عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در عصر هزاره سوم کنونی یا عصر اطلاعات، فناوری اطلاعات دارای مزیت‌های فراوانی است که باعث دگرگونی‌های فراوان علمی و صنعتی شده است. پیشرفت‌های بزرگ در علوم رایانه‌ای، توانمند شدن شاهراه‌ها و بزرگراه‌های اطلاعاتی و مخابراتی، توسعه‌ی فن‌آوری‌های چند رسانه‌ای و نوآوری‌های خود، الکترونیک مرتب بر دامنه‌ی این فن‌آوری نوین و تنوع کاربردهای بی‌شمار آن خواهد افزود. جهان آینده، شاهد حاکمیت بی‌رقیب فن‌آوری اطلاعات و تجلی واقعی قدرت آن خواهد بود. با توسعه روزافزون پدیده‌ها و فن‌آوری‌های اط ...

از شش جهت جامعه اطلاعاتی بر حاکمیت تاثیر می گذارد (در دو وجه داخلی و خارجی حاکمیت ) وجه خارجی :اقتصاد اطلاعاتی ؛جنبشهای اجتماعی جدید ؛نهادهای فراملی وجه داخلی :افزایش نقش فرد ؛بازسازی دموکراسی ؛کنترل و نظارت ...

بحث ورود جمهوری اسلامی ایران به شبکه جهانی اینترنت و به آستانه جامعه اطلاعاتی مورد توجه بسیاری از دولتمردان, سازمانها و وزارتخانه ها بوده و هست. اما آیا ما آمادگی و توان مواجهه با واقعیت اینترنت را داریم؟ اینترنت به عنوان یک فنآوری, در فرایند تحول اجتماعی و توسعه نقش تسهیل کننده – و نه تعیین کننده – دارد. فقدان زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی باعث میشود نتوانیم آن طور که باید و شاید از اینترنت بهرهبرداری کنیم. بهره گیری مناسب از اینترنت مستلزم گذر از مراحلی است. بحث تهاجم فرهنگ ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

توسعه روز افزون افزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندیهای انسان موجب شده تا عصر جدیدی در حیات جوامع آغاز گردد که جامعه اطلاعاتی نامیده می شود. ورود به این دوره و حضور با نشاط و فعال در آن مستلزم تمهید لوازم و امکاناتی است که مهم ترین آن بستر سازی مناسب فرهنگی است که نخستین گام اجرایی آن لحاظ موضوع آموزش افزارهای فناوری اطلاعات در برنامه آموزش عمومی است. در این مقاله با بیان شاخصه های عصر جدید و با تمایز قایل شدن میان جامعه مبتنی بر فناوری مولد و ج ...

در طرح مذبور بنیادهای معرفت شناختی و روش لازم برای تحول تمدنی به سوی تمدنی مبتنی بر دانش و آگاهی (جامعه اطلاعاتی) مورد بررسی قرار گرفته است تا مقدماتی لازم برای تحقیقی جامع و فراگیر در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و در تمامی بخشهای آموزشی، صنعتی و نظایر اینها که در برنامه پنجساله سوم قرار دارد، فراهم شود. ...

در یک جامعه اطلاعاتی، دانش و مهارتهای انسان ها و نهادها، سرمایه های آن جامعه محسوب می شوند. از آنجایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) یکی از شاخص خای توسعه پایدار محسوب می شود این شاخص هر چه گسترش بیشتری داشته باشد و حرکت آن بر محور دانش انسجام بیشتری بیابد، توفیق بیشتری را در حفظ محیط زیست، سطح فرهنگ، دانش و اقتصاد جامعه متبوع خود کسب خواهند کرد. توسعه و پیشرفت جوامع و نهادها در عصر حاضر به علت پیدایش بسترهای مناسب که مهمترین آنها فناوری ارتباطات و اطلاعات است، به دور از ...