

کار بعنوان یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های بشری در امتداد نیازهای اساسی و ریشه‌ای انسان، حوزه مهمی از اندیشه‌ها، تحقیقات و تلاش‌های اصلاحی وی را شامل می‌شود. کار، فعالیتی سازنده برای دگرگونی و باز تولید طبیعت دگرگونی و سازندگی انسان است . اندیشه کار بشری در واقع با هستی و خضور وی در زمین مطرح می‌شود و اولین فعالیت‌های آدمی متوجه خوراک و پوشانیدن خود، معنای فعالیتهائی از نوع کار را با خود همراه دارند. کار بشری همراه یکی از زمینه‌های اصلی تفکر در جامعه‌شناسی بوده است . رابطه فرد و ...
نمایه ها:
نگرش | 
کار | 

مطالعه چگونگی تحقق عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تحولات اقتصادی و براساس مطالعات فقهی، تاریخی، نظریه های اقتصادی- اجتماعی جدید و تجربیات سایر کشورها انجام پذیرفته است. ...

هدف این تحقیق آغاز حرکتی بوده است در جهت ایجاد فرهنگ جنگ روانی و عملیات روانی در سطح سپاه و ارتش و مسوولان برنامه ریز جمهوری اسلامی ایران . در این تحقیق از روش مطالعات اسنادی استفاده شده است و نتایج آن در دو بخش تنظیم گردیده است . در بخش اول جنگ روانی و عملیات روانی در نزد مسلمانان مورد بررسی قرار گرفته که طی آن به بهینه سازی شرایط و نیز روشهای جنگ روانی و عملیات روانی مسلمانان پرداخته شده است . در بخش دوم جنگ روانی و عملیات روانی جناح کفر و شرک و نفاق مورد بررسی قرار گرفته ...