عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 94

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ازدیرباز تاکنون پژوهشگران زبانهای خارجی سرگرم بررسی شیوه‌های علمی برای دستیابی به روشهای تدریس زبانهای خارجی هستند . شیوه‌های اصولی که به درجات گوناگون مبتنی برآزمایش و تحقیق راجع به مبانی زبان‌شناسی روان‌شناسی و آموزش است . باوجود این فقط در سالهای اخیراست که شاهد تحقیقات بسیار دقیقی در زمینه فراگیری زبان دوم هستیم. افزایش اطلاعات مادرباره اصول یادگیری و تدریس زبان وضعیتی را پیش آورده است که برنامه‌های تربیت معلم زبان دیگر نمی‌تواند یکی دو روش و تعدادی تکنیک خاص را عرضه کند، ...

واژگان یا لغات هرزبانی بخش مهمی از آن زبان را تشکیل می‌دهند. در حالیکه در بخش دستور غالبا زبانها دارای اشتراکات فراوانی هستند، تفاوت عمده بین زبانها معمولا در قسمت واژگان می‌باشد. بهمیت دلیل فراگیران زبانهای دوم، غالبا در این قمست با مشکلات فراوانی مواجه هستند. علیرغم اهمیت لغت در زبان آموزی و مشکلات فراوان زبان‌آموزان در این قمست ، آموزش لغت از طرف برنامه‌ریزان زبانی با اقبال عمده‌ای روبرو نشده است . بسیاری از محققین زبانی را عقیده بر آنست که واژه بدو شکل تاکنون نادیده انگاش ...

هدف از تحقیق حاضر اولا ، بررسی روشهای آموزش زبان در مراکز آموزش انگلیسی شهر شیراز بود. دومین هدف تحقیق ارزیابی میزان موفقیت و روشهای بکار گرفته شده از دیدگاه مدرسین ، مسئولین آموزش و زبان آموزان این موسسه ها بود. براساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتی کاربردی برای بهبود امر آموزش زبان انگلیسی در اینگونه موسسه ها ارائه شده است . ...
نمایه ها:
شیراز | 

هدف‌های این مطالعه : 1 . بررسی مقایسه‌ای از حروف تعریف در دو زبان فارسی و انگلیسی است 2 . بررسی مشکلات آموزش این زبانها و اشکالات یادگیری این حروف برای زبان‌آموزان است . 3 . بررسی روشهائی جهت آموزش این حروف به زبان‌آموزان و بخصوص بررسی روشهائی که بتواند معلم زبان انگلیسی و زبان‌آموزان ایرانی را در آموختن انگلیسی یاری دهد میباشد. در فصل اول این مطالعه ضمن بررسی حروف تعریف در دو زبان فارسی و انگلیسی یک بررسی مقایسه‌ای بین این حروف در دو زبان انجام می‌گیرد. از آنجا که منابع موجو ...

در آموزش زبان‌های خارجی، نمایشنامه به عنوان یکی از انواع ادبی برای بالا بردن سطح توانایی‌های زبان‌آموزان در زمینه‌های گفتاری، شنیداری، نوشتاری و خواندن از اهمیت خاصی برخودار است . دلیل این امر روشن است : هنگام کار بازی کند. به سخن دیگر: که اساس آن دیالوگ است ، زبان آموز می‌تواند آن‌ها را حتی با کمترین امکانات بازی کند. به سخن دیگر: زبان‌آموز می‌تواند هنگام استفاده از زبان خارجی خود را در موقعیت‌هایی قرار دهد که واقعی و زنده به نظر می‌رسند. این امر می‌تواند کمک موثری برای فراگ ...
نمایه ها:

از اواسط دهه هفتاد، در زمینه آموزش زبان خارجی روشی نوین به نام روش ارتباطی شکل کرفته است . در این روش آموزشی بر اساس تعریف ویژه‌ای که از زبان ارائه می‌شود. و نیز بر پایه تئوریهای جدید در زمینه یادگیری، در امر آموزش زبان از شیوه‌های تدریس دیگری استفاده می‌شود. لازم به یادآوری است که این روشهای ارتباطی چهار زبانی، یعنی خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن را در بر می‌گیرند. این تحقیق تلاشی است . برای بررسی مهارت زبانی درک متن در روش ارتباطی و سعی شده است تا با استناد به تئوریهای عم ...

مشکلات دانش آموزان در آغاز آموزش زبان - مشکل خانواده دانش آموز در بعد کمک رسانی و مشکل معلمین کلاسهای اول ابتدایی در تدریس و تفهیم درس فارسی و ارائه راه حلهایی در زمینه کتابهای کمکی ، روشهای تدریس و زبان معلمین این نواحی . ...

ترجمه همواره بحث اصلی گفتگوها و جدل ها بر سر کاربرد آن به عنوان ابزاری معتبر و موثر در یادگیری زبان بیگانه بوده است. در ایران، ترجمه قربانی روش افراطی دستور- ترجمه بوده و تصوری به شدت منفی از نقش آن در آموزش و یادگیری زبان خارجی وجود دارد و اساسا استفاده از ترجمه به این منظور غیر ارتباطی تلقی می گردد. به نظر می آید نگرش عمومی در حال دگرگونی بنیادینی است و برخی پژوهشگران از آن به عنوان ابزار آموزشی مجاز در یادگیری زبان دوم یا بیگانه یاد می کنند و آن را شایسته ی بازگشت به عرصه ...

آیا شعر، این گفتمان ادبی که همواره از سوی اساتید زبان به ندرت مورد توجه قرار گرفته شده است می تواند وسیله ای برای یادگیری زبان باشد؟ شعر فراتر از یک شکل ادبی است، شعر تصویر متعالی از احساسات ، رویاها و رنجهای ماست. بار اصلی شعر به دوش کلمه است، این کلمه در فرهنگ دهخدا، معین و یا هر فرهنگ لغت دیگری یافت می شود ولی این شاعر است که به این کالبد بیجان، جان می بخشد. زبان آموز با خواندن و یادگیری شعر زبان را بهتر جذب می کند، آن را می چشید و سپس از آن لذت می برد. زبان آموز در هر سطح ...