عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیرات استراتژی گرایی و کارآفرینی سازمانی بر روی ارزش برتر مشتری، صورت گرفت. همچنین اثر تعدیل گری استراتژی های رقابتی بر روی رابطه بین استراتژی گرایی و کارآفرینی سازمانی نیز بررسی شده است. با استفاده از پرسشنامه نظرات 290 نفر از مدیران سطوح مختلف شرکت های کوچک و متوسط استان البرز جمع آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون میانگین تک نمونه ای و آنوای یک راهه و همچنین ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج آزمون همبستگ ...

بخش بندی یکی از مهم ترین مقوله ها در رسیدن به بازاریابی مدرن و مدیریت ارتباط با مشتری موفق، به خصوص در بانکها و موسسات مالی است. از طرفی یکی از مشکلات تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتریان بانکها، چند بعدی بودن اطلاعات آنان میباشد. هدف این تحقیق ارائه یک متدولوژی تلفیقی از الگوهای جمعیت شناختی و تراکنشی ((RFM جهت بخش بندی مشتریان بانک مورد مطالعه است. این متد بر روی رکورد های 5010 نفر از مشتریان بانک مورد مطالعه در بازه زمانی سال1389 تا 1390 به همراه چهار ویژگی جمعیت شناختی (سن، جنس ...

بازاريابی رابطه‌مند يکی از شاخه‌های کليدی بازاريابی است که امروزه از ابزارهای نوين کاميابی کسب و کارها در فضای رقابتی به شمار می‌رود. هدف اين پژوهش آسيب‌شناسی مديريت ارتباط با مشتری با مدل پيشنهادی هوانگ است. كارشناسان واحد مديريت ارتباط با مشتری (مركز تماس) امداد خودرو ايران برگزيده شدند. برای گردآوری نظرات، پرسشنامه‌ای تدوين شده که افزون بر تاييد روايی توسط تست خبرگان، پايايی آن نيز توسط ضريب آلفای کرونباخ به دست آمد. اين موضوع در شركت امداد خودرو ايران كار شده، چرا كه اين ...

شناسایی ارزش مشتریان، از مولفه‌های اصلی موفقیت در فروشگاه‌های مختلف می‌باشد که امروزه مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، با گروه‌های مختلفی از مشتریان در ارتباط هستند و با توجه به منابع محدود، آنها باید مشتریان را بر اساس ارزششان رتبه‌بندی کنند تا بخش مناسبی از منابع بازاریابی را به مشتریان با ارزش‌‌تر اختصاص دهند و سود بیشتری کسب نمایند. از این رو از تکنیک‌های داده‌کاوی برای بخش‌بندی مشتریان استفاده می‌نماییم، تحقیقات زیادی در این زمینه‌ی انجام شد ...

همه ما می دانیم که امروزه ورود تحولات به شبکه توزیع، باعث شده است که مفاهیم جدیدی وارد شبکه تولید شوند؛ از مهم ترین این تحولات می توانیم به انقلاب سوپرمارکت ها و تبدیل خرده فروشی به صنعت جدید اشاره کرد. مهمترین کاری که باید فروشگاه های زنجیره ای درخصوص مصرف کنندگان و مشتریان خودش اعمال کنند، رفتار حرفه ای با مشتریان است؛ بدین معنا که در پی حفظ مشتری باشند و با اعمال تدابیری کاری کنند که آنها به فروشگاه بازگردند؛ همه ما به عنوان مصرف کننده ای که دارای پایگاه اجتماعی خاصی هستیم ...

تحقیق حاضر کوششی جهت بررسی عوامل مهم موثر در ایجاد ارزش برای مشتریان در بازار می باشد در این پژوهش سعی شده است تا مهم ترین عواملی که در ایجاد ارزش برای مشتریان در بازار تأثیر گذار است را مورد بحث و بررسی قرار داده و این فرآیند را پیش می گیرند ، را تفسیر نماییم .این پژوهش با توجه به فرضیه های در نظر گرفته شده بر مبنای پارامترهایی نظیر :جهت یابی ها در بلند مدت،تأثیرات بازار یابی،فروش مستقیم و راهنمایی ها در زمان فروش ، شکل گرفته است که به وجود ارتباط بین هر یک از این پارامتره ...

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر اعتقادات اسلامی در رابطه بین ارزش ادراک شده و رضایت از گردشگری است و ابعاد مدل را در هشت فرضیه مورد آزمون قرار می‌دهد. تحقیق حاضر، تحقیقی پیمایشی است. از پرسشنامه استاندارد برای جمع آوری داده‌ها استفاده شده است. در این پژوهش جامعه آماری تمام گردشگران شهر کرمان است که به یکی از کشورهای ترکیه، هند، مالزی و دبی سفر کرده باشند و از پکیج گردشگری استفاده کرده باشند. حجم نمونه‌ی آماری این تحقیق ۲۹۶ نفر می‌باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب ...

کیفیت خدمات، ارزش ادراک شده توسط مشتریان و تاثیر آن ها بر گرایش های رفتاری مشتریان توجه بسیاری از بازاریابان و محققین را در چند سال اخیر به خود جلب کرده است. با نگاهی به تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده می توان به این حقیقت پی برد که افراد مختلف ترکیب های متفاوت از این عوامل را مد نظر داشته و مورد بررسی قرار داده‌اند. کیفیت خدمات یکی از مهم ترین ابزاری است که شرکت های خدماتی برای متمایز نمودن خدمات خود از سایر رقبا از آن بهره می برند. ارزش ادراک شده نیز از دیگر عواملی است ...

امروزه یکی از چالش های بزرگ سازمان های مشتری محور،شناخت مشتریان،ایجاد تمایز بین گروه های مختلف مشتریان و رتبه بندی آنهاست.در گذشته تفکیک مشتریان به گروه های مختلف،با رویکردبخش بندی بر اساس نیاز مشتری صورت می گرفت،اما امروزه ارزش مشتری به عنوان پارامتری که قابل اندازه گیری است،می تواند به عنوان عامل بخش بندی مشتریان به کار رود.به این ترتیب با بخش بندی مشتریان بر اساس پارامتر های اثرگذار در ارزشمندی آنها و سپس سنجش ارزش هر یک از بخش ها می توان استراتژی های بازاریابی و مدیریت ار ...