عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

واکنش های دی اکسید کربن و اپوکسیدها با کمپلکس های ‏‎[ Pt ( CH2 )4 (NN ) ]‎‏ ‏‏‎( O - phen, bpy=NN)‎‏ ترکیبات پلاتینا کربنات های حلقوی با فرمولی که در زیر آمده است ، بدست می دهند . این ترکیبات با روش های اسپکتروسکپی شناسائی می شوند و سینتیک تشکیل آنها بررسی می شوند و با واکنش های مشابه مربوط به کمپلکس های ‏‎[ PtMe2 (NN) ]‎‏ مقایسه می شوند . ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
آب | 
آلیلی | 
حلال | 
بسپار | 

در سنتز ترکیبات آلی بهره گیری از واکنشهای حلقه کشایی اپوکسیدها به وسیله هسته دوستها روشی بسیار مناسب برای تهیه ترکیبات عامل دار اکسیژن دار است سنتزهای فاز جامد به ویژه واکنشهایی که هسته دوستها روی بستر پلیس قراردارند به دلیل سهولت جداسازی محصولات به طور کسترده ای در شیمی آلی مورد استفاده قرار می گیرند بنابراین آمیرلایت 300-‏‎RA‎‏ حال آزد نیتریت و نیترات به عنوان معرفهای پلیمری جدید برای تبدیل کارآمد و جهت گزین اپوکسیدها به آزید و هیدروپنها نیتروهیدروپنها ونیترانر هیدرپنها با ...