عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6940

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور ارزیابی وضع تغذیه سالمندان ساکن در خانه‌های سالمندان بخش خصوصی شهر تهران، 63 زن با سن 7 + - 79 سال و 37 مرد با سن 9 + - 79 سال، به طور تصادفی از سه آسایشگاه (زعفرانیه، 8 شهریور و نیکان) تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران انتخاب شدند و از نظر دریافت غذایی و اندازه‌های تن‌سنجی شامل قد، وزن و نمایهء تودهء بدن (BMI) مورد بررسی قرار گرفتند. میزان مواد مغذی دریافتی به کمک روش توزین و ثبت 5 روزهء کلیهء مواد غذایی مصرفی تعیین شده و با جدول میزان توصیه شدهء مواد مغذی مقایسه ...

نظر به وخامت شدید کیفیت هوای تهران طی سالهای اخیر، بروز نگرانی های وسیع در میان آحاد افراد جامعه، حساسیت موضوع در سطح ملی و بین المللی، طرح مساله در عالی ترین سطوح سیاستگزاری و تصمیم گیری کشور و معضلات و پیامدهای گسترده و عدیده ناشی از آلودگی هوا در ابعاد زیست محیطی، بهداشتی، روانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی انجام مطالعه و تحقیق در خصوص برنامه های اقدام شهرداری تهران در راستای کاهش و کنترل آلودگی هوا در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس مطالعه و تحقیقات بعمل ...

چکیده پژوهش این پژوهش یک مطالعه توصیفی واستنباطی بوده که به منظوربررسی مقایسه‌ای میزان آگاهی دانش‌آموزان دبیرستانهای پسرانه شمال وجنوب تهران ازمضرات مصرف سیگار انجام شده است .دراین پژوهش تعداد 200 نفردانش‌آموز دبیرستانهای منطقه شمال و جنوب تهران شرکت داشتند ونمونه پژوهش بطورتصادفی ازکل جامعه پژوهش انتخاب گردید . ابزارگردآوری داده‌ها دراین بررسی پرسشنامه بوده است که دردوبخش مشخصات عموم واحدهای وسئوالات مربوطه به آگاهی دررابطه بااهداف پژوهش توسط پژوهشگر تهیه و تنظیم شده است واز ...

اهمیت طرح و اجرای مراکز منطقه‌ای تجاری،اداری و خدماتی در شرایط حاد و بحرانی تهران انگیزه تدوین رساله حاضر می‌باشد.اهمیت طرح این مساله بخصوص از این لحاظ بیشترمیگردد که احداث این قبیل مراکز می‌توانند امکان تحول مثبتی را در الگوها نامناسب معماری معاصر تهران بوجود آورند.ازاین رو مشارکت در تهیه اینگونه‌طرحه بطور مستقیم و حتی غیرمستقیم با توجه به طرح زمینه‌های عینی آن ضمن آنکه ازارزش تجربی بسیاری برخوردار است ، به نحوی نیز می‌تواند روشنگر مسائل بیشماری باشد که حل و بحث آنها در چگون ...

رابطه طرز تفکر با افسردگی با توجه به جنسیت و منطقه آموزشی مورد مطالعه قرار گرفت که دراین مطالعه از 337 دانش‌آموز دختر و پسر دوره متوسطه از سه منطقه شمال، مرکز و جنوب تهران به صورت تصادفی خوشه‌ای (مناطق 1 و 7 و 18) دریک طرح عاملی 2x3 استفاده شد. گروه‌بندی دانش‌آموزان با پرسشنامه سنجش تفکر منطقی صورت گرفت و به دو گروه دارای تفکر منطقی و غیرمنطقی تقسیم شدند. آزمون F که روی نمرات افسردگی بکاررفت نشان داد که طرز تفکر با افسردگی در سطح 01ˆ0 معنی‌دار بود. همچنین بین افسردگی و منطقه ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که بمنظور بررسی شیوع عفونتهای کلامیدیایی در زنان باردار مراجعه‌کننده به درمانگاههای بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران، سال 1372، انجام شده است .واحدهای مورد پژوهش در این تحقیق شامل تعداد 400 نفر زن باردار می‌باشد که با روش دو مرحله‌ای از بین زنان مراجعه کننده به درمانگاههای بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران، انتخاب شده‌اند . معیار انتخاب زنان، قرار داشتن در سه ماهه سوم بارداری و عدم استفاده از هیچ نوع آنتی‌بیوتیکی در چند ماه گذشت ...

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی دانش ، نگرش و عملکرد مادران کودکان نوپا در مورد تعلیم کنترل دفع در مراکز بهداشتی درمانی منطقه جنوب شهر تهران در سال 1372 انجام شده است . این تحقیق بر روی 88 مادر که حداقل دارای یک کودک نوپا بوده و در طول مدت پژوهش به مراکز بهداشتی درمانی منطقه جنوب شهر تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آماری توصیفی مثل فراوانی مطلق و نسبی و آمار استنباطی مثل آزمون کای دو ...

بیماری ارثی بتاتالاسمی بیماری آندمیک کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد و سالانه میلیونها هزینه برای کنترل و درمان بیماران تالاسمیک هزینه می شود . لزوم پیشگیری از این بیماری بر هیچکس پوشیده نیست و یکی از بهترین راههای پیشگیری شناسایی ناقلین این بیماری بتاتالاسمی مینور در دبیرستانهای شهر تهران با همکاری مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن حمایت از بیماران تالاسمی و سازمان انتقال خون ایران در سال 1374 اجرا گردید. در این طرح دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان ...

آلودگی هوا می تواند موجب کاهش عملکرد ریوی و افزایش سمپتوم های تنفسی خصوصا در گروههای جمعیتی خاصی (از نظر سن و جنس و ریسک فاکتورهای مختلف) شود. براساس آًمار ‏‎WHO‎‏ تهران از نظر غلظت دوده اولین و از نظر غلظت دی اکسید گوگرد، دومین شهر آلوده جهان است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع سمپتوم های تنفسی در دانش آموزان دبیرستانی پاکترین منطقه آب و هوایی تهران و شهرستان نکا (که دارای هوای پاک فرض می شود) و عوامل موثر بر آن انجام شد. متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه شامل جنس، سن، مدت سکو ...
نمایه ها:
دختر | 
پسر | 
نکا | 
تهران |