عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 532

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش و فراگیری علوم پزشکی در سطوح مختلف ، مستلزم وجود برنامه آموزشی مدون و کارآمد، اساتید مجرب ، محیط آموزشی مناسب ، تجهیزات و امکانات فنی مورد نیاز می‌باشد. عوامل فوق ازیکدیگر اثر پذیرفته و بر یکدیگر اثر می‌گذارند، به صئرتی که عضو هیات علمی از یک طرف ، خود در طراحی برنامه آموزشی دخیل است و از طرف دیگر برنامه آموزشی وظائف وی را معین کرده است . برنامه آموزشی روزآمد زمینه به کارگیری تکنولوژی جدید را فراهم می‌آورد و از طرفی تکنولوژی جدید برنامه آموزشی را دستخوش تغییر و تحول می‌ ...

ارزشیابی در جهان ترقی به صورت یک حوزه تخصصی درآمده و در اتخاذ تصمیمات مهم به اقدام هوشیارانه کمک می‌کند . تاکید بر قابل دفاع بودن نتایج ارزشیابی آن را در ردیف تحقیق قرار می‌دهد و اهداف آن کاملا" با بحث نظارت انطباق دارد . این کتاب ضمن پرداختن به چارچوب ، وظایف و مدلهای ارزشیابی ، برنامه‌ریزی مدیریت اجرای ارزشیابی را نیز بحث می‌کند . در بخشی دیگر سیستم اطلاعاتی مدیریت ، ارزشیابی طبیعت‌گرا ، ارزشیابی عقلانی و ابزار روشهای آنها در مقایسه با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است . بحث ...
 
اگر چه زنان کمک عمده ای به تولید مواد غذایی در سطح جهان معمول می دارند ، اما به ندرت از خدمات ترویجی سود می برند . تماس ناچیز آنان بر موسسات ارائه کننده خدمات ترویجی باعث گردیده تا مسایل آنان به ندرت در نظام ترویج منعکس شود . اطلاعات حاصل شده از بررسی سال 1989 سازمان خواربار و کشاورزی ( فائو) نشان می دهد که در حدود 5 درصد از کل منابع ترویج کشاورزی در سطح جهان ، برای کشاورزان زن اختصاصداده شده و فقط 15 درصد از پرسنل ترویج جهان را زنان تشکیل می دهند . این در حالی است که در صور ...
 
این طرح به بررسی متغیرهای استاندارد شدهء تحقیقات قبلی در مورد برنامه‌های آموزشی در برنامهء آموزشی بهاره می‌پردازد. روش تحقیق این برنامه تحلیل محتوای بوده است . و بیشتر متغیرهای صدری برنامه از جمله موسیقی، بزرگ‌نمایی، دکور، حرکت شخصیتها جلوه‌های تصویری و .... را مورد بررسی قرار داده است . ...

هدف از این بررسی، تعیین میزان بیننده برنامه‌های آموزشی و بخصوص دستیابی به نظرات داوطلبان کنکور نسبت به این برنامه‌ها که از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود، می‌باشد. خلاصه نتایج این گزارش به شرح زیر است . - به طور کلی 39 درصد از مخاطبان بیننده این برنامه بوده‌اند و 61 درصد به دلیل نداشتن علاقه و وقت آنها را تماشا نکرده‌اند. - 19 درصد بینندگان، برنامه‌ها را کاملا مطلوب دانسته‌اند و 65 درصد از آنان کمبودها و نواقص را برای آنها برشمرده‌اند. - در مورد زمان پ ...

برنامه‌های آموزش ترویج در قالب روشهای مختلف ترویج ارائه می گردد. این روشها به طور کلی عبارتند از آموزش ادبی، گروهی و انبوهی. اما با وجود تاثیر روشهای آموزش عملی باید اذعان داشت که اولاد اجرای صحیح یکی از روشهای آموزشی از اهمیت بسیاری برخوردار است که صحت اجرای هر یک از روشها تاکنون مورد دستیابی قرار نگرفته است . ثانیا استفاده از روشهای مختلف ترویجی به عوامل متعددی بستگی دارد که بعضی از آن‌ها عبارتست از موضوع مورد آموزش با سطح سواد و دیگر مشخصات کشاورز، تسلط مروج، ابزار و وسائل ...

چکیده ندارد.